'Ik raak geïnspireerd door mensen die anders zijn dan ik'

Publicatiedatum 01-12-2023

We zijn als collega’s allemaal anders en uniek. ‘En dat is juist de kracht van een organisatie’, zegt Nawaz Kazmi, specialistisch communicatieadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en projectleider van Diversity Week 2023 (3 t/m 11 oktober). Wat betekent Diversiteit en Inclusie (D en I) voor Nawaz zelf? Op het werk, maar ook in zijn persoonlijke leven?

Diversiteit en Inclusie op de werkvloer

‘Op je werk moet je je veilig voelen. Jezelf kunnen zijn. Je gewaardeerd voelen en eerlijke kansen krijgen. Voor mij is dat Diversiteit en Inclusie in de praktijk. Je kunt een mooie ambitie schrijven, maar hoe ziet D en I eruit op de werkvloer, in ons gedrag? Als team rijksbrede communicatie D en I willen we dat dit onderwerp in alle vezels van de Rijksoverheid doordringt. Diversity Week markeert deze ambitie, maar we werken er het hele jaar aan. 

D en I gaat verder dan wat je op het eerste gezicht ziet aan verschillen. Juist! Denk aan onzichtbare talenten en karaktereigenschappen. Iemand die introvert is, zal misschien minder snel gehoord worden, bijvoorbeeld in een vergadering. Hoe zorgen we ervoor dat die collega wel tot z’n recht komt en kansen krijgt om zijn talenten te laten zien? Heb je als werkgever geen aandacht voor Diversiteit en Inclusie, dan word je een organisatie met allemaal dezelfde poppetjes. Terwijl verschil juist verrijkt. Je leert van mensen die ergens met een andere blik naar kijken. Ook teams presteren beter als er diversiteit aan talenten is. Zo inspireer en versterk je elkaar.' 

Nawaz Kazmi zakelijk

‘Een diverse en inclusieve organisatie begint bij de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is en op zijn of haar unieke manier iets te brengen heeft.’

'Toch trek je vaak sneller naar mensen toe in wie je jezelf herkent. Dat is prima, maar doe ook eens moeite om je te verbinden met iemand die helemaal anders is. Dat vergt iets van je. Vanuit oprechte interesse kom je vaak tot mooie ontdekkingen én zie je ook hoeveel je in essentie op elkaar lijkt. 


Een diverse en inclusieve organisatie ontstaat niet van de een op de andere dag. Het begint bij de bereidheid om te willen veranderen. En bij de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is en op zijn of haar unieke manier iets te brengen heeft. Als je die visie uitdraagt en erin investeert, ontstaat er een organisatie waar werkplezier en resultaat hand in hand gaan. Ik zet me ervoor in dat iedereen op de werkvloer, maar ook daarbuiten, zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt. Zodat we allemaal het beste in onszelf naar boven kunnen halen.’

Diversiteit en Inclusie in mijn persoonlijke leven

‘Ik ben opgegroeid met 2 culturen. Mijn vader is half Pakistaans, half Perzisch. Mijn moeder komt uit Veendam. Van jongs af aan heb ik geleerd vanuit meerdere perspectieven naar de wereld te kijken en tussen culturen te schakelen. Met ome Paul, die met een biertje op het familiefeestje staat, is het even gezellig als met tante Rubina, met wie ik een traditionele chai latte drink. 

Mijn opvoeding heeft me gemaakt tot iemand met een open blik. Ik verbind me heel natuurlijk met mensen die anders zijn of anders denken dan ik. Ze inspireren me. Ook tijdens mijn vele reizen heb ik ervaren dat mensen in de kern meer gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen, of dat nu in Australië, Costa Rica of Zuid-Afrika is. Soms heeft iemand een mening waar ik lijnrecht tegenover sta. Ook dan zoek ik naar de verbinding. Wat is het verhaal achter deze mening? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen naar geluk streeft en gevormd is door achtergrond en aangeleerde overtuigingen.'

Nawaz met familie2
Nawaz met zussen Batul en Fiza en broer Sheraz

‘Dankzij mijn opvoeding verbind ik me makkelijk met mensen die anders zijn dan ik’

'Ik heb regelmatig te maken gehad met vooroordelen. Dat was lastig. Het gaat niet eens zo vaak over wat mensen tegen me zeiden, maar eerder om het gevoel dat ik van hen kreeg. Ik voelde als kind regelmatig dat ik vanwege mijn achtergrond anders werd behandeld. Dan was ik in een winkel en kreeg ik het gevoel dat ik extra in de gaten werd gehouden. Mijn leraar Nederlands suggereerde eens dat ik had gesjoemeld met een proefexamen. Hij kon niet geloven dat ik die toets zonder spieken zo goed had gemaakt.

Zoiets maakt indruk. Hij zéi het niet, maar gaf me wel het gevoel dat ik minderwaardig was. Dat zit diep. Nog steeds kan ik het gevoel hebben dat ik mezelf extra moet bewijzen. Daarom gaat D en I me ook zo aan het hart. Ik voel me verbonden met groepen die ‘anders’ zijn dan de doorsnee Nederlander, voor zover die nog bestaat, zoals mensen met een niet-westerse achtergrond en LHBTIQ+’ers. Er is nog werk aan de winkel.’

Waarom Diversity Week?

Als een van de grootste werkgevers van Nederland wil de Rijksoverheid een diverse en inclusieve organisatie zijn, die weet wat er in de maatschappij speelt en die in verbinding is met verschillende groepen en organisaties. 1 keer per jaar zetten we D en I bij de Rijksoverheid extra in de schijnwerpers tijdens Diversity Week. Met verschillende workshops, lezingen, spellen en andere activiteiten willen we de bewustwording over het belang van een diverse en inclusieve organisatie vergroten, collega’s motiveren en handvatten bieden, en hen activeren om hun bijdrage te leveren. Nawaz: ‘Maar daar houdt het niet op. Als je een diverse en inclusieve organisatie wil zijn, moet je daar het hele jaar door aan werken.’ 

Lees meer over Diversiteit en Inclusie bij de Rijksoverheid. 

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon