Stap in het epicentrum van water en bodem

Voldoende schoon drinkwater, een gezonde bodem, klimaatbestendigheid. Het zijn allemaal thema’s waarop het directoraat-generaal Water en Bodem zich richt. Een boeiende wereld, vindt Melhat Kurt, MT-lid van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur. ‘Je ziet hier een enorme drive om te zorgen dat ons land zich optimaal aanpast aan de klimaatverandering. Dat werkt inspirerend.’

Voldoende schoon drinkwater is niet vanzelfsprekend

Melhat haalde haar studie bestuurskunde, een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en had verschillende banen in onder meer het onderwijs. Toen werd ze bestuursadviseur van de minister van Infrastructuur en Waterstaat rondom het thema water. ‘Ik realiseerde me meteen hoe boeiend de watersector is. Voldoende en schoon drinkwater lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is belangrijk ons daarvan bewust te zijn, want kort gezegd: we kunnen wel leven zonder wegen, maar niet zonder water.’

Goed doen voor water, bodem en natuur

Inmiddels is Melhat MT-lid van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur. ‘Een mooie plek om te werken. De partijen die actief zijn in de watersector hebben allemaal hetzelfde doel: goed doen voor water, bodem en natuur. Die gedeelde motivatie maakt dat er volop kansen liggen. En die kansen zijn ook nodig. De klimaatveranderingen zorgen ervoor dat wij moeten anticiperen op wat er komen gaat. Denk aan infrastructurele aanpassingen om hoosbuien en hittestress goed op te vangen.’

Keuzes maken en spanningsvelden aanpakken

Een goed voorbeeld van de inzet op klimaatadaptie is het programma Water- en Bodemsturend. Melhat vertelt: ‘Voorheen gingen we uit van de gebruikerswensen rondom bijvoorbeeld een weg of watergang en pasten we de bodem en het water daarop aan. Nu moeten bodem en water sturend worden in wat we doen. Alleen zo kunnen we blijven leven, wonen en werken.’ Momenteel worden er binnen het programma Water- en Bodemsturend keuzes geschetst. ‘Deze zogenaamde structurerende keuzes zijn nodig, maar ook moeilijk. Zeker gezien de raakvlakken met opgaven als de woningbouw en de stikstofcrisis. We begeven ons dan ook in een behoorlijk spanningsveld. Zo willen we enerzijds nieuwe woningen bouwen en anderzijds de bodem en ons water beschermen. We zoeken naar manieren om beide doelen te bereiken.’

Verbinden en aanjagen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is binnen dit soort programma’s verbinder en aanjager. ‘Wij brengen alle stakeholders bij elkaar. Denk aan interdepartementale partners, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland en de Deltacommissaris. We zorgen voor kennisdeling en stimuleren partijen om net die stap extra te zetten.’

Uitdaging genoeg

Dat klinkt als een uitdagende omgeving voor een beleidsmedewerker en dat is het ook, zo geeft Melhat aan. ‘Het speelveld is zo groot en de uitdagingen zo divers dat je hier als beleidsmedewerker alle kanten op kunt. Je richt je op stakeholdermanagement, maar bent ook diegene die het overzicht bewaart, scherpte aanbrengt en tijdig signaleert waar zaken schuren of botsen. Bovendien zijn de keuzes die we nu opstellen in wezen nooit klaar. De contouren staan, maar ze zijn levend. Zaken als de nieuwe klimaatscenario’s die medio 2023 verschijnen hebben ook gevolgen voor water en bodem. We moeten onze visie en adviezen dus continu bijsturen en daarbij speel je als beleidsmedewerker een grote rol.’

Zichtbaar bijdragen aan ons land

Andere redenen om te kiezen voor een carrière binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? Die weet Melhat wel: ‘Bij ons stap je in het epicentrum van water en bodem. Hier komen alle partijen, alle belangen én de politieke realiteit bij elkaar. Bovendien zie je, wanneer je één stap buiten de deur zet, direct de resultaten van je werk. Je draagt hier dus zichtbaar bij aan ons land. Dat besef leeft ook echt binnen ons ministerie en mijn directie. De intrinsieke motivatie om de juiste dingen te doen is hier enorm groot.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon