Mariëlle Schilperoort

Ik knoop alles aan elkaar: mensen, belangen, processen
Marielle Schilperoort programmamanager bij I-Interim Rijk

Mariëlle Schilperoort
Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde beleids- en organisatiewetenschappen aan de Tilburg University. Waagde na een paar loondienstverbanden de sprong en ging voor zichzelf aan de slag als interimmanager. Bewoog steeds meer richting overheden. Vervulde daarbij diverse rollen, van adviserend tot leidinggevend. Werkt sinds 2021 voor I-Interim Rijk, terwijl ze een master Business Process Management en IT en Data Science afrondt aan de Open Universiteit.

Mariëlle Schilperoort maakte na 20 jaar de switch van zelfstandig interimmanager naar ambtenaar. Als programmamanager bij I-Interim Rijk helpt zij nu rijksonderdelen om hun data- en informatiehuishouding slimmer en beter te organiseren en hun I-ambities te realiseren.


Publicatiedatum 01-04-2022

Drijfveer om als programmamanager te werken

‘Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat de Rijksoverheid sneller mag zijn. Wendbaarder. Beter moet acteren op veranderende omstandigheden. Wat dat betreft is er veel verbetering mogelijk en daar wil ik aan bijdragen. Ik wil daarover niet klagen, ik wil er juist iets aan doen. Dat is mijn belangrijkste drijfveer om als programmamanager bij de  Rijksoverheid te werken. Zo kan ik dingen logischer, sneller en waardevoller maken. Inefficiënties wegwerken en data slimmer gebruiken.

Dicht bij het vuur

Hier zit ik dicht bij het vuur wat opdrachten betreft die écht maatschappelijk relevant zijn. Bij kerndepartementen maar ook bij adviesorganen. Er is zoveel mogelijk. Je kunt die opdrachten naar je toe trekken die je het interessants vindt. Wat ik mooi vind is dat elke opdrachtgever en alle collega’s bereid zijn om snel en veel informatie te geven, allemaal in vertrouwen natuurlijk. Dat is echt een ander verhaal dan dat je ergens binnenkomt als zelfstandig interimmanager.

Denken als zelfstandig ondernemer

Ik hou ervan om dingen aan elkaar te knopen: strategische doelen, bedrijfsprocessen, data- en informatiestromen, belangen van stakeholders, maatschappelijke opdracht. Als dat allemaal in samenhang goed loopt, ben ik tevreden. Vandaar dat opgavegericht en programmamatig werken zo goed bij me past. Het sluit ook goed aan op mijn ervaring als zelfstandige, want er wordt hier van je verwacht dat je als ondernemer denkt en optreedt. Dat je je eigen netwerk aanboort en vergroot. Je actief op zoek gaat naar opdrachten. Met potentiële opdrachtgevers gaat zitten om hun vraag en behoeften te verhelderen. Dat moet je liggen.’

Bekijk alle vacatures voor informatiespecialisten

Bekijk alle vacatures

Ik werk voor Nederland

De tijdsdruk door de vluchtelingentoename is gigantisch
Wendele van der Wiele
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Haalde in 2008 haar bachelor culturele antropologie aan de universiteit van Leiden en in 2010 haar master Latin America Studies in Amsterdam.

Lees meer over Wendele van der Wiele
Met proactief naar de klant gaan, hebben we een grote stap vooruit gezet
Henk Heijmans
Relatiebeheerder
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deed een studie bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool. Was keukenhulp in een verzorgingstehuis, kok en huismeester van een complex voor zelfstandig wonende 55 plussers.

Lees meer over Henk Heijmans
Je moet IT wel snappen, maar je hoeft niet te coderen
Hemin Hawezy
Rijks I-trainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Een bachelor in international business management haalde hij bij de Haagse Hogeschool.

Lees meer over Hemin Hawezy
Ik help collega’s om begrijpelijke aanbestedingsteksten te schrijven
Sarah Rose
Projectleider en senior inkoopadviseur UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vindt duurzaamheid een belangrijk thema, in haar vak maar ook thuis.

Lees meer over Sarah Rose
Bezig zijn met zaken voor het hele land, dat trok me enorm
Zinzi Speear
Beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Haalde een bachelor Rechtsgeleerdheid en een bachelor Europese Studies. En daarna een master Militair Recht en een master Internationaal Recht.

Lees meer over Zinzi Speear
We moeten blijven zorgen dat we de echte toppers eruit kunnen halen
Marloes Droog
Campagnemanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente. Begon als Rijkstrainee bij het ministerie van Algemene Zaken.

Lees meer over Marloes Droog
Ik voel me helemaal op mijn plek bij de Rijksoverheid
Remy Ramgoelam
Deelnemer Economentraineeship BoFEB
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ging na zijn masters Economics en Business Administration het Economentraineeship BoFEB doen. Kijkt uit naar het moment waarop hij daadwerkelijk ministers kan gaan adviseren.

Lees meer over Remy Ramgoelam
Ik bied een luisterend oor en concreet advies bij identiteitsfraude
Laurens Hage
Medewerker Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) RvIG
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Heeft een juridische opleiding.

Lees meer over Laurens Hage
Ik kijk hoe we kennis kunnen omzetten in een veilige digitale wereld: binnen en buiten BZK
Erik van der Zeeuw
Adviseur informatieveiligheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde natuurkunde in Leiden en promoveerde daar.

Lees meer over Erik van der Zeeuw
Elke beleidsbeslissing leidt tot inkoop, dat vind ik fascinerend
Jeroen Sweens
Coördinator Juridische Zaken bij UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde notarieel en civiel recht in Leiden.

Lees meer over Jeroen Sweens
Het Rijkstraineeprogramma is zeker geen geëffend pad, maar het pad ligt open en de invulling is aan jou
Kerwin Doelwijt
Rijkstrainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Startte na zijn master Vastgoedkunde aan de Universiteit van Groningen als rijkstrainee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees meer over Kerwin Doelwijt
Als wetgevingsjurist ben je aangesloten op urgentie van problemen
Wilco de Vos
Wetgevingsjurist en projectleider
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde rechten in Utrecht. Startte als rijkstrainee en werkte vervolgens bij verschillende ministeries als jurist. Gaat graag naar theater en musea.

Lees meer over Wilco de Vos
Wanneer er een storing is op MijnOverheid, ben ik als ketenbeheerder aan zet
Frank Veldkamp
Senior ketenbeheerder Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde af als industrieel ontwerper aan de Haagse Hogeschool. Startte zijn carrière in de tijd dat internet in opkomst was.

Lees meer over Frank Veldkamp
Als inkoper moet je overtuigend kunnen zijn
Jeroen Vermetten
Contractmanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Klom na militaire dienst en de meao op binnen de Rijksoverheid.

Lees meer over Jeroen Vermetten
Als beleidsmedewerker moet je een situatie vanuit meerdere invalshoeken bekijken
Bente Vedder
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde economische geografie in Utrecht maar haalde daarvoor haar bachelor in Groningen. Was 1,5 jaar trainee bij een vastgoedbelegger maar koos daarna voor de Rijksoverheid.

Lees meer over Bente Vedder
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon