Dian van Erp

Het is belangrijk dat de Rijksoverheid herkenbaar en dus divers is
Dian van Erp persoonspagina

Dian van Erp
Senior beleidsadviseur Personeelsbeleid Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ging na haar studie interdisciplinaire sociale wetenschappen en een master organisatiekunde aan de slag als leraar op het hbo. Werkte daarna in verschillende strategische HR-rollen. Heeft een passie voor strandwandelingen, festivals, paarden en eten.

Dian van Erp zet zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in voor een diverse en inclusieve Rijksoverheid, door middel van HR-beleid. Nieuwe ontwikkelingen deelt ze in het team rijksbrede communicatie Diversiteit en Inclusie. 


Herkenbaar zijn

‘Bij de Rijksoverheid maken we beleid voor heel Nederland. Daarom is het belangrijk dat we ook als rijksambtenaren herkenbaar zijn voor die diverse maatschappij en die maatschappij zelf ook echt kennen. Mijn afdeling maakt beleid om dat te bereiken. We willen bijvoorbeeld dat er aan rijksbrede talentprogramma’s mensen met verschillende achtergronden meedoen. En dat zij elkaars kwaliteiten en eigenheid inzetten om resultaat te bereiken.

Jij hoort erbij

Vaak brengen we de diversiteit van personen in beeld. Inclusie meet je minder gemakkelijk. Voel je je thuis bij de Rijksoverheid en wat heb je daarvoor nodig? We ontwikkelen nu een monitor om daar voor de hele organisatie meer zicht op te krijgen. Inclusie heeft voor iedereen een andere lading. Ben je de enige man in een team vol vrouwen? Dan ben je in Nederland geen minderheid, maar kun je je in het team wel een minderheid voelen. We moeten met z’n allen ons best doen om iedereen het gevoel te geven: jij hoort erbij.

Andere perspectieven

Iedereen heeft uitdagingen, maar als witte vrouw met een academische opleiding en een vaste baan heb ik het goed getroffen. Er zijn mensen die veel vaker tegen uitsluiting aanlopen dan ik en voor hen is mijn werk juist belangrijk. Ik probeer me daarom bewust te zijn van wat ik niet weet en ga actief op zoek naar andere perspectieven. Hoe kijkt een collega tegen een onderwerp aan? Wat is voor de ander belangrijk? En als ik onbedoeld ‘op iemands tenen sta’, dan wil ik dat ook graag weten.

Dian van Erp'Wees nieuwsgierig, hoor het perspectief van de ander aan en neem dat mee in hoe jij je werk doet'

Nieuwsgierig zijn

Diversiteit en Inclusie is een maatschappelijk vraagstuk en dat klinkt  groot, maar je kunt er heel concreet aan werken. Door bijvoorbeeld eens in de maand iemand op te zoeken met wie je normaal geen contact hebt. Wees nieuwsgierig, hoor het perspectief van de ander aan en neem dat mee in hoe jij je werk doet. Als iedereen dat zou doen, dan zetten we echt stappen als Rijksoverheid en als maatschappij.’

 

Lees ook de verhalen van Joyce, Anke en Nawaz

Door mijn achtergrond kan ik vanuit verschillende perspectieven kijken

Joyce Nanhkoesingh

Strategisch communicatieadviseur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Joyce Nanhkoesingh
Ik vind het mooi als er oog is voor wat jij meeneemt als persoon

Anke de Vries

Senior beleidsmedewerker Personeelsbeleid Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Anke de Vries
Diversiteit en Inclusie begint bij de bereidheid te willen veranderen

Nawaz Kazmi

Communicatieadviseur en projectleider
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Nawaz Kazmi

Ik werk voor Nederland

Duurzaamheid leuk en tastbaar maken

Johan Rodenhuis

Contractmanager ICT Werkomgeving Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Johan Rodenhuis
Ik kijk hoe we kennis kunnen omzetten in een veilige digitale wereld: binnen en buiten BZK

Erik van der Zeeuw

Adviseur informatieveiligheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Erik van der Zeeuw
We moeten blijven zorgen dat we de echte toppers eruit kunnen halen

Marloes Droog

Campagnemanager
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Marloes Droog
Geen toegang tot de BRP betekent een stadhuis vol boze burgers

Tessa Andrea

Functioneel beheerder RvIG
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Tessa Andrea
Ik knoop alles aan elkaar: mensen, belangen, processen

Mariëlle Schilperoort

Programmamanager I-Interim Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Mariëlle Schilperoort
Nederland is een van de koplopers op het gebied van digitalisering van overheidsdiensten

Roxanne Bartels

Tot juni 2017 communicatieadviseur Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Roxanne Bartels
Gezonde nieuwsgierigheid bij de digitale overheid

Tanaquil Arduin

Teamleider
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Tanaquil Arduin
De verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die je als rijkstrainee krijgt, verbazen mij positief

Frans de Vries

Rijkstrainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Frans de Vries
Ik schakel namens alle voorzieningen met de IT-leverancier

Lieke Lap

Senior servicemanager Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Lieke Lap
De tijdsdruk door de vluchtelingentoename is gigantisch

Wendele van der Wiele

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Wendele van der Wiele
Als wetgevingsjurist ben je aangesloten op urgentie van problemen

Wilco de Vos

Wetgevingsjurist en projectleider
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Wilco de Vos
Ik vind het mooi als er oog is voor wat jij meeneemt als persoon

Anke de Vries

Senior beleidsmedewerker Personeelsbeleid Rijk
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Anke de Vries
Inkoop van mondkapjes is een ervaring om nooit te vergeten

Mihai Andreita

Inkoopadviseur bij UBR|HIS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Mihai Andreita
Diversiteit kent vele vormen en ik juich ze allemaal toe

Farida Polsbroek

City dealmaker/regio-adviseur
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Farida Polsbroek
Als beleidsmedewerker moet je een situatie vanuit meerdere invalshoeken bekijken

Bente Vedder

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over Bente Vedder
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon