Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme en pandemieën.  In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen die onze nationale veiligheid aangaan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven ons land, onze democratie, onze inwoners.

Over ons

Het is een taak van de (Rijks)overheid om te zorgen voor de nationale veiligheid, om te voorkomen dat de samenleving ernstig wordt geschaad. Veel partijen werken hieraan mee, vaak achter de schermen. De politie natuurlijk, OM en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar ook andere organisaties leveren een onmisbare bijdrage. Van gemeenten tot ministeries, van wetenschappers tot aanbieders van vitale processen en internationale partners. In dat netwerk coördineert 1 organisatie de gezamenlijke inzet op het gebied van nationale veiligheid: de NCTV.

Lees meer over ons

Werken bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werk je bij de NCTV, dan draag je bij aan een veilig en stabiel Nederland. We werken aan actuele dossiers, zetten ons in tijdens crises en zorgen voor goede samenwerking met andere veiligheidspartners. Hiervoor hebben we veel inhoudelijk experts op het gebied van statelijke dreigingen, (contra)terrorisme, cybersecurity en crisisbeheersing in huis. 

Lees meer over Werken bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Het is een taak van de (Rijks)overheid om te zorgen voor de nationale veiligheid, om te voorkomen dat de samenleving ernstig wordt geschaad. Veel partijen werken hieraan mee, vaak achter de schermen. De politie natuurlijk, OM en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar ook andere organisaties leveren een onmisbare bijdrage. Van gemeenten tot ministeries, van wetenschappers tot aanbieders van vitale processen en internationale partners. In dat netwerk coördineert 1 organisatie de gezamenlijke inzet op het gebied van nationale veiligheid: de NCTV.

Coördineren

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid coördineert de inspanningen van alle partners en zoekt naar de juiste balans tussen de belangen die we willen beschermen, de dreigingen die op Nederland afkomen en de manier waarop we onze weerbaarheid op orde kunnen brengen. 

Belangen, dreigingen, weerbaarheid

Bij nationale veiligheid maken we steeds afwegingen: welke dreigingen signaleren we, welke belangen willen we beschermen en hoe brengen we vervolgens onze weerbaarheid op orde? We benaderen die driehoek ‘belangen – dreigingen – weerbaarheid’ integraal. Dat doen we op onderwerpen waar de maatschappij om vraagt. Op dit moment zijn dat: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Op deze actuele thema’s ontwikkelen we samen met onze partners een palet aan weerbaarheidsverhogende instrumenten. Van wetgeving tot maatregelen.

Ook zorgen we voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen, evenementen. Ook van de burgerluchtvaart. Als het toch (bijna) misgaat, wanneer een crisis landsgrenzen, regio’s of overheidsdepartementen overstijgt, is er altijd het Nationaal Crisiscentrum (NCC). Het NCC is onderdeel van de NCTV en heeft de taak om informatie-uitwisseling, crisiscommunicatie en samenwerking te coördineren en faciliteren.

Expertises bij elkaar

We bewaken de samenhang in de aanpak, coördineren de samenwerking en brengen partijen met de juiste expertise bij elkaar. En we brengen onze eigen expertise aan tafel. Of het nu gaat om het duiden van actuele dreigingen of juist het identificeren van toekomstige deigingen. We delen informatie met partners waar dat relevant, noodzakelijk en toegestaan is.

Organisatieopbouw

De NCTV bestaat uit:

  • Afdeling Analyse Nationale Veiligheid
  • Afdeling Strategie, Staf en Juridische zaken
  • Afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen
  • Nationaal Crisiscentrum
  • Afdeling Communicatie
  • Afdeling Weerbaarheid Statelijke Dreigingen en Economische Veiligheid
  • Afdeling Cybersecurity
  • Afdelingen Contraterrorisme (2 afdelingen)
  • Afdeling Beveiliging Burgerluchtvaart
  • Afdeling Bedrijfsvoering

Werk je bij de NCTV, dan draag je bij aan een veilig en stabiel Nederland. We werken aan actuele dossiers, zetten ons in tijdens crises en zorgen voor goede samenwerking met andere veiligheidspartners. Hiervoor hebben we veel inhoudelijk experts op het gebied van statelijke dreigingen, (contra)terrorisme, cybersecurity en crisisbeheersing in huis. 

Taken en vakgebieden

Dit doen onze 325* mensen

Inhoudelijk programma's, ondersteund door specialistische kernen

NCT Kengetallen Programma's
*peildatum december 2022

Verdeling man/vrouw en leeftijden

Dit zijn onze 325* mensen

NCTV Kengetallen Personeel
*peildatum december 2022

Rijkstraineeship

Ben je pas-afgestudeerd van de universiteit, dan kun je via het Rijkstraineeprogramma ervaring opdoen bij verschillende rijksorganisaties, op verschillende terreinen en in verschillende rollen. Als Rijkstrainee kun je ook aan de slag bij de NCTV.

Stages

Volg je een opleiding op het gebied van veiligheidskunde, crisisbeheersing, security studies, conflict studies, politicologie, internationale betrekkingen, culturele antropologie, cybersecurity management, of volg je vakken op het gebied van (crisis)communicatie? De NCTV heeft regelmatig stageplaatsen. In het vacaturemenu op Werken voor Nederland vind je het actuele aanbod van stageplaatsen bij de Rijksoverheid

Heb je een andere (studie)achtergrond? Overtuig ons in je motivatiebrief en vertel waarom je een geschikte stagekandidaat bent. 

Arbeidsvoorwaarden

De NCTV valt rechtstreeks onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en maakt dus deel uit van een van de grootste werkgevers van Nederland: de Rijksoverheid. Als je gaat werken de Rijksoverheid, kun je veelzijdig werk verwachten. Maar ook een mooi salaris, goede arbeidsvoorwaarden en fijne studiefaciliteiten.

​​​​​​​Banenafspraak

Divers samengestelde teams maken onze organisatie effectiever en innovatiever en het werk leuker. We zetten ons onder andere in om medewerkers vanuit de doelgroep banenafspraak een volwaardige rol binnen de NCTV te geven. Experts op het gebied van diversiteit en inclusiviteit van UBR denken hierover mee.  

Blijf op de hoogte

Vacatures en stageplaatsen vind je op Werken voor Nederland. Functies vanaf schaal 15 worden op de website van de Algemene Bestuursdienst geplaatst. Je kunt ook onze LinkedIn-pagina in de gaten houden.

Volg Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid op social

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon