Financieren we dit project van de Wereldbank wel of niet?

Staand portret van financieel adviseur Gerardo Flores

Gerardo Flores

Financieel adviseur

Een groot deel van de Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingshulp loopt via internationale financiële instellingen als de Wereldbank. Gerardo Flores werkt als financieel adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij ondersteunt de beleidsafdeling onder andere bij de selectie van projecten. 

Donorland

‘Ik werk als financieel adviseur en adviseer de afdeling internationale financiële instellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik adviseer de beleidsafdeling vanuit de budgettaire invalshoek over de Nederlandse bijdragen aan internationale financiële instellingen als de Wereldbank en de African Development Bank. Een groot deel van de Nederlandse uitgaven aan officiële ontwikkelingshulp loopt via deze instellingen. De beleidsafdeling coördineert de inbreng van het ministerie in deze instellingen en zorgt ervoor dat het Nederlands buitenlandbeleid goed in hun werk wordt vertaald. Nederland is 1 van de vele donorlanden. Vorig jaar haalde het Internationaal Monetair Fonds bijvoorbeeld financiering op om geld vrij te maken voor coronamaatregelen in ontwikkelingslanden. 

Gerardo Flores buiten bij Utrecht Centraal

Vorig jaar haalde het Internationaal Monetair Fonds financiering op om geld vrij te maken voor coronamaatregelen in ontwikkelingslanden. 

Kritische blik

Als zich een project aandient, dan is het mijn rol om kritisch te kijken naar budgettering, monitoring en contractuele zaken. Past dit project budgettair binnen onze begroting, ook meerjarig? Moet dit nu of kan het ook volgend jaar? Maar ook: hoe ziet de governance eruit? Welke risico’s zijn er? Zo ondersteun ik de beleidsafdeling bij het maken van een selectie. Interessant is het teamwerk tussen de financieel specialist en de beleidsmedewerker om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk beslissing. Dus ook mijn akkoord is nodig voor doorgang van een dergelijk project. Het speelveld is heel dynamisch en complex. Projecten zijn meestal meerjarig en we werken vaak samen met andere donoren middels het financieren van Multi-Donor Trust Funds. Daarom is financieel advies vanaf moment één heel belangrijk.

Elke dag iets nieuws

Ik vind deze functie ontzettend gaaf. Je moet op verschillende niveaus kunnen schakelen en je bent elke dag wel weer met iets nieuws bezig. Ik spreek heel veel mensen en ben met allerlei dossiers tegelijk bezig. Soms ga ik met een beleidsmedewerker mee naar een instelling om met andere donoren te spreken over een projectvoorstel. Dan wordt je werk heel concreet. Mijn advies aan mensen die een carrière bij het Rijk overwegen is: ga op onderzoek uit. Welke beleidsterreinen vind je belangrijk? Je kunt op zo veel plekken impact maken. Een vacaturetekst zegt vaak weinig over de sfeer op een afdeling of bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding. Vraag door, zodat je een goed beeld hebt van wat je te wachten staat.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon