Valentijn Holewijn

Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.
Valentijn Holewijn

Valentijn Holewijn
Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de VU. Deed na deze bachelor een master Beleid-, Communicatie- en Organisatiewetenschap.
  • Liep een stage bij TNO, werkte bij Artis.
  • Doorliep van 2012 tot 2014 het Rijkstraineeship. Werd aangenomen als beleidsmedewerker en houdt zich sinds eind 2014 bezig met de werkgroep Europa voor de 'Topsector Water' en de begrotingscyclus.

Valentijn Holewijn was in de periode 2012 - 2014 rijkstrainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hield zich onder andere bezig met windmolenparkgebiedenn in de Noordzee en werkte bij het 'Huis van de Nederlandse Provincies' in Brussel.


‘Na mijn studies, heb ik eerst nog stage gelopen bij onderzoeksinstituut TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Ik heb gekeken naar de positie van TNO in het EUfinancieringsprogramma Horizon 2020 en meer specifiek het ‘ondersteunen’ van het Midden- en Kleinbedrijf hierin. En ook heb ik korte tijd als coördinator publiekservice bij dierentuin Artis gewerkt. Daar heb ik veel geleerd van het reilen en zeilen op het gebied van sales. Pas daarna kwam het Rijkstraineeship min of meer toevallig om de hoek kijken.

Poeha

Ik had wel eens van het Rijkstraineeprogramma gehoord, maar ik werd pas geprikkeld toen ik om mij heen hoorde dat je daar echt niet binnenkomt. ‘Nou ik wel’, dacht ik gelijk. Ik ben er voor gaan zitten, heb me in het programma verdiept. Het politieke speelveld waarmee je te maken krijgt, trok me gelijk. Nu ik zelf rijkstrainee ben geweest, merk ik dat zelfs binnen de Rijksoverheid een beetje het beeld heerst dat trainees met veel poeha worden aangenomen. Er wordt dan ook echt wat van je verwacht. Het is natuurlijk ook een strenge selectie en je wordt toch uit velen geselecteerd. Maar als je er echt voor gaat, is het absoluut haalbaar.

Windmolens

Mijn eerste Rijkstraineeproject was Wind op Zee. Ik hield me bezig met het vraagstuk over het aanwijzen van windmolenparkgebieden op de Noordzee. Een interessant onderwerp. Daarna werkte ik bij het Directoraat Generaal Bereikbaarheid aan de vervoerconsessie voor de periode 2015 - 2025 en het Fyra dossier.

Het is een politiek gevoelig onderwerp. En politiek betekent beweging. Je ziet en maakt mee hoe snel dingen kunnen veranderen voor een beleidsmedewerker. Je brengt in kaart hoe het speelveld van organisaties eruit ziet, welke politieke belangen er spelen. En er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.

Brussel

Mijn tweede traineeplek was een half jaar in Brussel. Bij het 'Huis van de Nederlandse Provincies' waarin de 12 provincies vertegenwoordigd zijn. Daar heb ik me beziggehouden met EU-financieringsmogelijkheden en dan specifiek wat de rol van de provincies daarin is en hoe zij het MKB Nederland daar in kunnen faciliteren, begeleiden en ondersteunen. Het is interessant te zien welke inspanningen de Europese Commissie verricht en welke fondsen er zijn om het MKB te stimuleren.

Voorzitter

Bij het Interdepartementaal Traineeoverleg (ITO) kun je het programma waarvan je deel uitmaakt, nóg mooier en uitdagender maken. Dat sprak mij erg aan. Ik ben blij dat ik als voorzitter van de ITO hieraan mocht bijdragen. Het is een kans om mensen van verschillende ministeries te spreken. En je krijgt zo net even meer te zien dan andere trainees. Ik heb zelfs de mogelijkheid gekregen om samen met de andere bestuursleden met de minister van BZK een gesprek te voeren over de positie en doorstroommogelijkheden van rijkstrainees. Dat heeft geresulteerd in de afspraak dat rijkstrainees, na 3 goede beoordelingsgesprekken, een vast contract krijgen na hun traineeship. Als je goed nadenkt over dingen, dan wordt je inbreng absoluut serieus genomen. Dat geeft veel vertrouwen.

Ik werk voor Nederland

Onderhandelen en proberen het financiële plaatje passend te krijgen, dat is echt leuk

Renée Dubbeldeman


Financial Trainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Haalde haar bachelor politicologie in Amsterdam, daarna een master bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tot slot een master Global Environmental Governance aan de Vrije Univ

Lees meer over Renée Dubbeldeman
Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer

Anecita Kwidama


Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde bedrijfskundige informatica aan de heao. Liep stage bij de hogeschool Rotterdam. Werkte daar 2 jaar en startte vervolgens bij Ordina.

Lees meer over Anecita Kwidama
Ik werd als junior toch aangenomen op een vacature voor senior

Devon Weijse


Informatieadviseur directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werkte als kok, toen hij besloot om informatiekunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam te gaan studeren. Ging voor zijn studie een half jaar naar Hong Kong.

Lees meer over Devon Weijse
Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen

Pieternel Levelt


Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde scheikunde aan de Vrije universiteit Amsterdam. Promoveerde in de natuurkunde aan dezelfde universiteit. Doceert aan de TU Delft.

Lees meer over Pieternel Levelt
Je wordt uitgedaagd initiatief te nemen

Kiran Kana


Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doet de hbo-opleiding rechten, met een specialisatie in bestuursrecht.

Lees meer over Kiran Kana
Inkoop is anders bij de Rijksoverheid door de impact die je maakt

Samet Aydin


Inkoopadviseur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde logistiek en economie aan de hogeschool Rotterdam en volgde een inkoopminor. Houdt van voetbal en gaat graag naar wedstrijden van Feyenoord. Doet aan boksen.

Lees meer over Samet Aydin
Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten

Stein Grendel


Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgt de opleiding business management aan de Hogeschool Utrecht. Wil na zijn afstuderen misschien een traineeship doen bij de overheid, of aan de slag bij een sportbedrijf.

Lees meer over Stein Grendel
Nederland is leading als het gaat om maritiem beleid

Adnane Benajiba


Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ging naar de Amerikaanse school in Tanger, Marokko. Haalde in Barcelona zijn bachelor in Business Administration & Entrepreneurship.

Lees meer over Adnane Benajiba
Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen

Robert Smaak


Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde sociologie na kort in de zorg werkzaam te zijn geweest. Ging bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag bij de afdeling verkeersveiligheid.

Lees meer over Robert Smaak
Het is fijn om een stabiele basis in Den Haag te hebben

Roald Maris


Informatiemanager directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde informatiemanagement in Den Haag. Liep stage bij de Rijksoverheid.

Lees meer over Roald Maris
Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!

Rob Sluijter


Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Fysische Geografie in Utrecht. Werkte kort bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag en daarna 10 jaar bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

Lees meer over Rob Sluijter
Het is best spannend als er 3 of 4 verkeersleiders in je nek hijgen

Fons van Loy


Tot september 2014 hoofd weerkamer bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doorliep mavo, havo, vwo. Werkte daarna een jaar bij Fokker Schiphol Oost en vervolgens bij een vestiging van het KNMI op Schiphol Centrum. Dat beviel.

Lees meer over Fons van Loy
Ik geef nu leiding aan 6 teamgenoten. Daar ben ik best trots op

Vandena Chatterpal


Medewerker scannen en registreren
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgde de opleiding mbo 4 managementassistent. Gaat in haar vrije tijd graag naar de film en wandelt veel.

Lees meer over Vandena Chatterpal
Afval moet de nieuwe grondstof worden

Aldert Hanemaaijer


Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde (milieu-)economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Speelde jarenlang fanatiek pétanque (jeu de boules).

Lees meer over Aldert Hanemaaijer
Ik adviseer de minister over zichtbare investeringen in een schoon en waterveilig Nederland

Niek Degen


Senior adviseur beleidscontrol
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Deed de studie algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. Is actief in de Amsterdamse lokale politiek.

Lees meer over Niek Degen
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon