Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Werken voor Nederland betekent werken aan een rechtvaardige samenleving

BoFEB: een traineeship voor jonge economen

De postuniversitaire opleiding BoFEB bereidt sinds 1987 jonge academici voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen die betrokken zijn bij het financieel-economische beleid. Deelnemers krijgen gedurende het hele BoFEB-jaar het startsalaris van een academicus bij de rijksoverheid. Zij komen in dienst bij een van de deelnemende instellingen. Het eerste halve jaar zitten zij in de BoFEB-klas; in het tweede halve jaar lopen ze stage bij de eigen instelling. De thuisbasis van BoFEB is het ministerie van Economische Zaken, maar stageplaatsen zijn beschikbaar bij verschillende departementen en ook bij enkele andere instellingen. Deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van het BoFEB-programma een diploma van de Erasmus-universiteit. Deze universiteit is vanaf het begin bij BoFEB betrrokken. Elk jaar gaan er 2 BoFEB-groepen van start: op 1 maart en op 1 september.

Stageplaatsen

Stageplaatsen zijn beschikbaaar bij diverse directies van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er zijn ook stageplaatsen beschikbaar bij de Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank.

Doelgroep

BoFEB is primair bedoeld voor afgestudeerde algemeen economen en algemeen econometristen. Soms worden ook andere academici tot de opleiding toegelaten. Dat gebeurt echter alleen wanneer de kandidaten in kwestie over een degelijke kennis van de algemene economie beschikken. De sollicitatieprocedure bestaat onder andere uit een gesprek met de directeur BoFEB en een vertegenwoordiger van de deelnemende instellingen. De op deze wijze geselecteerde kandidaten worden verdeeld over de beschikbare stageplaatsen. Elke kandidaat spreekt vervolgens met vertegenwoordigers van de beoogde stageverlenende instelling. Iedere BoFEB-groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 personen.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de BoFEB: www.bofeb.nl

Download algemene informatie voor deelnemers aan de BoFEB-opleiding (PDF, 11 pagina's, 90 Kb)

Sollicitatie

Solliciteren naar een plaats in de septembergroep van BoFEB kan elk jaar tot en met 15 april. Solliciteren naar een plek in de maartgroep kan elk jaar tot en met 15 oktober. Stuur je sollicitatiebrief, je cv en je cijferlijst van de masterfase van je studie naar de directeur BoFEB Jan Donders via e-mailadres j.h.m.donders@minez.nl.

Stage lopen, afstuderen of meelopen?

Kies een stage die je wilt volgen, en bekijk de mogelijkheden!

Een goede econoom heeft niet per se hoge cijfers

Een goede econoom heeft niet per se hoge cijfers

Ben jij een startende econoom met interesse in een traineeship? Jan Donders vertelt over de BoFEB. Deze opleiding bereidt jonge economen voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen die betrokken zijn bij het financieel-economische beleid.

Een goede econoom heeft niet per se hoge cijfers

'Beleid maken als econoom, weer eens iets anders dan cijfers en systemen alleen'

Stefan Toonen

Stefan Toonen

  • Financieel economisch adviseur
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer over Stefan