Blog: de Prokkelweek

In de week van 3 tot en met 8 juni 2019 was de nationale Prokkelweek. In deze week vonden er prikkelende ontmoetingen plaats tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. In het bedrijfsleven, met de buurt, op school of bij de overheid is de missie van Prokkel mensen met elkaar te verbinden en te prikkelen. Deze, soms kleine,  gebeurtenissen hebben vaak een groot effect. Ze zorgen voor nieuwe contacten en andere ervaringen. Het laat bovendien zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Niet door te vertellen, maar door te doen! De Prokkelweek stond dan ook bol van de activiteiten. Zo was er de ProkkelSterrenslag. Een sportevent waar zo’n 1000 mensen aan meededen. Ieder team bestond daarbij uit 5 mensen met en 5 mensen zonder een beperking. Niet alleen samen sporten is de inzet van Prokkel, er worden ook beleids- en stageprokkels georganiseerd. Bij de rijksoverheid is dit jaar weer enthousiast mee geprokkeld.

Prokkelmarkt

Op dinsdag 4 juni stond er een heuse markt in de ontvangsthal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier waren allerlei organisaties aanwezig waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Zoals Atelier Kunstvlieg met hun eigen schilderijen, boetseerwerk en ansichtkaarten. Bij lunchcafé de Zoetelaar werden koekjes en bonbons verkocht. Ook rolden er cadeautjes uit de 3D-printer van zorginstelling Philladelphia. Het was een gezellige en inspirerend markt.

Beleidsprokkels

Een beleidsprokkel is een ontmoeting waar mensen met een verstandelijke beperking spreken over verschillende beleidsonderwerpen. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd de prokkelaars gevraagd: “Wat gaat volgens jou goed in het onderwijs?” en “Wat kan beter?” Dit leverde leuke input op. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd ingegaan op het thema werk. Voorlichting over roken, overgewicht en alcoholschade waren de onderwerpen van de beleidsprokkel georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit jaar was er verder voor het eerst een interdepartementale beleidsprokkel. De deelnemende ministeries waren Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (toegankelijkheid van stemmen), Infrastructuur en Waterstaat (toegankelijkheid van het openbaar vervoer), Justitie en Veiligheid (veiligheid) en Economische Zaken en Klimaat (duurzaamheid en milieu). Na de gesprekken over de verschillende beleidsdossiers was er in de middag een rondleiding in de Eerste en Tweede Kamer.

Prokkelstage

De donderdag in de Prokkelweek was omgedoopt tot een stagedag. Je kon meelopen op verschillende werkplekken. De ochtend begon met een rondleiding in de Eerste en Tweede Kamer. Daarna moesten de handen echt uit de mouwen. Je kon meehelpen bij ondersteunende diensten zoals de receptie, beveiliging en de postkamer. De Raad van State had ook stageplaatsen gecreëerd in het archief, de postkamer, vervoer, en bij de technische dienst. Iedereen ging aan het einde van de werkdag met een voldaan gevoel naar huis.

De Gouden Prokkel

Op 27 juni is in Utrecht de uitreiking van de Gouden Prokkel voor de beste georganiseerde ontmoeting. Dit jaar is de spanning groot want de interdepartementale beleidsprokkel is genomineerd in de categorie mensenrechten/VN-verdrag.
Wil je in 2020 ook meedoen met Prokkel? Meld je dan aan op hun site: www.prokkel.nl.

 

Relevante blogs

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon