Na het Economentraineeship BOFEB kun je alle kanten op binnen de Rijksoverheid

Portret van Layla Ifzaren beleidseconoom bij het ministerie van EZK

Layla Ifzaren

Beleidseconoom

Portret van Vishand Lachmansingh

Vishand Lachmansingh

Beleidseconoom

In 1 jaar tijd klaargestoomd worden voor een baan waarin je ministers adviseert en Kamervragen beantwoordt. Voor veel startende algemene economen is het  Economentraineeship BOFEB dé springplank naar een economische adviesfunctie bij een ministerie of andere overheidsinstantie. Vishand Lachmansingh, Layla Ifzaren en Remy Ramgoelam vertellen over hun ervaringen tijdens en na het traineeship.

Volwaardig meewerken

Tweemaal per jaar gaat een nieuwe groep trainees van start. Startkwalificatie is een afgeronde relevante universitaire studie en een uitstekende kennis van financiën en economie. In de eerste 6 maanden volgen de trainees colleges en leren via werkbezoeken de verschillende ministeries en rijksorganisaties kennen. In het 2e halfjaar gaan ze aan de slag en draaien ze volwaardig mee op hun directie. Oud-deelnemers van het Economentraineeship BOFEB hebben een goede naam binnen de Rijksoverheid. Zij zijn te vinden op uiteenlopende functies, meestal dicht bij de besluitvorming over het financieel-economische beleid.

‘De politieke dynamiek stelt mij als econoom voor nieuwe uitdagingen’

Layla Ifzaren

Waarom koos je voor het Economentraineeship BOFEB? ‘Tijdens mijn studie ging ik steeds meer inzien hoe belangrijk het is dat de overheid de markt bijstuurt waar nodig,’ vertelt Vishand, die het traineeship in 2017 afrondde. ‘Alleen dan kunnen we zaken zoals de klimaattransitie, gelijke kansen en welvaart breed waarborgen. Ik zet me daar graag voor in en dit traineeship leek me een prima startpositie.’ Ook Layla (sinds maart klaar met het traineeship) en Remy (bezig met het 2e halfjaar), kiezen bewust voor de Rijksoverheid. ‘Bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk vind ik interessanter dan winst maken in het bedrijfsleven’, zeggen beiden. ‘Daarnaast vind ik een goede balans tussen werk en privé belangrijk,’ voegt Layla toe. ‘Dat weegt ook mee in mijn keuze voor de Rijksoverheid.’

Hoe gaat de toelatingsprocedure van het traineeship?  ‘Lekker vlot’, zegt Layla. ‘Je hoeft niet door allerlei rondes heen en krijgt vrij snel antwoord. ‘De procedure bestaat uit een motivatiebrief, een korte presentatie over een onderwerp naar eigen keuze en een sollicitatiegesprek’, vertelt Remy. ‘Ik dacht dat ik misschien te weinig politieke achtergrondkennis had, maar dat is nu juist iets dat je in dit traineeship in korte tijd opbouwt.’ Vishand: ‘Ik was best onzeker over mijn kans, omdat ik geen extreem hoge cijfers voor mijn master Beleidseconomie had, gemiddeld een 7,5. Maar dat bleek geen belemmering. Belangrijker is dat je goed kunt argumenteren en oprechte interesse hebt voor maatschappelijke en politieke vraagstukken.’

‘De helikopterview en de diversiteit aan vraagstukken vind ik boeiend’

Vishand Lachmansingh

Met welke maatschappelijke thema’s ben je bezig?  Remy: ‘Ik houd me bezig met de vraag hoe we de woningmarkt betaalbaar en toegankelijk kunnen maken voor starters en middeninkomens. Maar momenteel vragen de gevolgen van de Corona-crisis op de woningmarkt acute aandacht. Ik analyseer de woningmarktsituatie in Caribisch Nederland, waar de inkomsten vanuit het toerisme wegvallen. Hoe kunnen we die landen het beste ondersteunen?’ Layla: ‘Ik werk aan het Klimaatdossier: hoe geven we vorm aan een efficiënt en effectief klimaatbeleid? Een boeiend en complex thema, vooral omdat je met veel tegengestelde belangen te maken hebt.’ Vishand: ‘Er komen heel diverse onderwerpen voorbij in mijn werk. Van de invloed van digitalisering op nationale rekeningen tot de economische gevolgen van vergrijzing. De laatste weken heeft de coronacrisis prioriteit; ik breng de gevolgen voor Europa in kaart.’

Wat waren voor jou de highlights van het traineeship? Remy: ‘De werkbezoeken van onze groep aan Parijs , waar we onder meer het Franse Ministère de l'Economie et des Finances bezochten. Heel leerzaam en supergezellig’. Layla: ‘Het intensieve contact met medetrainees in het 1e halfjaar en de goede vriendschappen die je daaraan overhoudt.’ Vishand: ‘De vele discussies in mijn groep, we leerden enorm veel van elkaar.’ 

Hoe zie je jouw toekomst? Remy: ‘Ik specialiseer me nu vooral in de woningmarkt, maar ook de thema’s klimaat, verduurzaming en internationale financiële markten interesseren mij. Een functie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) of Financiën lijkt me ook wel wat. Vishand: ‘Voorlopig zit ik goed bij de afdeling Algemene Economische Politiek van EZK. De helikopterview en de betrokkenheid bij veel verschillende vraagstukken bevalt me.’ Layla: ‘Een beleidsdirectie, een ander ministerie, een baan als docent? Ik houd alle opties open. Dat is het mooie aan dit traineeship, je kunt er alle kanten mee op.'

‘Ik voel me helemaal op mijn plek bij de Rijksoverheid’

Remy Ramgoelam

Wat zou je geïnteresseerde kandidaten mee willen geven? ‘Het Economentraineeship BOFEB geeft je een stevige basis. Je kan werk gaan doen waar je voldoening uithaalt en jezelf blijven ontwikkelen,’ zegt Vishand. Remy: ‘Naast een goed starterssalaris en loopbaanperspectief, maak je ook een heel mooi en gezellig jaar mee.’ Layla: ‘Denk niet te snel dat je niet aan de kwalificaties voldoet. Lijkt het je wat, schrijf vooral een brief en probeer het. Je hebt altijd een kans om binnen te komen.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon