Schoon drinkwater lijkt vanzelfsprekend, maar is complex

In ons land is overal water. We beleven er plezier aan, maar het is ook essentieel voor ons leven. Bijvoorbeeld drinkwater. Als teamcoördinator Chemische Waterkwaliteit werkt Paul Bakker dagelijks aan de bescherming en verbetering van waterkwaliteit. ‘Na 10 jaar als vergunningverlener bij Rijkswaterstaat had ik het idee dat het beschermen van onze waterkwaliteit beter kan. En als je denkt dat je het beter weet, dan moet je dat ook laten zien. Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan ik impact maken.' 

Afspraken met buurlanden

Schoon drinkwater. Veilig kunnen zwemmen in het water. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Waterkwaliteit is ingewikkeld. Als coördinator zorgt Paul aan de ene kant voor een tevreden team waarbij iedereen kan doen waar hij goed in is. Aan de andere kant is hij inhoudelijk betrokken bij een aantal onderwerpen. ’Ik werk onder andere aan het PFAS-dossier en ben verantwoordelijk voor het beleid over alle zwemplekken in natuurwater. Maar we werken ook aan afspraken met buurlanden over de kwaliteit en hoeveelheid van het water dat ons land binnenstroomt. En we verbeteren de rioolzuivering zodat er minder verontreinigende stoffen, zoals medicijnresten, in de natuur terechtkomen. In de Rijncommissie hebben landen zich verbonden aan het doel om een derde minder verontreinigde stoffen in de Rijn te lozen.'

Klimaatverandering

Het PFAS-dossier gaat over poly- en perfluoralkylstoffen. Deze kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. De overheid stelt daarom regels op om verspreiding van PFAS in het milieu tegen te gaan. Het PFAS-dossier is zeer actueel. Paul: ‘Na de verontrustende berichten vanuit het RIVM dat alle inwoners van Nederland gemiddeld te veel PFAS binnenkrijgen, zijn we volop aan de slag gegaan. Door afspraken te maken met bedrijven over afvalwaterlozing is er al veel verbeterd. Maar we zijn er nog niet. Dit soort ingrijpende zaken kosten tijd’.

Van vergiet naar spons

Een ander actueel probleem is de klimaatverandering. ’Periodes van veel regenval en extreme droogte wisselen elkaar af. Dit betekent soms te veel water en soms te weinig. Pasgeleden hoorde ik iemand zeggen dat we Nederland moeten veranderen van een vergiet in een spons. Treffender kan ik het niet verwoorden.'

Samenwerking is essentieel

Waterkwaliteit raakt iedereen. Samenwerken is dus belangrijk. Paul en zijn team overleggen veel met andere ministeries, provincies, gemeentes en waterschappen. Maar ook met het bedrijfsleven. Paul: ‘De belangen kunnen behoorlijk botsen, maar het geeft voldoening om juist die verschillen te kunnen overbruggen’. Paul is het meest trots op de concrete afspraken met chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Zij hebben, via aanpassingen in hun zuiveringsinstallatie, hun PFAS-emissies met 99% verlaagd.'

Vol energie

Kijkend naar de toekomst moet er nog veel gebeuren: ’Water is simpelweg essentieel voor ons leven, dus liggen er volop uitdagingen’, aldus Paul. ‘Zo kijken we samen met energiecentrales naar de mogelijkheid om hun koelwater te hergebruiken. Nu wordt dit opgewarmde koelwater geloosd in de rivieren. Door bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet kan deze restwarmte nuttig worden toegepast. Beter voor het milieu’. De positieve invloed die hij kan uitoefenen, is voor Paul een van de redenen dat hij zijn werk met plezier doet. ‘Bovendien werk je met leuke, betrokken collega’s, en is je werkomgeving breed. We hebben ook te maken met de teams van zoet water, grondwater en hoogwaterbescherming. Als je goed bent in het bij elkaar brengen van partijen en belangen kun je hier veel betekenen. Met elkaar stappen zetten in waterkwaliteit én onze mooie natuur beschermen en bevorderen. Dat geeft toch energie.'

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon