Robert Smaak

Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen
Robert Smaak

Robert Smaak
Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde sociologie na kort in de zorg werkzaam te zijn geweest. Ging bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag bij de afdeling verkeersveiligheid. Heeft daar gewerkt op het gebied van droge en natte infrastructuur.
  • Luistert graag naar muziek, fotografeert en vaart met zijn eigen boot. Is actief motorrijder. Doet aan hardlopen en krachttraining en is trotse vader van 2 kinderen. Heeft een kat.

Robert Smaak is Afdelingsmanager bij de afdeling Projecten, directie Gebieden en Projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW zorgt voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Op een duurzame en veilige wijze. Samen met zijn collega’s en met andere overheden en particuliere organisaties maakt hij beleidsplannen voor de inrichting en het gebruik van de gebieden met grote zoute wateren in Nederland. De minister van IenW is coördinerend minister over de Noordzee en de Waddenzee.


Ruimtelijk effect

‘Bij de afdeling Projecten houden we ons bezig met de inrichting en het gebruik van de gebieden met grote, zoute wateren: de Noordzee, Waddenzee, Eems Dollard, Zuidwestelijke Delta en aanpalende gebieden zoals de kuststrook. Wij kijken naar alles wat ruimtelijk effect heeft op deze gebieden. Denk aan het overgaan van fossiele energiebronnen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie, en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat bespreken we met andere partijen zoals milieuorganisaties, kustprovincies en kustgemeenten. Ook leveren we input voor overleg op Europees niveau. Sinds 2011 voert de EU een geïntegreerd maritiem beleid over de Europese zeeën.

Lange termijn

Momenteel werken we aan het beleid voor de komende 10 jaar voor het Nederlandse deel van de Waddenzee. Dat gaat dan over de mogelijkheden voor economische ontwikkeling van bijvoorbeeld de Waddenzee havens. Bij de Zuidwestelijke Delta werken we zoveel mogelijk samen met de Vlamingen.

Zij gebruiken de Westerschelde als belangrijkste route om bij Antwerpen te komen. We maken afspraken over projecten als bagger- en waterveiligheidsprojecten. Met andere EU lidstaten overleggen we hoe we de Noordzee zo kunnen inrichten dat alle functies van de Noordzee op lange termijn naast elkaar en met elkaar kunnen bestaan. Zoals het gebruik van internationale scheepvaartroutes, de energiewinning en de visserij.

Windmolenparken bij de kust

Een hot item zijn de windmolenparken op zee. En dan met name degenen dicht bij de kust. Zichtbaarheid is daarbij een belangrijk kritiekpunt van kustprovincies en kustgemeentes. Tegelijkertijd is iedereen voorstander van duurzame energie. Dat is een terugkerend dilemma. Het leuke aan mijn werk vind ik de combinatie van abstract beleid en concrete uitvoering. Mijn werk gaat over planning en inrichting van gebieden met veel water. Wat er met water kan gebeuren. Het kan smerig zijn, er kan er te weinig van zijn, er kan er te veel van zijn. Je kunt er van alles op, onder en mee doen. Ook ruimtelijk. Je ziet om je heen gebeuren, waar je zelf aan werkt’.

Ik werk voor Nederland

Inkoop is anders bij de Rijksoverheid door de impact die je maakt
Samet Aydin
Inkoopadviseur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde logistiek en economie aan de hogeschool Rotterdam en volgde een inkoopminor. Houdt van voetbal en gaat graag naar wedstrijden van Feyenoord. Doet aan boksen.

Lees meer over Samet Aydin
Je wordt uitgedaagd initiatief te nemen
Kiran Kana
Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doet de hbo-opleiding rechten, met een specialisatie in bestuursrecht.

Lees meer over Kiran Kana
Met de satellietdata en mijn algoritme brengen we de vervuiling in kaart
Bas Mijling
Wetenschappelijk medewerker KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft. Heeft na zijn studie veel gereisd en is daarna gestart bij het KNMI. Promoveerde daar in 2012. Speelt in zijn vrije tijd bandoneon.

Lees meer over Bas Mijling
Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.
Valentijn Holewijn
Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de VU. Deed na deze bachelor een master Beleid-, Communicatie- en Organisatiewetenschap. Liep een stage bij TNO, werkte bij Artis.

Lees meer over Valentijn Holewijn
Mijn afdeling is de spin in het web tussen inspecteurs, de politiek en de buitenwereld
Norika Salih
Rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde criminologie en Europees recht. Woont met haar vriend in een duurzame nieuwbouwwoning in Rotterdam.

Lees meer over Norika Salih
Ik werd als junior toch aangenomen op een vacature voor senior
Devon Weijse
Informatieadviseur directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werkte als kok, toen hij besloot om informatiekunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam te gaan studeren. Ging voor zijn studie een half jaar naar Hong Kong.

Lees meer over Devon Weijse
Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!
Rob Sluijter
Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Fysische Geografie in Utrecht. Werkte kort bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag en daarna 10 jaar bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

Lees meer over Rob Sluijter
Hoe diverser de groep die opkomt voor diversiteit en inclusie, hoe overtuigender de boodschap
Suzan Akop
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Europese studies met specialisatie bestuur en beleid en hoopt in maart 2022 de master of public administration af te ronden.

Lees meer over Suzan Akop
Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer
Anecita Kwidama
Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde bedrijfskundige informatica aan de heao. Liep stage bij de hogeschool Rotterdam. Werkte daar 2 jaar en startte vervolgens bij Ordina.

Lees meer over Anecita Kwidama
Nederland is leading als het gaat om maritiem beleid
Adnane Benajiba
Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ging naar de Amerikaanse school in Tanger, Marokko. Haalde in Barcelona zijn bachelor in Business Administration & Entrepreneurship.

Lees meer over Adnane Benajiba
Afval moet de nieuwe grondstof worden
Aldert Hanemaaijer
Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde (milieu-)economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Speelde jarenlang fanatiek pétanque (jeu de boules).

Lees meer over Aldert Hanemaaijer
Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen
Pieternel Levelt
Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde scheikunde aan de Vrije universiteit Amsterdam. Promoveerde in de natuurkunde aan dezelfde universiteit. Doceert aan de TU Delft.

Lees meer over Pieternel Levelt
Het is best spannend als er 3 of 4 verkeersleiders in je nek hijgen
Fons van Loy
Tot september 2014 hoofd weerkamer bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doorliep mavo, havo, vwo. Werkte daarna een jaar bij Fokker Schiphol Oost en vervolgens bij een vestiging van het KNMI op Schiphol Centrum. Dat beviel.

Lees meer over Fons van Loy
Ik adviseer de minister over zichtbare investeringen in een schoon en waterveilig Nederland
Niek Degen
Senior adviseur beleidscontrol
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Deed de studie algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. Is actief in de Amsterdamse lokale politiek.

Lees meer over Niek Degen
Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten
Stein Grendel
Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgt de opleiding business management aan de Hogeschool Utrecht. Wil na zijn afstuderen misschien een traineeship doen bij de overheid, of aan de slag bij een sportbedrijf.

Lees meer over Stein Grendel
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon