Irene de Leeuwerk

Ik maak techniek begrijpelijk voor mensen zonder kennis van ICT
Irene de Leeuwerk

Irene de Leeuwerk
Risicoanalist

  • Studeerde Rechten, met de masters Privaatrecht en Strafrecht. Doet nu mee aan het Rijkstraineeprogramma en werkt de komende 2 jaar op 3 verschillende werkplekken binnen de overheid, om een breed opgeleide ambtenaar te worden.
  • Sport veel – doet aan hardlopen en bootcamp. Houdt van uitgebreid koken en tafelen met vrienden.

Irene de Leeuwerk is rijkstrainee en werkt als risicoanalist bij de afdeling Informatievoorziening van de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze onderdeel uitmaakt van het security center. Ze geeft workshops aan bedrijfsonderdelen van Buitenlandse Zaken over de privacy en informatiebeveiliging van systemen.


Privacy en informatiebeveiliging

‘Het security center gaat langs bij de bedrijfsonderdelen van Buitenlandse Zaken. Wij onderzoeken welke systemen zij gebruiken, welke bedrijfsprocessen het systeem ondersteunt en hoe we kunnen zorgen dat die processen en systemen voldoen aan de voorschriften op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Workshops over veiligheidseisen

Samen met een collega geef ik workshops waarin we onder meer analyseren welke eisen het betreffende bedrijfsonderdeel stelt aan de beschikbaarheid van de systemen en de vertrouwelijkheid van de gegevens die zij daarin verwerken. Ook kijken we hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Na afloop van de workshop maken we hiervan een verslag met conclusies en maatregelen die getroffen moeten worden om de veiligheidseisen te implementeren. Collega’s uit mijn team die meer van techniek weten zorgen vervolgens voor toezicht op de daadwerkelijke implementatie van de voorgestelde maatregelen.

In het diepe springen

Vorig jaar april solliciteerde ik voor het Rijkstraineeprogramma. Ik werd gematcht met Buitenlandse Zaken. Toen ik op de afdeling informatievoorziening werd geplaatst, schrok ik wel even: een ICT-afdeling? Maar ik ben gewoon in het diepe gesprongen. Uiteindelijk blijkt de afdeling Informatievoorziening veel meer te zijn dan ICT en gaat het met name om het Informatie Management voor de BZ-organisatie. Het helpt me juist dat ik als niet-ICT’er in een ICT-omgeving werk.

Ik kan de techniek begrijpelijk maken voor mensen zonder kennis van ICT en mij richten op de toepassing hiervan voor de organisatie.

Raakvlakken ICT en recht

Tijdens mijn studie rechten schreef ik mijn scriptie over e-books. Hierin stipte ik aan dat wetten zijn gemaakt vanuit het idee dat alles tastbaar is. Met de ontwikkelingen van digitalisering is dat niet meer zo en dat levert interessante vraagstukken op. Ook het onderwerp privacy heeft zowel raakvlakken met recht als ICT. Als ik advies geef over hoe er in een proces wordt omgegaan met persoonsgegevens, kijk ik niet alleen naar de juridische aspecten zoals: mag ik deze gegevens wel verwerken? Maar ook naar de vraag of de gegevens wel passend (technisch) beveiligd zijn.

50 vaders erbij

De meeste mensen in mijn team zijn boven de 40. Ik ben zelf 27. En ook de verhouding man/vrouw is scheef. Ik zeg wel eens grappend dat ik er 50 vaders bij heb gekregen. Mij stoort het niet: ik heb prettige collega’s en interessant werk en zou mijn werkplek iedereen aanraden. Daarnaast zijn er meer trainees bij Buitenlandse Zaken en heb ik inmiddels een groot interdepartementaal netwerk opgebouwd met trainees, dus aan contact met leeftijdsgenoten ook geen gebrek. Ik vind het fijn bij de Rijksoverheid. Er wordt veel in teamverband gewerkt en dat sluit aan bij mijn werkstijl. Ik ben er van overtuigd dat je samen veel meer kunt bereiken dan alleen.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon