Van nieuwbouw tot het prachtige monumentale Trippenhuis

Emiel Meerhoff vond het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) al tijdens zijn studie een interessante werkgever. ‘Het RVB heeft het mooiste vastgoed van Nederland en de portefeuille is enorm divers. Het gaat van nieuwbouw tot bijvoorbeeld dit prachtige monumentale Trippenhuis waar ik nu aan werk. Het is een bijzonder professionele organisatie en er is zó veel kennis in huis.’

(Emiel werkt niet meer bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is per september 2021 werkzaam als manager projectbeheersing bij Rijkswaterstaat).

Gouden Eeuw

Het Trippenhuis staat aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam en is één van de belangrijkste voorbeelden van de Nederlandse (interieur)architectuur uit de Gouden Eeuw. Het Trippenhuis werd in 1660 gebouwd in opdracht van de schatrijke broers Louys en Hendrick Trip, handelaars in munitie en wapens. In de 19e eeuw was een deel van het Trippenhuis in gebruik als Rijksmuseum; De Nachtwacht hing er jarenlang. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het gebouw en verhuurt het al sinds 1811 als kantoor- en vergaderlocatie aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Emiel Meerhoff

De balken, wandbespanning en de afwerking van de 17e -eeuwse vloer in deze Rembrandtzaal zijn aan de beurt voor onderhoud.

Bescheiden project

Het ging bij het Trippenhuis in eerste instantie om een in omvang bescheiden project, zegt Emiel. ‘Maar toen ik in gesprek ging met de gebruiker over wat er moest gebeuren en hoe we konden zorgen dat zij zo min mogelijk overlast van het werk zouden hebben bleek de KNAW meer wensen op het gebied van het binnen-schilderwerk te hebben.’ Emiel betrok een aantal vakinhoudelijke collega’s van het RVB en Atelier Rijksbouwmeester erbij. In overleg met de KNAW hebben we in alle ruimtes opnieuw bekeken wat er binnen aan schilderwerk moest gebeuren.’

In een aantal dagen werden de binnenafwerkingen gecategoriseerd: goed/matig/slecht. Meerhoff: ‘Zo leerde ik het gebouw goed kennen. Je krijgt natuurlijk meer en andere informatie over zo’n monument.’

Emiel Meerhoff

Iedere ochtend reis ik vanuit Delft naar Den Haag. De hoofdvestiging van het Rijksvastgoedbedrijf bevindt zich in hartje centrum, een inspirerende omgeving tussen de ministeries en veel cultureel erfgoed.

Emiel Meerhoff

We beginnen de ochtend in de sportschool op kantoor. Tussen de middag en aan het eind van de dag kun je hier ook terecht, zowel groepslessen als individueel sporten is mogelijk.

Emiel Meerhoff

In overleg met collega’s Peter (Assetmanager) en Corjan (Atelier Rijksbouwmeester) over mijn project in het Trippenhuis. Peter is als Assetmanager mijn interne opdrachtgever. Corjan bewaakt vanuit het Atelier Rijksbouwmeester de architectonische kwaliteit van het Trippenhuis.

Emiel Meerhoff

Snel nog even wat mail wegwerken voordat ik naar het Trippenhuis in Amsterdam vertrek.

Emiel Meerhoff

Een uurtje treinen en wat bellen en mailen verder kom ik aan bij het 17e -eeuwse Trippenhuis. Vandaag staat er een ronde met collega’s van Monumenten & Kunst en een overleg met de gebruiker op het programma.

Emiel Meerhoff

Collega Haukit, bouwkundig adviseur Monumenten, legt me uit dat er onderzocht moet worden hoe het komt dat de goudverf op het plafond op onderdelen verkleurt.

Emiel Meerhoff

De kozijnen in de trappenhuizen zijn nog in goede staat. Deze zijn in 2014 afgewerkt met oorspronkelijke lijnolieverf.

Emiel Meerhoff

Een gebouw van bijna 400 jaar oud heeft vele stijlen gekend, dat is goed te zien in deze kleurentrap. Door het gehele gebouw zijn zulke kleurentrappen gemaakt en verwerkt in een kleurhistorisch onderzoek. Zo kunnen wij per ruimte een visie maken van de kleurstellingen van de afwerkingen.

Emiel Meerhoff

Onlangs is er in het naastgelegen pand een nieuwe entree voor de KNAW gerealiseerd. Het is een ingrijpende verbouwing geweest, maar mijn collega’s zijn er in geslaagd een entree te maken die recht doet aan het gebouw, het naastgelegen monument en de gebruiker.

Emiel Meerhoff

Inmiddels is ook mijn collega Liselotte aangesloten. Zij heeft als architect veel ervaring op het gebied van restauraties van monumenten en historische interieurs. Best bijzonder dat we deze expertise zelf in huis hebben.

Overlast geur en geluid

‘Ik overleg in het voorstadium met alle betrokkenen. Welke fasering past het best? Hoe zit het met overlast van geur en geluid? Hoe werken we veilig? Daar ben ik als projectmanager heel scherp op. Ik moet alles controleren en signaleren en zo nodig ergens wegzetten. Uit ervaring is gebleken dat door het werken met historische werken overlast kan ontstaan voor medewerkers. Daarom moeten er meters worden opgehangen om te monitoren of er geen grenswaardes worden overschreden, of moet een ruimte tijdelijk op onderdruk worden gezet.
Wat doen we bij overschrijding van de normen en wie betaalt eventuele extra kosten? Hoe zit het met de vluchtwegen? Inhoudelijk zijn anderen natuurlijk de expert. Alle ingrepen uit het verleden zijn gedocumenteerd, dat pak je er nu weer bij: welke kleuren zet je op welke muren? Het werken met deze vakinhoudelijke specialisten vind ik veel leuker dan zorgen dat ergens een nieuwbouwmuurtje in de latex wordt gezet.’

Emiel Meerhoff

Het gebouw kent vele verborgen schatten. Hier is een 17e -eeuwse schildering op een deur vrijgemaakt, verstopt onder een aantal lagen schilderwerk.

Spin in het web

Het kleine project is inmiddels behoorlijk uitgedijd. Emiel is qua organisatie de spin in het web, zorgt dat ‘eisen en wensen bij elkaar komen’ en dat er wordt ‘getoetst en teruggekoppeld’. ‘Ik praat ook met de afdeling monumenten van de gemeente Amsterdam. Je wilt alles met hen bespreken zodat zij precies weten wat er gaat gebeuren op het moment dat we een vergunning aanvragen.’ Hij regelt dat er een deugdelijke kostenraming komt, een haalbaar technisch ontwerp, onderzoekt hoe de aanbesteding moet verlopen, het type contracten, na afloop de oplevering, de nazorg en de overdracht naar de juiste directie binnen het RVB.
‘De besluitvorming is een nauwkeurig proces. Dat kan niet anders. We werken met publiek geld. Je moet elke euro kunnen verantwoorden.’ Het is een rol die hem ligt, zegt hij. ‘Ik luister, ik praat, ik overleg en ik vraag. Je wilt goed samenwerken, niemand frustreren. Ik wil een mooi en helder proces.’

Emiel Meerhoff

Om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor zowel de gebruikers als de aannemers is een goed afgestemd faseringsplan noodzakelijk.

Vertrouwen

Meerhoff: ‘Ik leer hier zó veel, je krijgt binnen het RVB erg veel vertrouwen. Als je assertief bent en met ideeën komt, wordt dat gewaardeerd. Ik krijg verantwoordelijkheid en die pak ik ook: als een project in een cruciale fase is, neem ik geen weekje vakantie op. Ik weet dat ik fouten mag maken en dat ik daar dan over kan praten. Het RVB voelt daarom als een veilige omgeving.’
Inhoudelijk is dit het mooiste werk dat hij zich op dit moment kan voorstellen. Ook niet onbelangrijk: ‘Het RVB heeft fantastisch vastgoed en het Trippenhuis is een interessant project om bij vrienden over te vertellen. Veel mensen kennen het pand, dus het  werk spreekt enorm tot de verbeelding.’

Voor meer informatie over het project Trippenhuis in Amsterdam ga je naar de website van het RVB

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon