Robert Smaak

Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen
Robert Smaak

Robert Smaak
Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde sociologie na kort in de zorg werkzaam te zijn geweest. Ging bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag bij de afdeling verkeersveiligheid. Heeft daar gewerkt op het gebied van droge en natte infrastructuur.
  • Luistert graag naar muziek, fotografeert en vaart met zijn eigen boot. Is actief motorrijder. Doet aan hardlopen en krachttraining en is trotse vader van 2 kinderen. Heeft een kat.

Robert Smaak is Afdelingsmanager bij de afdeling Projecten, directie Gebieden en Projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW zorgt voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Op een duurzame en veilige wijze. Samen met zijn collega’s en met andere overheden en particuliere organisaties maakt hij beleidsplannen voor de inrichting en het gebruik van de gebieden met grote zoute wateren in Nederland. De minister van IenW is coördinerend minister over de Noordzee en de Waddenzee.


Ruimtelijk effect

‘Bij de afdeling Projecten houden we ons bezig met de inrichting en het gebruik van de gebieden met grote, zoute wateren: de Noordzee, Waddenzee, Eems Dollard, Zuidwestelijke Delta en aanpalende gebieden zoals de kuststrook. Wij kijken naar alles wat ruimtelijk effect heeft op deze gebieden. Denk aan het overgaan van fossiele energiebronnen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie, en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat bespreken we met andere partijen zoals milieuorganisaties, kustprovincies en kustgemeenten. Ook leveren we input voor overleg op Europees niveau. Sinds 2011 voert de EU een geïntegreerd maritiem beleid over de Europese zeeën.

Lange termijn

Momenteel werken we aan het beleid voor de komende 10 jaar voor het Nederlandse deel van de Waddenzee. Dat gaat dan over de mogelijkheden voor economische ontwikkeling van bijvoorbeeld de Waddenzee havens. Bij de Zuidwestelijke Delta werken we zoveel mogelijk samen met de Vlamingen.

Zij gebruiken de Westerschelde als belangrijkste route om bij Antwerpen te komen. We maken afspraken over projecten als bagger- en waterveiligheidsprojecten. Met andere EU lidstaten overleggen we hoe we de Noordzee zo kunnen inrichten dat alle functies van de Noordzee op lange termijn naast elkaar en met elkaar kunnen bestaan. Zoals het gebruik van internationale scheepvaartroutes, de energiewinning en de visserij.

Windmolenparken bij de kust

Een hot item zijn de windmolenparken op zee. En dan met name degenen dicht bij de kust. Zichtbaarheid is daarbij een belangrijk kritiekpunt van kustprovincies en kustgemeentes. Tegelijkertijd is iedereen voorstander van duurzame energie. Dat is een terugkerend dilemma. Het leuke aan mijn werk vind ik de combinatie van abstract beleid en concrete uitvoering. Mijn werk gaat over planning en inrichting van gebieden met veel water. Wat er met water kan gebeuren. Het kan smerig zijn, er kan er te weinig van zijn, er kan er te veel van zijn. Je kunt er van alles op, onder en mee doen. Ook ruimtelijk. Je ziet om je heen gebeuren, waar je zelf aan werkt’.

Ik werk voor Nederland

Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen

Pieternel Levelt

Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afval moet de nieuwe grondstof worden

Aldert Hanemaaijer

Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Met de satellietdata en mijn algoritme brengen we de vervuiling in kaart

Bas Mijling

Wetenschappelijk medewerker KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn afdeling is de spin in het web tussen inspecteurs, de politiek en de buitenwereld

Norika Salih

Rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelen en proberen het financiële plaatje passend te krijgen, dat is echt leuk

Renée Dubbeldeman

Financial Trainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!

Rob Sluijter

Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland is leading als het gaat om maritiem beleid

Adnane Benajiba

Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoe diverser de groep die opkomt voor diversiteit en inclusie, hoe overtuigender de boodschap

Suzan Akop

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer

Anecita Kwidama

Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten

Stein Grendel

Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.

Valentijn Holewijn

Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik werd als junior toch aangenomen op een vacature voor senior

Devon Weijse

Informatieadviseur directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het is fijn om een stabiele basis in Den Haag te hebben

Roald Maris

Informatiemanager directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik adviseer de minister over zichtbare investeringen in een schoon en waterveilig Nederland

Niek Degen

Senior adviseur beleidscontrol
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik geef nu leiding aan 6 teamgenoten. Daar ben ik best trots op

Vandena Chatterpal

Medewerker scannen en registreren
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon