Werken aan de water- en bodemopgaven van Nederland

Wil jij aan het roer staan van veilig en duurzaam Nederland dat ons beschermt tegen hoogwater en bestand is tegen droogte? Of wil je juist zorgen dat we altijd over voldoende zoetwater en schoon drinkwater beschikken? Maak impact bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Publicatiedatum 24-10-2022
Rijksmederwerkers van I&W wordt geïnterviewd. 'Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.'

Stap binnen in het epicentrum van water en bodem

Bij het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan een water- en bodemsysteem dat ons beschermt tegen hoogwater en dat ons bestand maakt tegen wateroverlast en droogte. Ook stimuleren we een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, zodat er voldoende schoon en gezond water in onze zeeën, meren en rivieren is.

Voor deze opgave, die urgenter is dan ooit, zoeken we nieuwe collega's die in het epicentrum van water en bodem willen werken. Hier komen alle partijen, alle belangen én de politieke realiteit bij elkaar.

Maak kennis met onze collega’s

Thema's waar jij je stempel op kunt drukken

Een greep uit de onderwerpen waar we aan werken en waar jij je stempel op kunt drukken:

 • Water- en bodem sturend in de ruimtelijke ordening:
  Vanwege de klimaatverandering is een transitie nodig in de ruimtelijke ordening. Ons water- en bodemsysteem krijgt daarbij een sturende rol. In het verhaal van Melhat lees je meer hierover.
 • Integraal riviermanagement:
  Binnen het Programma Integraal Riviermanagement zoeken we oplossingen voor knelpunten in het rivierengebied en anticiperen we op ontwikkelingen, zoals klimaatverandering. Lees het verhaal van Barry hierover.
 • Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater:
  De Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater adviseert over hoe we ons beter kunnen voorbereiden op wateroverlast en hoogwater. In bovenstaand verhaal van Barry lees je hier ook meer over.
 • Waterkwaliteit:
  Wij werken continu aan de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater en sturen op maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen. Lees het verhaal van Paul hierover.
 • Noordzee en de Wadden
  Gezonde zeeën die duurzaam gebruikt worden. Met alle gebruikers van de Noordzee en de Wadden maken we afspraken hierover. In het verhaal van Roos lees je wat dit inhoudt.
 • Droogte
  De bestrijding van droogte valt onder onze verantwoordelijkheid. Steeds vaker krijgen we met droogte te maken. We moeten daarom niet alleen water afvoeren, maar ook weten vast te houden.
Medewerkers van Rijkswaterstaat met elkaar om tafel. 'Wij zijn verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur.'

Interessant werk! Is dit iets voor mij?

Heb jij - net als onze 230 collega's - de intrinsieke motivatie om ons water- en bodemsysteem iedere dag beter te maken? Dan kom je goed tot je recht bij het Directoraal-generaal Water en Bodem. Wat verder belangrijk is:

 • Je vindt het leuk om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en de dynamiek die daarbij komt kijken.
 • Je houdt ervan om samen te werken en kunt verschillende mensen en partijen goed verbinden. Je schrikt er niet van terug als belangen botsen, maar ziet het juist als een uitdaging om daar de balans in aan te brengen.
 • Je werkt planmatig en gestructureerd. Daarbij weet je je werk zo te organiseren dat de
  resultaten binnen de tijd en volgens de juiste kwaliteit worden gerealiseerd.
 • Je kunt kort en bondig schrijven en vindt het ook leuk om dat te doen. We schrijven namelijk veel notities, memo’s en beantwoorden kamervragen.
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon