Bruno van den Toorn

Ik plan de agenda voor een afvaardiging uit Tsjaad
Bruno van den Toorn

Bruno van den Toorn
Beleidsmedewerker

  • Haalde zijn bachelor en master in de Technische Natuurkunde aan de TU Delft
  • Verdiepte zich tijdens zijn studie in de kwantummechanica. De laboratoriumproefjes over hoe atomen op elkaar inwerken konden hem niet voldoende bekoren, dus zocht hij een carrière buiten de Natuurkunde.

Bruno van den Toorn startte na zijn opleiding Technische Natuurkunde in 2016 met de opleiding voor startende beleidsmedewerkers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Inmiddels zit zijn eerste dag als beleidsmedewerker van de regio Sahel bij de directie Afrika erop.


Onderhandelingssimulaties

‘De inhoudelijke colleges tijdens de opleiding over hoe de Europese Unie en de Verenigde Naties werken en hoe het internationaal recht in elkaar steekt, vond ik erg interessant. Zeker omdat mijn vooropleiding niet direct de meest logische is voor een baan bij BZ. Maar ook de onderhandelingssimulaties waren geweldig. Je leert hoe je deals sluit met andere partijen en hoe je moeilijke gesprekken voert over mensenrechten en missies in het buitenland met groeperingen die daar militair actief zijn. Dat betekende vaak tot diep in de nacht onderhandelen tot er een akkoord was waar iedereen blij mee was. Als je er dan voor jouw land toch net iets meer hebt uitgehaald, is dat fantastisch.

Sahel

Na de opleiding ben ik gestart op mijn eerste plek als beleidsmedewerker bij de directie Afrika, regio de Sahel. Een ontzettend interessant dossier waar ik heel blij mee ben. In landen als Mali, Niger en Burkina Faso is veel aan de hand. Met name de Nederlandse deelname aan de VN-missie in Mali sinds april 2014 levert veel aandacht op in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. En binnenkort komt er een afvaardiging van Tsjaad in Nederland op bezoek. Tsjaad is voorzitter van de Afrikaanse Unie, net als Nederland in 2016 voorzitter is van de EU. Er worden aandachtspunten besproken en kennis uitgewisseld. Bij de invulling van de agenda voor dat bezoek ben ik ook betrokken. We gaan dan nadenken over wat voor hen interessant is om hier te zien.

Een onderdeel wordt een presentatie van een wetenschapper van de Universiteit Wageningen over innovatieve manieren voor landbouw en waterbeheer in extreem droge gebieden, natuurlijk ontzettend relevant voor Tsjaad.

VN Veiligheidsraad

Ook help ik mee aan de voorbereiding van een bezoek van de minister van BZ aan de VN New York. Nederland probeert al geruime tijd in de VN Veiligheidsraad te komen. Ik maak een overzicht van onderwerpen die de minister kan gebruiken ter promotie van Nederland. Dat zijn onderwerpen die landen in de Sahel kunnen overtuigen om Nederland te kiezen in de Veiligheidsraad. Bijvoorbeeld initiatieven die ertoe doen op het gebied van rechtsbevordering en ontwikkelingssamenwerking. In onze enorme documentenfabriek zijn genoeg stukken te vinden over wat wij doen in die regio. Ik vat die samen in een factsheet van 2 pagina’s zodat de minister is geïnformeerd en hij die landen kan overtuigen om voor Nederland te kiezen.

Lange termijn

Ik denk dat Buitenlandse Zaken een ontzettend interessante werkgever is voor starters. Als startend beleidsmedewerker doorloop je een ontwikkeltraject van van 7 jaar dat verdeeld is in 3 fasen: 2, 2 en 3 jaar. In deze periode werk je op 3 verschillende plekken, waarvan de middelste 2 jaar in het buitenland. Je komt dus op verschillende directies met een totaal verschillend takenpakket en je bent bezig met hoe de hele wereld ervoor staat. Het lijkt me dat dit niet snel gaat vervelen. Daarom zie ik deze plek ook wel voor de lange termijn.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon