Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de vastgoedportefeuille van de Rijksoverheid. Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgen wij voor de huisvesting van alle departementen en van de daaraan verbonden organisaties en diensten.

Vastgoed van en voor het Rijk

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf is in 2014 ontstaan uit een fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst.

Het Rijksvastgoedbedrijf

Impact op de markt, oog voor de omgeving

Met ruim 12 miljoen vierkante meters aan gebouwen en circa 89.000 hectare grond is het Rijksvastgoedbedrijf een grote opdrachtgever voor de markt. De diversiteit van onze portefeuille is enorm. Het vastgoed van het Rijk bestaat uit gronden, terreinen en gebouwen zoals gevangenissen, kantoren, kazernes, ministeries en musea. Deze gebouwen en terreinen stellen wij ter beschikking voor de realisatie van rijksdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving. We zijn de schakel tussen Rijksoverheid en commerciële marktpartijen en stimuleren de markt tot innovaties en efficiëntie.

Werken bij het Rijksvastgoedbedrijf

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs, architecten maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Op de website van het Rijksvastgoedbedrijf vind je meer informatie over de organisatie en de onderwerpen waaraan het Rijksvastgoedbedrijf werkt.

Gerelateerde artikelen

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon