Werken aan robuust informatiemanagement

Publicatiedatum 01-04-2022

De Rijksoverheid wil slagvaardiger, wendbaarder en transparanter opereren. Dat lukt alleen met informatiehuishouding die goed op orde is. En door data slim in te richten en te benutten. De professionals van I-Interim Rijk helpen rijksorganisaties om dit voor elkaar te boksen. Programmamanagers Mariëlle Schilperoort en Martijn Hartog vertellen hoe zij werken aan goed informatiemanagement.

I-expertise voor informatiemanagement

I-Interim Rijk levert interimmers die met stevige I-expertise en kennis werken aan goed informatiemanagement . Dat gebeurt vanuit 4 domeinen: leefomgeving en bedrijvigheid, openbaar bestuur en generieke dienstverlening, sociaal, en internationaal en veiligheid. Van ministeries tot uitvoeringsorganisaties: de professionals van I-Interim Rijk kun je overal aantreffen op uiteenlopende interimopdrachten. Martijn: ‘Er zijn veel collega’s die langere tijd op 1 opdracht zitten om langere-termijnimpact te organiseren en te overzien. Anderen doen kortlopende opdrachten of combineren enkele kleinere opdrachten.’

Informatiemanagement heeft meerdere kanten

Het werk draait altijd om 2 aspecten, vertelt Mariëlle. ‘Rijksbreed móet er iets gebeuren op het gebied van informatievoorziening. Hoe krijgen we informatie dusdanig geordend en ontsloten dat – als we het nodig hebben – het klopt, betrouwbaar en veilig is? En dat is minder eenvoudig dan het misschien lijkt. Er zijn zoveel mensen die met de informatie werken. Zoveel datastromen, zoveel regels, zoveel procedures. Naast de inhoudelijke kant zit er ook een veranderkundige kant aan informatiemanagement. Je moet mensen mee zien te krijgen, zodat ze anders – beter – omgaan met informatie. De inhoud plús het veranderproces maken samen een betere informatievoorziening’.

Marielle Schilperoort en Martijn Hartog werken als programmamanager bij I-Interim Rijk aan goed informatiemanagement

‘De inhoud plús het veranderproces maken samen een betere informatievoorziening’

Informatiemanagement inzetten voor Open op orde

Een voorbeeld? Rijksbreed ligt er een actieplan ‘Open op orde’, opgesteld naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend onrecht’ over de kinderopvangtoeslagen. Rijksorganisaties zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben actieplannen geschreven om de informatiehuishouding te verbeteren en daarmee ook het vakmanschap en het gedrag van medewerkers. ‘Wij sprongen met tijdelijke teams bij om hen bij te staan op het gebied van informateimanagement. Zelf deed ik dat voor de Hoge Colleges van Staat, zoals de Algemene Rekenkamer’, vertelt Martijn. Hij en zijn collega’s verrichtten bijvoorbeeld nulmetingen om te kijken hoe informatie werd vastgelegd en of dat verliep via de geldende wet- en regelgeving. Ze benoemden knelpunten en droegen bij aan de actieplannen zodat die voor de deadline ingeleverd konden worden.

Vernieuwing Rijks ICT-dashboard

Nu is Martijn betrokken bij de vernieuwing van het Rijks ICT-dashboard dat informatie laat zien over alle grote IT-projecten van de Rijksoverheid. ‘We kijken hoe we de aanwezige data kunnen uitbreiden naar andere informatiestromen - onderliggend en aanvullend op IT-projecten - en de wijze waarop we analyseren. Onder andere met business intelligence tooling. We onderzoeken hoe we de datastroom beter kunnen organiseren. Hoe we nieuwe data Rijksbreed verzamelen. Om ervoor te zorgen dat vanaf 2023 niet alleen de Tweede Kamer maar ook burgers en het bedrijfsleven beter inzicht hebben in de kosten, de baten en de samenhang van grote IT-projecten bij de Rijksoverheid. Het is een forse uitgavenpost met uitgaven die nodig zijn om de systemen in Nederland – waar we allemaal gebruik van maken – goed te laten functioneren. Of het nu gaat om sluizen en bruggen, DigiD of het beveiligen van gevangenissen.’

Marielle Schilperoort en Martijn Hartog werken als programmamanager bij I-Interim Rijk aan goed informatiemanagement

‘Onze business- en talentmanagers zijn continu bezig om te kijken hoe zij ons nog beter kunnen voeden, wat onze ontwikkelwensen zijn en hoe daar slim op ingespeeld kan worden’

Energie halen uit informatiemanagement

Martijn en Mariëlle krijgen veel energie van hun werk. ‘Als project- en programmamanager op het gebied van informatiemanagement kan ik acties realiseren, maar ook de lange lijnen uitzetten. Dat vind ik heel mooi aan dit werk’, aldus Martijn. Mariëlle is blij met de vrijheid die zij en haar collega’s krijgen om hun werk in te richten: ‘Werken in de lijn van de bedoeling, is daarbij mijn motto.' En als het knelt? Dan bijten Mariëlle en Martijn zich daar graag in vast. Mensen meekrijgen, weerstanden overwinnen, stakeholders actief betrekken: het hoort allemaal bij hun werk, vinden ze. ‘Er ontstaat altijd wel ergens wrijving. Maar dat maakt ook weer dingen mogelijk’, meent Martijn. ‘Het is aan ons als project- en programmamanagers om daarin een brug te slaan.’

Jezelf ontwikkelen via Leer- en Ontwikkel Campus

I-Interim Rijk maakt zich er hard voor dat hun professionals hun werk goed kunnen doen. Zo is er veel aandacht voor professionele én persoonlijke ontwikkeling. Elk van de 4 domeinen van I-Interim Rijk kent eigen business- en talentmanagers. Deze creëren strategisch perspectief op de businessbehoeften, rijksbrede ontwikkelingen en de professionele kennis en vaardigheden van de professionals van I-Interim Rijk. Mariëlle: ‘Het gaat erom wat je zelf wilt. Op welk terrein of bij welk kerndepartement je ambities liggen. Maar ook waar je tegenaan loopt.’ Martijn vult aan: ‘Onze business- en talentmanagers zijn continu bezig om te kijken hoe zij ons nog beter kunnen voeden, wat onze ontwikkelwensen zijn en hoe daar slim op ingespeeld kan worden ten bate van de i-vraagstukken. Dat vind ik erg prettig’. Dit zit ook in het verbinden van elkaar als collega’s, vertelt hij. ‘Collega’s zijn bereikbaar en er is actieve kennisdeling. Vanuit vak- en expertgroepen, maar ook vanuit workshops en trainingen via de Leer- en Ontwikkel Campus (LOC).’

Professionele en ethische dilemma's bespreken

Mariëlle is zeer te spreken over het Moreel Beraad: ‘Een soort intervisie waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Vanuit I-Interim Rijk loop je in je werk wel eens aan tegen professionele en ethische dilemma’s. Een cultuur van bespreekbaarheid is een belangrijke voorwaarde om daar goed mee om te gaan. Hoe je bijvoorbeeld je onafhankelijkheid bewaakt of de juiste opdracht aanhoudt. Want je kunt in situaties komen te staan waarin je je rug recht moet houden. Dat je niet alleen ja en amen zegt, want dat kunnen we allemaal wel doen. Het gaat erom: echt ergens iets van vinden en daarvoor staan. Dan helpt het enorm als je dat met collega’s tijdens het Moreel Beraad kunt uitdiepen.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon