Een gezonde zee die duurzaam wordt gebruikt

Van betekenis kunnen zijn voor de maatschappij. Dat was voor Roos Bol de belangrijkste reden aan de slag te gaan als beleidsadviseur mariene milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Haar kennis van mariene wetenschappen en de werkervaring die ze heeft opgedaan bij Rijkswaterstaat kan ze hier optimaal inzetten.

Een van de drukste zeeën ter wereld

Roos richt zich op de Noordzee, een van de drukste zeeën ter wereld: ’Dat verwacht je misschien niet, maar het is wel zo. Hier komen onder meer natuur, visserij, scheepvaart en windparken samen. Tel daarbij op dat onze zeeën een essentiële bron zijn voor zuurstof, voedsel en grondstoffen én ons de ruimte bieden voor vrijetijdsbesteding en je begrijpt dat er grote belangen spelen. Mijn collega’s en ik zetten ons in om te zorgen dat er geen schade toe wordt gebracht aan het mariene milieu. Zo werken we aan een gezonde zee die duurzaam wordt gebruikt’.

Hechte internationale samenwerking

Werken aan het beschermen en herstellen van de Noordzee doet Roos op basis van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De zee houdt niet op bij de landsgrenzen. Daarom heeft internationale samenwerking hierin een centrale plek. ’Samen met een collega heb ik hierbij een coördinerende rol. We zorgen voor de Nederlandse inbreng in de internationale overleggen, en stemmen af met collega’s van onder meer ons eigen ministerie, Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samen met andere landen brengen we in beeld hoe het zeemilieu in onze Noordoost-Atlantische regio ervoor staat. We bepalen doelen en stellen maatregelen vast’. Daarnaast zit Roos ook regelmatig om tafel met natuurorganisaties of belangenvertegenwoordigers van de visserij. ’De juiste balans tussen alle belangen; daar draait het om’. 

Roos Bol op een havenhoofd bij zee

 

Nederland als voorbeeld

Concrete voorbeelden waar Roos aan werkt zijn er genoeg: ‘bijvoorbeeld geluidsoverlast. De aanleg van windparken op zee, essentieel voor de energietransitie, veroorzaakt bijvoorbeeld onderwatergeluid door het heien. Dat geluid kan de ecologie verstoren. Door bij vergunningen te werken met strenge decibeldrempels beperken we overlast’. Een ander onderwerp is de vermindering van de plasticsoep en zwerfafval op de stranden. ‘Plastic vervuiling pakken we aan bij de bron, vanuit de EU, het Rijk of soms ook samen met stakeholders. Zo houdt Rijkswaterstaat ieder jaar de verkiezing ‘Schoonste strand van Nederland’. Hierbij werken we samen met strandpaviljoens en gemeenten aan bewustwording. Een ander voorbeeld is het project Fishing for Litter, waarbij vissers afval verzamelen en aan land inleveren. In internationale context treden we als Nederland bij dit soort dossiers vaak op als trekker, en delen we deze best practices graag met andere landen’.

Profijt voor vele generaties

Daarnaast zorgen Roos en haar collega’s ervoor dat problemen op zee op de juiste agenda komen. Een voorbeeld is het EU-verbod op single use plastics, zoals plastic rietjes. ’In de internationale monitoring van strandafval zagen we wegwerpplastics steeds terugkomen in de top 10. Op basis van die monitoringsgegevens heeft de EU dit verbod opgesteld. Daarnaast hebben we in Nederland nu een verbod op plastic tasjes, en statiegeld op plastic flesjes; sinds de invoering daarvan zien we dit soort afval een stuk minder op de stranden. Sowieso gaat het met het strandafval de goede kant op. Gemiddeld vinden we nu ruim een kwart minder afval op de stranden dan 10 jaar geleden. Maar er is nog steeds genoeg werk aan de winkel. Zeeën reageren nu eenmaal traag op aanpassingen. Als je bijvoorbeeld zorgt dat de vervuiling afneemt in de rivieren die uitkomen op de Noordzee, kan het soms nog jaren duren voordat je daarvan de effecten op de zee merkt. Maar: als we het samen doen en consequent zijn, hebben vele generaties daar profijt van’.

Win-winsituaties

’Ons team bestaat uit bevlogen mensen die, vanuit huis en vanuit het kantoor in Den Haag, werken aan gezonde zeeën en oceanen’. Dat Roos hier op haar plek zit is duidelijk: ’Los van de diversiteit van het werk en de interactie met vele collega’s en externen, is het feit dat ik hier daadwerkelijk bijdraag aan de maatschappij mijn grootste drijfveer. Hoe mooi is het bijvoorbeeld als onze windparken op zee straks bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd ons ecosysteem niet verstoren. Dat soort win-winsituaties, daar ga ik voor’.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon