Een traineeship bij OCW

Wil jij meewerken aan een slim, vaardig en creatief Nederland en tegelijkertijd ontdekken waar jouw interesses liggen en wat je sterke kanten zijn? Een traineeship bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de ideale manier om dit te doen. Je werkt mee aan thema’s als gelijke kansen in het onderwijs, het tegengaan van het lerarentekort, de publieke omroep, persvrijheid, de toegankelijkheid van cultuur, emancipatie, genderdiversiteit en gelijke behandeling en onderzoek aan universiteiten. Paul, Gerieke en Hjalmar zijn al trainee bij OCW. Bekijk hun video's.

Cultuur als speerpunt

Paul stort zich bij OCW helemaal op cultuur. Hij werkt mee aan 2 thema’s: het mediabeleid van de landelijke publieke omroep en de promotie van Nederlandse films, series en documentaires. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat  grote streamingdiensten als Netflix en Amazon worden verplicht om te investeren in Nederlandse producten.

In deze video van het ministerie van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stelt rijkstrainee Paul van der Sande zich voor. ♪ LICHT OPZWEPENDE MUZIEK ♪ (Paul van der Sande, rijkstrainee bij OCW, neemt plaats op een stoel en lacht.) PAUL VAN DER SANDE, rijkstrainee: 'Mijn naam is Paul, ik ben 27 en ik ben rijkstrainee bij OCW. 'Ik heb eigenlijk niet heel bewust voor OCW gekozen. Je meldt je eerst aan voor het Rijkstraineeship in het algemeen. En eigenlijk later pas in die aanmelding ga je kijken: welk ministerie past bij jou?' 'We zijn bij OCW met 14 trainees per jaar. Door die hele twee jaar ga je zelf naar verschillende plekken, maar die groep blijft de hele twee jaar hetzelfde. En naast dat je werkt voor de overheid, doe je ook heel veel opleidingsdingen en persoonlijke ontwikkelingstrajecten met die traineegroep.' 'Ik denk dat OCW een heel interessant ministerie is, omdat het heel veel verschillende dingen doet. En wat voor mij er dan uitspringt, is cultuur.' 'Ik zit in twee verschillende teams. Eentje is puur mediabeleid over de landelijke publieke omroep. Dus dan gaat het over: hoe is het Nederlandse omroepbestel ingedeeld? Dus Nederland 1, 2 en 3. Wat doen de verschillende omroepen? En daarnaast zit ik in een team over de audiovisuele sector. En dat is meer het promoten van Nederlandse films, series en documentaires in Nederland.' 'Onder andere zijn we nu bezig met een wet om meer grote, buitenlandse streamingsdiensten, zoals Netflix en Amazon, om die te verplichten om te investeren in Nederlandse culturele producten. Dus niet dat er alleen maar Amerikaanse series of Engelse films hier te zien zijn, maar dat ze ook gaan investeren in Nederlandse films en series, zodat we de Nederlandse sector daarmee kunnen helpen. Niet per se door overheidsgeld uit te geven, maar meer door het uit de sector zelf te halen.' (STILTE)

Nog diverser

Gerieke leert dankzij het traineeship veel over zichzelf en over wat ze leuk en belangrijk vindt in haar werk. Of er voornamelijk oudere mannen in grijze pakken rondlopen bij OCW? Welnee. Maar het kan nog wel diverser, vindt ze.

In deze video van het ministerie van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stelt rijkstrainee Gerieke Prins zich voor. ♪ LICHT OPZWEPENDE MUZIEK ♪ (Gerieke Prins, trainee-adviseur publieke optredens, neemt plaats op een stoel en lacht.) GERIEKE PRINS, trainee-adviseur publieke optredens: 'Ik ben Gerieke Prins, ik ben 26 jaar en ik heb hiervoor geschiedenis gestudeerd en migratie- en diversiteitsbeleid. Ik ben hier terechtgekomen via het Rijkstraineeship.' 'Ik denk dat zo'n traineeship belangrijk is, omdat je de kans krijgt om veel verschillende dingen te doen. Want ik wist niet zo goed wat het allemaal was wat je kon doen op een ministerie. Daar kun je dan achterkomen. En je kan heel veel leren in twee jaar, over jezelf, maar ook over hoe werken werkt en wat je leuk vindt en belangrijk.' 'Dat je op scholen komt en dan praat met leerlingen en docenten. Dat vind ik het allerleukst. We gaan ook op werkbezoeken met bestuurders en allerlei verschillende groepen mensen die in het onderwijsveld iets doen. Maar ik vind scholen het allerleukst.' 'Ik had wel het idee dat er veel oude, grijze mannen in pakken werkten bij ministeries. Ik vind bij OCW dat er ook een heleboel vrouwen werken. Ook heel veel jonge mensen. Maar ik denk wel dat het best een hoogopgeleide, witte groep is die er werkt en dat dat best anders zou kunnen. En ik denk dat het misschien bij OCW minder erg is dan bij andere ministeries, want ik vind dat ik heel veel verschillende collega's heb uit allerlei verschillende plekken van het land.' 'Ik ben heel blij dat ik hier ben gaan werken, want ik heb heel veel geleerd en heel veel verschillende dingen kunnen doen en gezien. Ook van Nederland. Ik had dat niet gedacht. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben gaan werken.'

Je blik vergroten

Voor Hjalmar is het traineeship bij OCW dé kans om zijn blik te vergroten. En om steeds beter te weten wat hem wel en niet ligt. Hij studeerde sociologie en werkt nu op zijn 1e traineeplek, bij de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning.

In deze video van het ministerie van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stelt rijkstrainee Hjalmar Nyqvist zich voor. ♪ LICHT OPZWEPENDE MUZIEK ♪ (Hjalmar Nykvist, rijkstrainee, neemt plaats op een stoel en lacht.) HJALMAR NYQVIST, rijkstrainee: 'Mijn naam is Hjalmar Nyqvist, ik ben 26 jaar en ik ben sinds vier maanden rijkstrainee. En op dit moment zit ik op m'n eerste plek. En dat is bij de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij team Passend onderwijs.' 'Mijn achtergrond is een studie in sociologie. M'n bachelor en m'n master. Dus veel te maken gehad met maatschappelijke thema's en structuren. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik me aangetrokken voelde tot het werken bij de overheid.' 'Het was echt de oriëntatie tijdens m'n master die ervoor heeft gezorgd dat ik hier terecht ben gekomen. Maar eigenlijk op de dag dat ik te horen kreeg dat ik toegelaten was tot het traineeship kreeg ik te horen dat ik ook mocht komen voor een startersfunctie. En toen heb ik daar nee tegen gezegd, omdat het traineeship meer kansen biedt om je blik te vergroten. Het biedt heel veel kansen om je in verschillende plekken in te delen, waardoor je ook beter weet wat je wel en niet ligt.' 'Mijn dag kan bestaan uit of vijf meetings, of ik ga naar een school toe zelf met m'n team om inderdaad in gesprek te gaan met het veld. Of ik ga naar een debat bijvoorbeeld. Dan zit je in de ambtenarenkamer, dan luister je mee naar het debat en schrijf je alle vragen op die aan de minister worden gesteld. En dan bedenken jij en je collega's ook ter plekke antwoorden. Dus het is heel dynamisch eigenlijk. Er zijn heel veel verschillende soorten dagen. En soms zit je ook gewoon een dag achter je laptop en ben je bezig met e-mails verzenden, telefoontjes plegen. Dus het gaat van hot naar her, maar dat vind ik er leuk aan. Dat het best wel dynamisch is, vooral in het traineeship merk ik.'

Traineeships voor hbo'ers en wo'ers

Bij OCW hebben we traineeships voor hbo'ers en wo'ers. Ze maken deel uit van het Rijkstraineeprogramma. Op jouw sollicitatieformulier voor het Rijkstraineeprogramma kun je je voorkeur aangeven voor het ministerie van OCW.

Meer weten over jouw mogelijkheden als trainee bij OCW?

Mail Marcella en Juliëtte via

[email protected]

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon