Besmet met liefde voor het water

Hoogwater, wateroverlast en watertekort. Het zijn thema’s die volop in de politieke en publieke spotlights staan. Die maatschappelijke relevantie is een van de redenen dat Barry van de Glind iedere dag met plezier naar zijn werk gaat. ‘Als coördinator van het team Rivieren binnen de afdeling Waterveiligheid maak ik, samen met mijn collega’s, ons land iedere dag een beetje mooier en beter.’

Van levensbelang

Water is op meerdere manieren van levensbelang, zo vertelt Barry. ‘We hebben het onder meer nodig voor de natuur, als drinkwater, en voor scheepvaart. De laatste tijd wordt Nederland zich steeds bewuster van het feit dat waterveiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Dit komt onder andere door klimaatveranderingen, die leiden tot wateroverlast aan de ene kant en watertekorten aan de andere kant.’ Samen met zijn collega’s van team Rivieren richt Barry zich op de rol van rivieren binnen waterveiligheid. ‘We zorgen voor de snelle afvoer van overtollig regen- en rivierwater, en werken tegelijkertijd aan manieren om water vast te houden voor de drogere periodes. En dat in een omgeving waar ook andere opgaven spelen, zoals natuurbehoud, ruimte voor scheepvaart, het borgen van ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van de woningbouwambities.’

Alles in balans

Barry en zijn collega’s zoeken dus naar de juiste balans. Ze hebben daarbij drie focuspunten. De eerste is het optimaliseren van integraal riviermanagement gericht op het samenbrengen, beoordelen en realiseren van alle opgaven. Ten tweede lopen er diverse concrete rivierverruimingsprojecten. ‘We werken momenteel aan zeven projecten langs de Maas en drie onderzoeken in het Rijngebied. Langs de Maas in Limburg geven we ruimte terug aan de rivier, daar waar die ruimte de afgelopen decennia sterk is verkleind door dijkaanleg. Tegelijkertijd zijn we onlangs in samenwerking met een waterschap een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om bij een hoogwatersituatie overtollig rivierwater via beken in de kleinere wateren te bergen.’

Leren van de lessen uit het verleden

Het derde focuspunt van het team Rivieren is de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. ‘Deze Beleidstafel zijn wij als trekker samen met veel partijen gestart. Het doel is leren van de wateroverlast en het hoogwater in Limburg van juli 2021. In de Maas ging het op sommige locaties nog maar net goed, maar traden op diverse plekken beekjes en geulen buiten hun oevers. Dit richtte forse schade aan. Met onder andere gemeenten, provincies en waterschappen kijken we naar de lessen die we hieruit kunnen leren en hoe we deze kunnen toepassen op de rest van Nederland. Bijvoorbeeld bij gebruikers van de uiterwaarden, zoals agrariërs, campings en festivals.’

Bepalend voor ontwikkeling Nederland

Naast de al genoemde werkzaamheden is Barry trekker van een project rondom de voorwaarden die gesteld worden aan gebiedsontwikkeling in de uiterwaarden. Bovendien is hij sparringpartner voor zijn collega’s. Al met al een afwisselende baan. ‘Je combineert hier beleid met uitvoering, terwijl je werkt aan maatschappelijk relevante thematiek. Je bepaalt mee hoe Nederland zich ontwikkelt op watergebied. Dat je dit doet in een gezellig en betrokken team maakt het extra leuk. Bovendien raakt water, zoals gezegd, veel andere thema’s en opgaven. Je hebt dan ook te maken met veel verschillende partijen.’

Nog volop uitdagingen

Heb je ervaring in het ‘waterwereldje’ nodig om hier te kunnen werken? Volgens Barry niet. ‘Zelf heb ik land- en watermanagement en planologie gestudeerd, en aan het onderwerp waterkwaliteit gewerkt bij Rijkswaterstaat en binnen het ministerie. Maar zo’n achtergrond is geen must. Als je hier werkt, word je vanzelf wel besmet met liefde voor het water. Wat wel helpt, is het vermogen om te verbinden. Bovendien moet je ook een lastig gesprek kunnen voeren, bijvoorbeeld als er sprake is van tegengestelde belangen tussen de scheepvaart en de natuur, of de natuur en de omwonenden.’ Voorlopig is Barry nog niet klaar met waterveiligheid. ‘Nederland heeft nog volop uitdagingen op watergebied, en bovendien ligt mijn hart bij het water. Ik zit dan ook helemaal op mijn plek.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon