Als jong broekie mocht ik de adviesnota toelichten aan de minister

Coen Bot solliciteerde na zijn studie fiscaal recht naar het Financial Traineeship. Inmiddels is hij beleidscontroller bij de directie Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en houdt hij zicht onder andere bezig met het stikstofdossier en is hij voor de beleidsmedewerkers het eerste aanspreekpunt voor financiële zaken.  

Niet-financiële achtergrond

‘Ik ben zo’n 5 jaar geleden begonnen met het Financial Traineeship en was zeker niet de enige met een niet-financiële achtergrond. Mijn laatste traineeplek was bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en daar ben ik ook gebleven. Inmiddels werk ik als  senior beleidscontroller bij de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van LNV. Ik ben als controller gekoppeld aan de directie Natuur. Een paar jaar geleden had natuur niet echt mijn aandacht, inmiddels vind ik het onderwerp hartstikke interessant.

Aanspreekpunt

Voor de beleidsmedewerkers ben ik het eerste aanspreekpunt voor financiële zaken. Als mensen vragen hebben op budgettair gebied, dan bellen of mailen ze mij. Ik houd toezicht op de financiën van projecten en programma’s, maar werk er ook aan mee. Zo is het programma natuur bedoeld om de natuur te herstellen in het kader van de aanpak stikstof. De provincies krijgen geld voor het treffen van natuurherstelmaatregelen in stikstofgevoelige gebieden. Ik kijk mee naar subsidieaanvragen en de bestedingen. Klopt het, zijn het redelijke bedragen, wordt het geld doelmatig besteed?

Kasschuif

De meeste beleidsmedewerkers hebben niet zo veel kennis van de financiële kant van hun project of programma. Ik vind het leuk ze dan te helpen met advies. Bijvoorbeeld als er financiële dekking nodig is. Dan zoek ik naar manieren om binnen een ander budget geld vrij te maken. Nu is er bijvoorbeeld een saneringsregeling voor varkenshouderijen. Dan maak ik een raming van de verwachte uitputting van het budget. Hoeveel budget is er nodig dit jaar? Kunnen we geld middels een kasschuif doorzetten naar 2022? Zo zorg je ervoor dat je niet het ene jaar veel geld overhoudt en het volgende jaar met een tekort zit.

Minister

LNV is heropgericht in 2017 en is dus een jong ministerie. Wat ik mooi vind is de open, informele cultuur. Je mag vrij snel op een hoog niveau meedoen. De lijntjes zijn kort, waardoor ik mensen als vriendelijk en toegankelijk ervaar. Hiervoor werkte ik bij de afdeling Begrotingszaken van LNV. Toen ging ik als jong broekie mee naar de secretaris-generaal en de minister. Ik bereidde adviesnota’s voor budgettaire besluitvorming voor en coördineerde Kamervragen. Af en toe mocht ik wat toelichten. Dat was best spannend. Maar toch werd er niet gezegd: wat doet die starter hier?

Doorgroeien

Je kunt snel doorgroeien bij de Rijksoverheid. Er zijn gewoon heel veel plekken waar je iets kunt bijdragen én er is veel opleidingsruimte. Zo heb ik 2 jaar geleden bij De Baak een training persoonlijke ontwikkeling gevolgd. En vanaf september begin ik met de Certified Public Controllersopleiding, een 2-jarige post-master aan de VU. Interessant vind ik dat ik dan ook mensen van andere publieke organisaties leer kennen, zoals de zorg en decentrale overheden. Dit is een mooie kans die ik niet wil laten liggen, helemaal nu ik nog jong ben en relatief veel vrije tijd heb.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon