Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

BoFEB - traineeship voor startende algemeen economen

Traineeship voor jonge economen

De postuniversitaire opleiding BoFEB bereidt sinds 1987 jonge academici voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen die betrokken zijn bij het financieel-economische beleid. Als je deelneemt aan de opleiding krijg je tijdens het hele BoFEB-jaar het startsalaris van een academicus bij de rijksoverheid. Je komt in dienst bij een van de deelnemende instellingen. Het eerste halve jaar zit je in de BoFEB-klas; in het tweede halve jaar loop je stage bij je eigen instelling. De thuisbasis van BoFEB is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar stageplaatsen zijn beschikbaar bij verschillende departementen en ook bij enkele andere instellingen. Deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van het BoFEB-programma een diploma van de Erasmus-universiteit. Deze universiteit is vanaf het begin bij BoFEB betrokken. Elk jaar gaan er 2 BoFEB-groepen van start: op 1 maart en op 1 september.

 • BoFEB is primair bedoeld voor afgestudeerde algemeen economen en algemeen econometristen. Soms worden ook andere academici tot de opleiding toegelaten. Dat gebeurt echter alleen wanneer de kandidaten in kwestie over een degelijke kennis van de algemene economie beschikken. De sollicitatieprocedure bestaat onder andere uit een gesprek met de directeur BoFEB en een vertegenwoordiger van de deelnemende instellingen. De op deze wijze geselecteerde kandidaten worden verdeeld over de beschikbare stageplaatsen. Elke kandidaat spreekt vervolgens met vertegenwoordigers van de beoogde stageverlenende instelling.

  Iedere BoFEB-groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 personen.

  Stageplaatsen zijn beschikbaar bij:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Mnisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Er zijn ook stageplaatsen beschikbaar bij de Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank.

  Raadpleeg voor meer informatie de website van de BoFEB: www.bofeb.nl.

 • Solliciteren naar een plaats in de septembergroep van BoFEB is mogelijk tot en met 5 mei 2020. Solliciteren naar een plek in de maartgroep kan elk jaar tot en met 28 oktober. Solliciteren is mogelijk door het invullen van het sollicitatieformulier op de website van BoFEB.

Andere traineeships

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon