Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) komt op voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. In Nederland beschermen wij als RvdK dat recht voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. En voor hen die worden verdacht van een strafbaar feit. Of ervoor veroordeeld zijn. Daarnaast geven wij advies bij adoptie, pleegzorg en complexe scheidingen. Ook voeren we taakstraffen uit. Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Draag jij hieraan bij?

Rechten van het kind

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de RvdK zich elke dag voor in. Wij beschermen het recht van het kind én het recht van ouders hun kind zelf op te voeden en grijpen daarom niet zomaar in. Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. En krijg je de kans om te leren en je te ontwikkelen.

Ons werk

Onze hulp wordt ingeroepen bij gezinnen waar meerdere problemen spelen en een oplossing niet eenvoudig is. Daar waar gescheiden ouders de zorg voor hun kind niet vreedzaam kunnen regelen. Een jongere te vaak school heeft verzuimd of een flinke misstap heeft begaan. Of partners in de jeugdzorg niet meer verder kunnen. Met het belang van het kind op nummer één zijn wij terughoudend wanneer het kan en daadkrachtig wanneer het moet.

Transparant

Onze kernwaarden zijn ons kompas. Betrouwbaar, prudent, vasthoudend, zorgvuldig en trots. We zijn open over onze manier van werken en komen onze afspraken na. Iedereen die met de RvdK te maken krijgt, heeft het recht te weten wat te verwachten. Bij elke situatie vragen we ons af of ouders misschien zelf de situatie van hun kind kunnen verbeteren als ze de juiste hulp krijgen. Dat is beter voor het kind en de ouders. Spreekt dit je aan?

Voor het kind

Hoe de maatschappij kijkt naar wat goed is voor een kind verandert door de jaren. Het werk van de RvdK verandert mee. Net als onze samenwerking met andere organisaties. Maar het recht van een kind om veilig en kansrijk op te groeien blijft hetzelfde. Het is de vaste waarde in onze geschiedenis én toekomst. Aan de bescherming van dat recht werken wij iedere dag. In onze organisatie kun jij je talenten inzetten. Kom je op voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. En krijg je ook de kans je te specialiseren en verder te ontwikkelen.

Zo werkt de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is er voor de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. In alles dat we denken, adviseren of verzoeken, staat het kind centraal. Altijd. Het zijn de ouders die hun kinderen verzorgen, opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. Dat is hun recht �n hun plicht. Als gemeenten of andere instanties ons benaderen, vragen we ons altijd af of het noodzakelijk is dat we worden ingeschakeld. - Is het risico voor het kind hoog of laag? - Is er wel of geen vertrouwen dat de ouders de opvoeding aankunnen? [matrix] Als de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd is het de taak van de overheid om op te treden, waar bij de rechten van het kind en de ouders worden gewaarborgd. Misschien kan een gezin met hulp uit hun omgeving of van professionele instanties de situatie van hun kind zelf verbeteren. Dat is beter voor het kind en de ouders. We zijn terughoudend waar het kan en doortastend waar nodig. Want soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar. In dat geval doet de Raad een onafhankelijk onderzoek. Als blijkt dat het voor het kind thuis niet meer veilig is, verzoeken wij de rechter om in te grijpen. Naast onze rol in de jeugdbescherming, hebben wij ook een rol in het Jeugdstrafrecht. Wij worden ingeschakeld als een jongere vanaf 12 jaar verdacht wordt van een strafbaar feit of omdat er sprake is van schoolverzuim. Dan doen we onderzoek en adviseren we over hulp of straf die het beste past bij de jongere en het delict. Licht waar het kan, zwaar als het moet. Altijd met het doel om herhaling te voorkomen. De Raad is ook actief op het gebied van Gezag en Omgang. Als ouders scheiden, kan het zijn dat zij er samen niet uitkomen over wat het beste is voor het kind. Als een rechter zich ernstig zorgen maakt over het kind kan de Raad om advies gevraagd worden. Ook doen we onafhankelijk onderzoek en adviseren de rechter over het gezag van de ouders, de omgang met het kind en de verblijfplaats. Tenslotte heeft de Raad ook een rol als ouders een kind willen afstaan, de zorg van een kind willen overnemen of willen adopteren. Kinderen, ouders, gemeenten, en rechters kunnen vertrouwen op de Raad voor de kinderbescherming. Wij zijn een onafhankelijke instantie. Iedere zaak staat voor ons op zichzelf en wordt ook zo onderzocht. In ons werk staan rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voorop. Dit betekent dat iedere burger dezelfde behandeling krijgt bij hetzelfde probleem ..en houdt in dat iedereen het recht heeft te weten wat hij kan verwachten. Wij zijn transparant en controleerbaar in wat we doen. De Raad voor de kinderbescherming. Voor het kind. Al meer dan 100 jaar. De Raad voor de kinderbescherming maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zinvol werk

Werken bij de RvdK, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Zinvol werk dus. Iets voor jou? Onze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je bij ons in dienst treedt, word je dus rijksambtenaar. Met bijpassende goede arbeidvoorwaarden. Bij de RvdK werken we met zelforganiserende teams, verspreid over heel Nederland. Zelforganisatie geeft professionals zoals jij de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. En je krijgt steun waar je dat nodig hebt. Je komt te werken bij een van onze regiolocaties of bij de landelijke staforganisatie in Den Haag.

Arbeidsvoorwaarden

De RvdK is de werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen, maar waar je ook de kans krijgt om te groeien. Binnen je team, maar ook individueel. De RvdK biedt hiervoor veel mogelijkheden, van opleidingen en deskundigheidsbevordering tot intervisie.

Stages en afstudeerplaatsen

Ben je mbo-, hbo- of wo-student? Dan is het goed om te weten dat de RvdK regelmatig stage- en afstudeerplaatsen heeft. Hoe het werkt? Bij de meeste opleidingen hebben wij contactpersonen. Het is dus handig om daar eerst aan te kloppen. Blijf je zitten met hele specifieke vragen? Neem dan contact op met de locatie van de RvdK waar je jouw stage of afstuderen zou willen invullen. We kijken dan samen met jou naar de mogelijkheden.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon