Van belastingkantoor naar vluchtelingenopvang

Een gewone woonwijk, centraal in Gorinchem. Hier staat een voormalig belastingkantoor. Een robuust pand, met een bakstenen deel uit 1976 en een stalen aanbouw uit 1992. Thijs Paardekooper, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf, maakte het pand geschikt als noodopvanglocatie voor vluchtelingen.

8000 vierkante meter

Het Rijksvastgoedbedrijf (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beoordeelde tientallen leegstaande gebouwen op geschiktheid voor de opvang van vluchtelingen. Daarvan zijn 3 in gebruik als noodopvanglocatie: het voormalige Openbaar Ministerie en het voormalig pand van de Nationale Politie in Lelystad en het gewezen belastingkantoor in Gorinchem. Dit laatste gebouw met 8000 vierkante meter vloeroppervlak, huisvest inmiddels 300 asielzoekers, vooral gezinnen met kinderen. De meesten komen uit Syrië.

Gas geven

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) huurt het pand. Het gaat om noodopvang, als alternatief voor de reguliere asielzoekerscentra die vol zitten. Het Rijksvastgoedbedrijf zette alles op alles om ook dit pand tijdig, dat betekent in recordtijd, klaar te hebben. Thijs: ‘In 5 weken tijd hebben we het complete pand woonklaar gemaakt. We hebben intensief gewerkt. Alleen maar gas gegeven, van 7 tot 7, soms met wel 120 bouwvakkers en 40 verhuizers tegelijk. Ook in de weekenden en de kerstvakantie, al deden we op zondag zo min mogelijk.’

‘Het pand moest in recordtijd klaar zijn’

Thijs Paardekooper
werk-in-uitvoering
Werk in uitvoering, foto: Hans Roggen

Weinig tijd

‘Voor ons, maar ook voor de aannemers zijn dit bijzondere projecten’, vertelt Thijs. ‘Er moet veel gebeuren in weinig tijd. Er kwamen kantoortjes voor de mensen van het COA, van Vluchtelingenwerk en het Gezondheidscentrum. Voor de bewoners moest er vooral meer sanitair komen. Veiligheid en hygiëne staan voorop, daarom is alle oude vloerbedekking verwijderd en vervangen door marmoleum. Verder zijn de grote ruimten ‘verkamerd’. Er is oog voor detail: in de hoger gelegen kamers kunnen de ramen nog maar een klein stukje open, zodat kinderen niet op een onbewaakt moment naar buiten kunnen klimmen. Op die ramen is ook folie aangebracht, ‘voor een beetje privacy’. En de brandveiligheid is een belangrijk punt. Het pand is nu in compartimenten opgedeeld, er zijn branddeuren geplaatst. Toen de eerste bus met asielzoekers in december eerder dan afgesproken arriveerde, was het pand nog niet officieel brandveilig verklaard. Dat gebeurde later die middag pas. Zo strak en precies is onze planning.’

Improviseren

‘Dit is mooi werk, iedereen realiseert zich dat we met iets bijzonders bezig zijn. Ook in technisch opzicht. Toen het COA na de eerste schouw dit gebouw als geschikt beoordeelde, moest er binnen een halve week een kostenraming van de hoofdaannemer liggen. Er was geen technisch bestek, zoals normaal, alleen een globaal vlekkenplan en een werkomschrijving. Dus we moesten improviseren, dat maakt het leuk. De tijdsdruk was ongekend. Sommige bouwmaterialen waren gewoon op, we merkten dat er vanuit Duitsland ook veel vraag naar is. Op een gegeven moment vroeg ik leveranciers niet meer wanneer ze product X konden leveren, maar wàt ze morgen konden leveren. Zelfs de gemeente zat ons achter de broek. Ze besloten in oktober dat ze de noodopvang wilden, half november belden ze ons al op om te vragen waar de bewoners bleven.’

Kinderen

In december zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd en eind januari zat dit voormalige belastingkantoor vol. Onder de vluchtelingen zitten veel kinderen. Zij krijgen onderwijsactiviteiten aangeboden. Dit gebeurt op een eigen locatie met eigen leerkrachten en vrijwilligers apart van het reguliere onderwijs. ‘Van onvrede in de buurt hebben we niets gemerkt’, zegt Thijs. ‘De gemeente heeft de omwonenden goed bij de opvang betrokken, klachten hebben we nauwelijks gehad. Alleen over de felle verlichting in de woonkamers en het harde gepraat van de beveiligers die ’s avonds nog een rondje om het pand lopen. Als dat alles is, dan valt het mee. Ik hoor dat de aanwezigheid van kinderen goed is voor de sfeer. Iedereen snapt dat het ’s avonds rustig moet zijn, want dan liggen de kinderen in bed.’

‘Sommige bouwmaterialen waren gewoon op’

Thijs Paardekooper

 

 

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon