Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij, daar staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor. Boeren, tuinders en vissers moeten economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. We stimuleren de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland en werken aan herstel en behoud van de Nederlandse natuur. LNV doet er alles aan om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Over ons

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) houdt zich bezig met de beleidsterreinen landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en ook voedselkwaliteit. Stuk voor stuk gaan deze onderwerpen Nederland aan. Bij LNV sta je dan ook midden in de maatschappij en werk je samen met bedrijven, burgers en wetenschappers aan maatschappelijke vraagstukken. Werken aan beleid, de uitvoering daarvan, maar ook toezicht houden via een van onze diensten behoren tot de taken. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Werken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het werken bij LNV is complex. Je krijgt te maken met problemen waar geen duidelijke oplossing voor is. Het is aan de politiek om keuzes te maken, jij maakt de dilemma’s inzichtelijk en stelt de keuzes scherp. Daarom zoeken we analytisch en toegewijde collega’s die resultaatgericht en zorgvuldig te werk gaan.

Lees meer over werken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Complex en resultaatgericht

Het werken bij LNV is complex. Je krijgt te maken met problemen waar geen duidelijke oplossing voor is. Het is aan de politiek om keuzes te maken, jij maakt de dilemma’s inzichtelijk en stelt de keuzes scherp. Daarom zoeken we analytisch en toegewijde collega’s die resultaatgericht en zorgvuldig te werk gaan.

Wat heeft LNV jou te bieden?

De organisatie is nog volop in ontwikkeling en beweging. Dit maakt het werken interessant en uitdagend. Binnen LNV is het belangrijk om samen te werken. Of dit nu met collega’s is of mensen uit het veld, elkaar opzoeken kost tijd maar levert ook meer op. Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door innovatief te werken of het volgen van een opleiding.

Arbeidsvoorwaarden

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een innovatieve organisatie. Je kunt plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daarnaast heeft de Rijksoverheid uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kun je terecht voor een traineeship of stage. Via het Rijkstraineeprogramma kun je je breed oriënteren op werken bij de Rijksoverheid. Een voorbeeld van een specialistisch programma is de Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB). Ook heeft het ministerie regelmatig behoefte aan stagiairs. Doe een aanvraag voor een stageplaats, bekijk de actuele stagevacatures of lees meer informatie.

Meer over de traineeships, stage- en afstudeermogelijkheden

Netwerk JongE&L

JongE&L zet zich in voor de professionalisering en ontwikkeling van young professionals binnen onze ministeries. We organiseren een groot aantal sociale en inhoudelijke activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, workshops, een maandelijkse borrel en de jaarlijkse JongE&L-studiereis. Zo werken we op een leuke en originele manier aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze jonge collega’s. Maar niet alleen binnen EZK en LNV valt er veel te beleven: via JongRijk is JongE&L betrokken bij allerlei leuke en interessante interdepartementale activiteiten.

Ook laat JongE&L op allerlei podia gevraagd en ongevraagd frisse, prikkelende en scherpe opvattingen horen over (het functioneren van) de organisatie. Want ondanks dat JongE&L met beide benen in onze ministeries staat, koesteren we onze onafhankelijkheid.

Het verhaal van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ja het hele stikstof verhaal, dan zeg ik, maak duidelijk wat er gaat gebeuren. We hebben de klimaatdoelen te halen, dus maken we van de Noordzee een groot industrieterrein. Dit grijze kronkelsteeltje neemt het dus helemaal over van de soorten die hier van nature voorkomen. Ga je de ene keer voor je portemonnee of ga je de andere keer voor je gezondheid? Op zich vind ik het prima dat chemie wordt afgebouwd, maar wel in het juiste tempo. --- Nederland is een klein land. Landbouw, visserij, natuur, mens en dier moeten die ruimte delen. Waar ze elkaar raken doen wij ons werk. --- Die windparken zijn nu al van een enorme omvang en dat wordt gewoon veel en veel meer. Dit is een windpark. Dit is een windpark. Dit is een windpark. De oudste is nu op een leeftijd dat hij moet gaan kiezen welke richting hij op wil. Nu zegt hij dat hij wil gaan vissen. Ja, dan zeg ik, waar wil jij gaan vissen dan? Wat voor plek is er straks nog om te vissen? --- We zoeken steeds hoe we toch verder kunnen bouwen aan een toekomst voor ons allemaal. --- Als ik naar de toekomst kijk van mijn bedrijf is het ideaalbeeld dat er steeds meer techniek wordt ingezet. Lopen er robots over het land het onkruid weg te halen. Dan hebben we steeds minder chemie nodig om het onkruid bijvoorbeeld te bestrijden. Maar als we vanuit de praktijk aangeven dat het niet sneller kan, volgens mij moet je dat serieus nemen. --- En als het om het voedsel op je bord gaat, zetten we ons ervoor in dat dat voldoende, veilig �n duurzaam is. --- Elke keer is wel weer het dilemma is het nu echt zo gezond? En wat is gezond, net zoals wat is duurzaam? Het blijft ingewikkeld. --- Ook werken we aan het versterken van natuur. --- Het mooiste aan het gebied vind ik de variatie. Een zandverstuiving is een gebied dat van nature heel voedselarm is. Doordat er heel veel stikstof vanuit de lucht op de grond komt, verandert gewoon de gehele vegetatie. Ja en uiteindelijk, wanneer je niks doet, dan wordt uiteindelijk dit hele gebied gewoon bos. En je daarmee dus echt flora en fauna kwijtraakt, op die manier. Het is natuurlijk een veel groter probleem, maar ieder kan daar een kleine bijdrage aan leveren. --- Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn verbonden. Ze versterken elkaar en soms schuren ze. --- Het dier een zo mooi mogelijk leven geven, en dan naar de consument toe brengen. Daarnaast ben ik bewust omgeschoold naar slager. Dat je jouw eigen product ook kent. Puur om een stukje dierenwelzijn ook, en ook een stukje respect naar het dier toe. Dat er wat gebeuren moet, dat is duidelijk. Het klimaat verandert, dat kunnen we zien. Het is wel een stuk onzekerheid, voor iedereen. Van hoe of wat gaan we verder? --- Er zijn goede argumenten voor ieder standpunt. En dat kan botsen. Juist d��r vind je ons. We maken dilemma�s bespreekbaar en we werken samen met partijen uit de maatschappij. We maken gebruik van hun innovatiekracht. En werken aan oplossingen, in Nederland en daarbuiten. We geven initiatieven die kansrijk zijn de ruimte. Met het beleid dat we maken geven we richting om verder te komen. Zodat hij stappen kan zetten om te innoveren. ...en zij kan kiezen voor duurzaam eten. Zodat zij in dit gebied kan werken aan gezonde natuur. ...hij met zijn bedrijf kan bijdragen aan de uitdagingen waar we voor staan. En hij en zijn zoon keuzes kunnen maken voor hun toekomst. Er zullen altijd verschillende belangen bestaan. Soms zijn lastige keuzes nodig. Maar we zoeken steeds met anderen hoe we verder komen. Wij zijn LNV. Wij werken aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige �n toekomstige generaties.

Gerelateerde artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon