Met een open blik blijven innoveren

Publicatiedatum 08-11-2022

In het Innovatielab (iLab) werkt O&P Rijk aan creatieve oplossingen voor veranderende uitdagingen binnen HR. Met slimme, moderne technologie en door samen te werken met bijvoorbeeld hogescholen.

Multidisciplinair team

Het iLab faciliteert innovatie in brede zin. Van het opsporen van datalekken tot het verbeteren van rijksbrede processen. Het team bestaat uit ambitieuze innovatie- en designexperts, elk met een eigen specialisme en inbreng. Altijd aangevuld met een of meerdere Rijks ICT-trainees.

‘Vanaf dag 1 stond iedereen open voor mijn ideeën’

Focus op ontwikkeling en creatie

‘Samen spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. Denk aan Blockchain en Robotic Process Automation (RPA)’, zegt innovatie- en designexpert Sam Vermeulen. Trainee Jelmer Koedood, die zich bij iLab bezighield met RPA: ‘Deze innovatie kan ervoor zorgen dat collega’s straks minder tijd kwijt zijn met administratieve taken. Ze kunnen zich vervolgens volledig focussen op bijvoorbeeld ontwikkeling en creatie.’

Nieuwe ideeën verzamelen en bedenken

Ook stimuleert het team collega’s om creatief en klantgericht te denken. Bijvoorbeeld in de  brainstormsessies die Sam organiseert. Ze vertelt: ‘We helpen teams zo om nieuwe ideeën te genereren en op een andere manier naar hun vraagstukken te kijken. Ook geef ik workshops waarbij ik terugga naar de kern van de casus. Denk hierbij aan: wie is de eindgebruiker? Wat zijn de wensen?’

Jelmer Koedood en zijn collega's
Jelmer Koedood en zijn collega's.

Design Thinking

Design Thinking biedt hiervoor de basis. Deze methodiek draait om de behoeftes van de gebruiker en is opgebouwd aan de hand van 5 fasen. Van het begrijpen van de gebruikers, naar het definiëren van de probleemstelling, het creëren van ideeën, het maken van het prototype tot het testen van het concept. Sam: ‘We gaan niet altijd alle fasen door, maar dit geeft een duidelijke houvast. En als bij het testen blijkt dat het niet werkt, dan gaan we weer terug naar de tekentafel.’

Samenwerken met studenten

Innoveren doe je niet alleen. Daarom werkt het iLab niet alleen samen met collega’s maar bijvoorbeeld ook met hogescholen. Zo werden studenten van de Haagse Hogeschool gevraagd hoe meer werkgeluk op de hybride werkvloer te creëren. Studenten van de Hogeschool Leiden vernieuwden een afkortingenapp, waarmee rijksmedewerkers de betekenis kunnen vinden van allerlei afkortingen die gangbaar zijn binnen de Rijksoverheid.

‘‘We helpen teams om nieuwe ideeën te genereren’’

Van idee naar uitvoering

Zo ontstaan aan de lopende band nieuwe ideeën uit verschillende hoeken binnen en buiten de organisatie. Suggesties voor vernieuwingen worden serieus genomen. Jelmer: ‘Vanaf dag 1 stond iedereen open voor mijn ideeën.’ Sam benadrukt: ‘En het fijne van O&P Rijk is dat het niet bij ideeën alleen blijft. Ook in de uitvoering hiervan is veel mogelijk’.  

Meer over de organisatie

Lees meer over werken bij O&P Rijk

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon