Samen de Nederlandse zorg toekomstbestendig maken

Adriaan-Brouwer

Adriaan Brouwer

MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het voorkomen van (duurdere) zorg, de inzet van slimme zorg en e-health, de patiënt centraal zetten. Het zijn voorbeelden van hoe de zorg in Nederland beter kan. Toekomstbestendiger. Daarvoor is het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het leven geroepen. ‘Ons team is dagelijks bezig de gezondheid van Nederland beter te maken en de gezondheidszorg te veranderen.’ Een interview met Adriaan Brouwer, mt-lid bij directie zorgverzekeringen en verantwoordelijk voor het programma.

Voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg

‘De zorg verandert snel, onder andere door technologie en toepassing van data. Wij willen zorg voorkomen, vervangen en verplaatsen. Verplaatsen naar dichtbij huis, bijvoorbeeld door de toepassing van e-health. Voorkomen en vervangen op basis van data: waar zitten inwoners die regelmatig in het ziekenhuis komen? Kunnen we daar aanbod voor bedenken dat beter op hun vragen aansluit?’, vertelt Adriaan.

‘De mens en diens zorgvraag centraal stellen in plaats van de systemen die Nederland kent. Dat is een grote verandering in denken bij het ministerie.’

Grote verandering in denken

De ambitie is groot. Om de zorg in Nederland – met de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt – op hetzelfde niveau te houden tot het jaar 2040, zal de arbeidsproductiviteit moeten toenemen. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en werken. Een waarin de mens en diens zorgvraag centraal staat in plaats van de systemen die Nederland kent. ‘Dat is een grote verandering in denken bij het ministerie’, onderstreept hij. ‘Het team krijgt hier de gelegenheid voor. Ik vind het belangrijk dat het team ruimte én verantwoordelijkheid kan pakken. Om te werken aan producten waarvan zij merken dat er grote behoefte aan is. Dat betekent dat ze tijd mogen nemen om te onderzoeken, te leren, te experimenteren. En dus ook de mogelijkheid krijgen om fouten te maken’.

Adriaan aan een tafel bij VWS, kijkt op telefoon

'Op de dag dat we het stroomschema voor vervolgzorg publiceerden, werd het 16.000 keer gedownload. Een simpel product kan in een grote behoefte voorzien.'

Makkelijker vervolgzorg regelen

Zo stond het team aan de wieg van een stroomschema waarmee een arts of verpleegkundige makkelijker vervolgzorg regelt als een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Dit schema kan letterlijk op de afdeling in het ziekenhuis naast de telefoon worden opgehangen. ‘Het is een simpel product, maar op de dag dat we dat publiceerden explodeerde het aantal hits op onze site en community. Het werd 16.000 keer gedownload. Het voorziet echt in een behoefte. Onder de motorkap hebben koepelorganisaties van verpleegkundigen en zorgverzekeraars samengewerkt om dit product te maken. Zij staan er dus ook echt achter. Het idee is ook ontstaan en getest in een ziekenhuis. Je weet dus dat er veel patiënten bij gebaat zullen zijn.’

Huidige en toekomstige zorgbehoeften in beeld

‘Nog een voorbeeld: de regiobeelden.Die geven een betrouwbaar beeld van de huidige en toekomstige zorgbehoeften van de bevolking. Wij maken een basisdataset waarmee zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieder in een regio kunnen zien wat de trends in vraag en aanbod zijn. Daarmee breng je in beeld wat de uitdagingen van een regio zijn. Bijvoorbeeld een toenemende vraag naar ouderenzorg. Of een afname van het aantal huisartsen. Zodat daar tijdig op ingespeeld kan worden. Inmiddels staat er voor elke regio in Nederland een regiobeeld op onze site.’

Adriaan wandelt door de gangen bij VWS

‘Mijn team bestaat uit bevlogen mensen. Van een moleculair bioloog die werkt in de veranderkunde tot een historicus en een econoom.’

Bedenken van oplossingen

Brouwer waardeert de variatie in zijn werk. Hij is verantwoordelijk voor de budgetten en de mensen, is vaak op (virtueel) bezoek in het land bij gezondheidszorgaanbieders, patiënten en verzekeraars. Daarnaast is er een politieke en bestuurlijke kant. Bewindspersonen adviseren, Kamerdebatten voorbereiden, vergaderen met collega-mt-leden en bestuursraad. ‘Het meeste van mijn tijd gaat naar het bedenken van oplossingen voor problemen. Ook het omzetten van algemeen beleid in concrete producten vraagt tijd, om er vervolgens voor te zorgen dat die ook geïmplementeerd worden. Het is fijn werken: de mensen om mij heen inspireren me. Mijn team bestaat stuk voor stuk uit bevlogen mensen. Van een moleculair bioloog die werkt in de veranderkunde tot een historicus en een econoom. Dat levert soms een Babylonische kakofonie op, maar daarin schuilt ook de kracht. Door al hun verschillende inzichten met elkaar te combineren kom je tot de mooiste oplossingen.’

Meer over de organisatie

Bekijk ook deze artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon