Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Bas Mijling

Met de satellietdata en mijn algoritme brengen we de vervuiling in kaart
Bas Mijling

Bas Mijling
Wetenschappelijk medewerker KNMI 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft. Heeft na zijn studie veel gereisd en is daarna gestart bij het KNMI. Promoveerde daar in 2012.
  • Speelt in zijn vrije tijd bandoneon.

Bas Mijling is wetenschapper bij de vakgroep Research & Development satelliet waarnemingen bij het KNMI. Hij is specialist op het gebied van luchtvervuiling, in het bijzonder het berekenen naar de oorsprong van de vervuiling. Hij ontwikkelt hiervoor geavanceerde algoritmes die hij combineert met satellietdata.


Satellietmetingen als basis

‘Ik kijk naar aanleiding van de satellietwaarnemingen waar luchtvervuiling vandaan komt. Ik kijk met name naar stikstofdioxide, dat veel vrijkomt door verkeer en elektriciteitscentrales. Dan reken ik terug naar de bron die de luchtvervuiling veroorzaakt heeft. Daar ben ik op gepromoveerd. Dit is redelijk nieuw en experimenteel werk. Zo geven we op een andere manier steeds meer meerwaarde aan satellietmetingen.

Terug naar de bron

Veel landen en steden zijn geïnteresseerd in emissiegegevens. Ze willen weten wat de industrie uitstoot. Of wat de internationale scheepvaart bijdraagt aan de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. In Europa hebben we daar al een aardig beeld van. De satelliet meet de vervuilde concentratie en met mijn algoritme kan ik terugrekenen naar de bron. Dat doen we met name voor China. Maar het Midden-Oosten is ook interessant. We combineren satellietmetingen met meteorologie en chemie, want ik moet weten waar vervuilingpluimen naar toe gewaaid zijn. Of soms lijkt de lucht schoon, maar dat komt dan omdat het geregend heeft.

Luchtkwaliteitmodellen

Als je weet waar de emissiebronnen zitten dan kun je ook luchtkwaliteitmodellen verbeteren, en beter de luchtkwaliteitverwachting uitrekenen. Het RIVM heeft een app ontwikkeld die de luchtkwaliteit in Nederland toont, daar leveren wij ook input voor. Voor mensen die direct gezondheidsklachten ondervinden.

Of je wilt weten wat luchtkwaliteit is bij een snelweg of een school. Luchtkwaliteit wordt wel gemeten maar op de grond. Dat gebeurt met hele dure apparatuur. We zijn ook bezig met alternatieve, goedkopere meettechnieken. We kunnen niet de luchtvervuiling van een snelweg met een satellietmeting zien. In de toekomst gaan we grondmetingen combineren met satellietmetingen. Dan is het beeld compleet.

All-rounder

Het werk wat ik doe heeft maatschappelijk nut. Je bent bezig met een product dat de mensheid helpt. Je brengt dingen in kaart die appelleren aan het bewustzijn. Luchtvervuiling is wel degelijk een probleem. Daarnaast heb ik de speelruimte om te doen wat ik leuk vind. Innovatief bezig zijn, spelen met gegevens en onderzoeken. Dat gepuzzel, daarvoor wordt je wetenschapper. Je kunt ruimte creëren voor eigen initiatieven. Als er nog geen gereedschappen zijn dan kun je die ontwikkelen. Op deze afdeling werken veel natuurkundigen en sterrenkundigen. Natuurkunde en wiskunde heb je echt nodig om de atmosfeer en meetprincipes te begrijpen. Alsof je een wazig plaatje hebt en een bril opzet. Het is een wetenschapscultuur. Daarnaast ben je bezig met programmeren, data verwerking en analyse. We zijn echte all-rounders hier.’

Ik werk voor Nederland

Afval moet de nieuwe grondstof worden
Aldert Hanemaaijer
Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde (milieu-)economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Speelde jarenlang fanatiek pétanque (jeu de boules).

Lees meer over Aldert Hanemaaijer
Europese regelgeving voor stralingsbescherming helpt om mensen te beschermen
Miriam Tijsmans
Senior beleidsmedewerker ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde hbo chemie. Haalde als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) haar eerste stralingsbeschermingsdiploma.

Lees meer over Miriam Tijsmans
Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten
Stein Grendel
Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgt de opleiding business management aan de Hogeschool Utrecht. Wil na zijn afstuderen misschien een traineeship doen bij de overheid, of aan de slag bij een sportbedrijf.

Lees meer over Stein Grendel
We stellen hoge eisen aan transport van radioactieve stoffen
Mathieu Ter Morshuizen
Senior adviseur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Lees meer over Mathieu Ter Morshuizen
Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen
Pieternel Levelt
Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde scheikunde aan de Vrije universiteit Amsterdam. Promoveerde in de natuurkunde aan dezelfde universiteit. Doceert aan de TU Delft.

Lees meer over Pieternel Levelt
Het is best spannend als er 3 of 4 verkeersleiders in je nek hijgen
Fons van Loy
Tot september 2014 hoofd weerkamer bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doorliep mavo, havo, vwo. Werkte daarna een jaar bij Fokker Schiphol Oost en vervolgens bij een vestiging van het KNMI op Schiphol Centrum. Dat beviel.

Lees meer over Fons van Loy
Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer
Anecita Kwidama
Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde bedrijfskundige informatica aan de heao. Liep stage bij de hogeschool Rotterdam. Werkte daar 2 jaar en startte vervolgens bij Ordina.

Lees meer over Anecita Kwidama
Je wordt uitgedaagd initiatief te nemen
Kiran Kana
Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Doet de hbo-opleiding rechten, met een specialisatie in bestuursrecht.

Lees meer over Kiran Kana
Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.
Valentijn Holewijn
Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de VU. Deed na deze bachelor een master Beleid-, Communicatie- en Organisatiewetenschap. Liep een stage bij TNO, werkte bij Artis.

Lees meer over Valentijn Holewijn
Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen
Robert Smaak
Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde sociologie na kort in de zorg werkzaam te zijn geweest. Ging bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag bij de afdeling verkeersveiligheid.

Lees meer over Robert Smaak
Mijn afdeling is de spin in het web tussen inspecteurs, de politiek en de buitenwereld
Norika Salih
Rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde criminologie en Europees recht. Woont met haar vriend in een duurzame nieuwbouwwoning in Rotterdam.

Lees meer over Norika Salih
Bij een Kamerdebat over nucleaire veiligheid ga ik mee met de minister
Ginevra Delfini
Coördinerend beleidsmedewerker ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde theoretische natuurkunde in Bologna en promoveerde in Nederland in de kernfysica.

Lees meer over Ginevra Delfini
Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!
Rob Sluijter
Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde Fysische Geografie in Utrecht. Werkte kort bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag en daarna 10 jaar bij het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

Lees meer over Rob Sluijter
Bij een nucleair incident ben ik binnen 2 uur in Den Haag
Gert Jan Auwerda
Coördinerend specialistisch adviseur ANVS
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan het Reactor Institute Delft in de nucleaire reactorfysica. Is fanatiek sporter.

Lees meer over Gert Jan Auwerda
Onderhandelen en proberen het financiële plaatje passend te krijgen, dat is echt leuk
Renée Dubbeldeman
Financial Trainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Haalde haar bachelor politicologie in Amsterdam, daarna een master bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tot slot een master Global Environmental Governance aan de Vrije Univ

Lees meer over Renée Dubbeldeman
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon