Teamcoordinator Bedrijfsvoeringservices

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-92, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Werken als teamcoördinator Bedrijfsvoeringservices bij het ministerie van Financiën betekent dagelijks een uitdaging en flink wat dynamiek. Dit is wat jouw baan ook zo leuk maakt! Geen dag is hetzelfde en de verscheidenheid aan aandachtsgebieden is groot. Ga jij met ons de uitdaging aan?

Het team Bedrijfsvoeringservices bestaat uit verschillende dienstonderdelen met elk hun eigen expertise. Denk aan een serviceplein voor medewerkers, jobcoaching van medewerkers in de banenafspraak, het secretariaat van de directie Bedrijfsvoering, het coördineren van het proces rondom identiteiten- en voorzieningenbeheer (IVB-keten). We leggen met onze taken de basis voor een goede dienstverlening die het hele pand raakt. Onze doelstelling? Collega’s binnen het ministerie van Financiën zo optimaal mogelijk ondersteunen en een inspirerende en comfortabele werkomgeving bieden.

In jouw functie verricht je een diversiteit aan werkzaamheden. Zo ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team. Ben je proceseigenaar van de IVB-keten waarbij het functioneel beheer van de systemen een belangrijke rol speelt. Daarnaast coördineer je in overleg met het hoofd binnen de afdeling ook inhoudelijke dossiers op het gebied van facilitaire dienstverlening en huisvesting. Op deze dossiers speel je tevens een verbindende rol tussen Bedrijfsvoeringservices en verschillende andere onderdelen van het ministerie van Financiën met als doel een breed draagvlak creëren voor de diverse vormen van dienstverlening van bedrijfsvoering.

Jouw ervaring in het werkveld van de bedrijfsvoering zet je in deze functie op verschillende manieren in. Zo zal je jouw team helpen zich aan te passen en ook de rust te bewaren bij de ad hoc werkzaamheden die dagelijks op jullie afkomen. Bij afwezigheid van het hoofd kan jij de taken overnemen en gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de positionering van de afdeling binnen het departement.

Je werkt in een prettig en collegiaal team samen met 14 toegewijde collega’s (en ongeveer 25 binnen de eenheid FHS) en hebt oog voor hun belangen en ontwikkeling. Je voelt goed aan wat speelt in het team en motiveert je collega’s om het beste uit zichzelf te halen. Door transparant en betrokken leiderschap bevorder je de onderlinge verbondenheid en creëer je een professionele en prettige werkomgeving waarin je duidelijke kaders schetst voor het team, zodat iedereen weet wat wordt verwacht.

Wil je meer weten over je toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met op met Jorian de Vries, hoofd FHS via 06 52 80 96 11.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid FHS adviseert de leiding en het management van het departement. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op de expertisegebieden facilitair en huisvesting en leveren wij vanuit het team Bedrijfsvoeringsservices integrale dienstverlening vanuit ketenregie. Daarnaast voeren wij de regie op taken en opdrachten die zijn ondergebracht bij de SSC’s, expertisecentra en externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers vanuit onze verschillende vakgebieden proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse managementtaken.
Er is een aantal trends dat de komende jaren het FHS-werkveld gaat bepalen. Het huidige tijdsgewricht wordt gekenmerkt door het verlangen naar meer kwaliteit, met een breed gevoelde noodzaak tot innovatie. Vanwege de coronacrisis zijn met name de vakgebieden facilitair en huisvesting enorm in ontwikkeling. De verwachting is dat de crisis de visie op huisvesting blijvend gaat veranderen.

De complexiteit in het werkveld en de afhankelijkheden tussen de verschillende PIOFAH-domeinen is in de afgelopen jaren verder toegenomen. De SSC’s zijn niet meer weg te denken binnen ons speelveld en kennen ieder hun eigen fase van volwassenheid. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit en leervermogen van onze medewerkers. Een wendbare organisatie en medewerkers die een directiebrede focus hebben, zijn noodzakelijk.
In dit speelveld zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die wendbaar, weerbaar en waardegedreven zijn. Die actief zijn in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen. En die de rol als verbinder kunnen vervullen met bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur medezeggenschap

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Departementale Chief Privacy Officer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon