We doen dit voor een schoner milieu en gezondere werkomstandigheden

Tamara, Tim en Dirk inspecteren op Schiphol het gebruik van de Auxiliary Power Unit (APU): vervuilende hulpmotoren van vliegtuigen. Ze treden op tegen partijen die zich niet aan de regels houden. Dit jaar zien ze duidelijk verbetering. En dat draagt bij aan een schoner milieu en gezondere werkomstandigheden voor het grondpersoneel.

Tamara Borkovska, Tim Booster en Dirk Beenhakkers werken in het team Geluid, Luchtkwaliteit en Transport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tamara is projectleider, Tim en Dirk zijn senior inspecteurs.

Vieze dampen

Dirk: ‘De opstelplaats is de plek waar vliegtuigen voor en na een vlucht staan geparkeerd. De hulpmotoren van de vliegtuigen stoten vieze dampen uit. Dat is slecht voor mens en milieu en dus moet de luchthaven schonere alternatieven aanbieden. Grondafhandelaren en vliegtuigmaatschappijen moeten deze dan ook daadwerkelijk gebruiken.’

ILenT Luchtvaart contoleren van vliegtuigen

‘De ILT is gestart met een programma dat zich richt op een veiliger, duurzamer en gezonder Schiphol’

Schonere alternatieven

Tim: ‘Schiphol is bezig meer vliegtuigopstelplaatsen te voorzien van alternatieven, zoals een vaste stroomaansluiting en een installatie voor airconditioning en verwarming, een PCA-unit.’ ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gestart met een programma dat zich richt op een veiliger, duurzamer en gezonder Schiphol,’ vult Tamara aan. ‘Een van de maatregelen was om het toezicht en handhaving op het APU-gebruik te verbeteren.'

Toezicht verbeteren

Tim: ‘We wisten dat de APU’s milieuproblemen veroorzaakten. En we hadden moeite met handhaven. Door alle partijen te spreken wisten we wat er speelde en wie welke verantwoordelijkheid had. Daarna konden we bepalen hoe we het toezicht konden verbeteren.’

Nieuw systeem

Tamara: ‘Ons doel was de bewustwording te vergroten en de onderlinge samenwerking tussen Schiphol, afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen te verbeteren.’ Dirk vult aan: ‘Een hoogtepunt voor ons was toen Schiphol, mede door onze betrokkenheid, een nieuw systeem introduceerde. Alle partijen kunnen hiermee gecoördineerd gebruik maken van schonere alternatieven. Voor ons was dit het startpunt om goed toezicht te kunnen houden.’

ILenT inspectie luchtvaart

‘Grondpersoneel was zich niet altijd bewust van de schadelijke effecten van de uitstoot van vliegtuigen. Gelukkig verandert dat’

Zembla

Tamara: ‘We werken ook nauw samen met de Arbeidsinspectie, die toezicht houdt op de arbeidsomstandigheden van onder meer het grondpersoneel.’ Dirk vult aan: ‘Sommige medewerkers die hier al jaren rondlopen, realiseren zich inmiddels hoe schadelijk de uitstoot is. Je hoort ze weleens zeggen “het is voor mij al te laat”. Dat hoorde je ook in een uitzending van Zembla: “Ziek van Schiphol”.’ Tamara: ‘Anderen zijn zich niet eens bewust van de schadelijke effecten. Ik zeg wel eens, we doen dit voor jullie gezondheid.’ Tim: ‘Dat heeft gelukkig wel resultaat. Waar medewerkers voorheen geen gebruik maakten van de alternatieven, zetten ze nu de PCA-unit in.’

Fijne jongens

De handhaving rond APU-gebruik is niet het enige dat de ILT-collega’s bezighoudt. Dirk: ‘Samen met andere collega’s werken we aan meerdere projecten op Schiphol om de luchtvaart naar een betere en duurzamere toekomst te bewegen. Daar hebben alle partijen baat bij.’ Tamara, glimlachend: ‘Ik geniet van de samenwerking met deze jongens. Wat ik van ze leer? Naast dat het hele fijne jongens zijn, zijn ze proactief en flexibel. Als er iemand ziek is, appen we even en nemen we elkaars dienst over.’ Dirk: ‘Wij leren ook veel van Tamara. Het milieu gaat ons alle 3 aan het hart en zijn we heel gemotiveerd om dit project in 2024 tot een goed einde te brengen.’

Wat is een APU?

Op Schiphol gebruiken geparkeerde vliegtuigen na aankomst of voor vertrek te vaak hun ingebouwde hulpmotor. Deze Auxiliary Power Unit (APU) werkt op kerosine en stoot schadelijke stoffen uit, zoals stikstof en fijnstof. Ook veroorzaakt de APU geluidsoverlast. De ILT controleert regelmatig op Schiphol of de regels voor APU-gebruik nageleefd worden. Inspecteurs gaan naar de vliegtuigopstelplaatsen waar alternatieve voorzieningen beschikbaar zijn. Als de APU onnodig aanstaat, kan de ILT handhavend optreden.

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon