Mariëlle Schilperoort

Ik knoop alles aan elkaar: mensen, belangen, processen
Marielle Schilperoort programmamanager bij I-Interim Rijk

Mariëlle Schilperoort
Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Studeerde beleids- en organisatiewetenschappen aan de Tilburg University. Waagde na een paar loondienstverbanden de sprong en ging voor zichzelf aan de slag als interimmanager. Bewoog steeds meer richting overheden. Vervulde daarbij diverse rollen, van adviserend tot leidinggevend. Werkt sinds 2021 voor I-Interim Rijk, terwijl ze een master Business Process Management en IT en Data Science afrondt aan de Open Universiteit.

Mariëlle Schilperoort maakte na 20 jaar de switch van zelfstandig interimmanager naar ambtenaar. Als programmamanager bij I-Interim Rijk helpt zij nu rijksonderdelen om hun data- en informatiehuishouding slimmer en beter te organiseren en hun I-ambities te realiseren.


Publicatiedatum 01-04-2022

Drijfveer om als programmamanager te werken

‘Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat de Rijksoverheid sneller mag zijn. Wendbaarder. Beter moet acteren op veranderende omstandigheden. Wat dat betreft is er veel verbetering mogelijk en daar wil ik aan bijdragen. Ik wil daarover niet klagen, ik wil er juist iets aan doen. Dat is mijn belangrijkste drijfveer om als programmamanager bij de  Rijksoverheid te werken. Zo kan ik dingen logischer, sneller en waardevoller maken. Inefficiënties wegwerken en data slimmer gebruiken.

Dicht bij het vuur

Hier zit ik dicht bij het vuur wat opdrachten betreft die écht maatschappelijk relevant zijn. Bij kerndepartementen maar ook bij adviesorganen. Er is zoveel mogelijk. Je kunt die opdrachten naar je toe trekken die je het interessants vindt. Wat ik mooi vind is dat elke opdrachtgever en alle collega’s bereid zijn om snel en veel informatie te geven, allemaal in vertrouwen natuurlijk. Dat is echt een ander verhaal dan dat je ergens binnenkomt als zelfstandig interimmanager.

Denken als zelfstandig ondernemer

Ik hou ervan om dingen aan elkaar te knopen: strategische doelen, bedrijfsprocessen, data- en informatiestromen, belangen van stakeholders, maatschappelijke opdracht. Als dat allemaal in samenhang goed loopt, ben ik tevreden. Vandaar dat opgavegericht en programmamatig werken zo goed bij me past. Het sluit ook goed aan op mijn ervaring als zelfstandige, want er wordt hier van je verwacht dat je als ondernemer denkt en optreedt. Dat je je eigen netwerk aanboort en vergroot. Je actief op zoek gaat naar opdrachten. Met potentiële opdrachtgevers gaat zitten om hun vraag en behoeften te verhelderen. Dat moet je liggen.’

Bekijk alle vacatures voor informatiespecialisten

Bekijk alle vacatures

Ik werk voor Nederland

Ik help jongeren om ICT-expert bij de Rijksoverheid te worden

Graciëlla Gentle

ICT-stagerecruiter
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bij SSC-ICT gaan we mee met de nieuwste technologische ontwikkelingen

Danny Emmerik

Senior systeembeheerder hosting services
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wij vertalen overheidsbeleid naar ICT-systemen die werken

Jan Nieuwstad

Infrastructuurarchitect Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afwijkingen detecteren om de overheid digitaal weerbaar te maken

Ferry

Security-engineer
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

We moeten blijven zorgen dat we de echte toppers eruit kunnen halen

Marloes Droog

Campagnemanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Als beleidsmedewerker moet je een situatie vanuit meerdere invalshoeken bekijken

Bente Vedder

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wanneer er een storing is op MijnOverheid, ben ik als ketenbeheerder aan zet

Frank Veldkamp

Senior ketenbeheerder Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ik onderhoud het contact met onze Europese collega’s

Nathalie van den Heuvel

Beleidsondersteuner
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Met Pega software verbetert de Rijksoverheid haar dienstverlening

Yan Cazarelly

Pega system architect
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kennis delen, mooie ideeën handen en voeten geven, daar word ik blij van

Mandy Smits

Beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Elke beleidsbeslissing leidt tot inkoop, dat vind ik fascinerend

Jeroen Sweens

Coördinator Juridische Zaken bij UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Van aanbesteding tot oplevering: al in mijn 1e project maakte ik alles mee

Remco Draijer

Rijks I-Trainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op carrièrebeurzen vertellen over werken bij de Rijksoverheid: dat is het leukste

Shaffina Kadirbaks

Projectmedewerker evenementen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geen toegang tot de BRP betekent een stadhuis vol boze burgers

Tessa Andrea

Functioneel beheerder RvIG
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zonder persoonsregistratie besta je eigenlijk niet

Marleen Peters

Project portfoliomanager RvIG
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon