Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) het kind en de ouders te zoeken naar de beste oplossing. Zo nodig vraagt de RvdK de rechter om in te grijpen en adviseert de RvdK gerechtelijke instanties. De RvdK voorziet betrokken partijen van een onafhankelijk advies. Daarbij draait het altijd om het belang van het kind.

Over ons

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit recht. Soms lukt het ze echter niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de RvdK om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen.

Lees meer over ons

Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming

Bij de RvdK werken mensen die meedenken en geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden belangrijk is, staat samenwerking centraal: met collega’s, maar ook met onze partners zoals politie, OM en de instellingen voor jeugdhulpverlening.

Lees meer over werken bij de Raad voor de Kinderbescherming

Rechten van het kind

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit recht. Soms lukt het ze echter niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de RvdK om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen.

Beste oplossing

De RvdK wordt geraadpleegd of ingeschakeld wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Transparant

De RvdK werkt aan haar taken vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, prudent, vasthoudend, zorgvuldig en trots. We zijn open over onze manier van werken en komen onze afspraken na. Iedereen die met ons te maken krijgt, heeft het recht te weten wat hij kan verwachten. Bij elke situatie vragen we ons af of ouders misschien zelf de situatie van hun kind kunnen verbeteren als ze de juiste hulp krijgen. Dat is beter voor het kind en de ouders.

Voor het kind

We hebben plezier in ons werk en zijn trots op de resultaten en op onze organisatie, omdat de kinderbescherming er in de eerste plaats is voor het kind. Al meer dan 100 jaar.

Bij de RvdK werken mensen die meedenken en geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden belangrijk is, staat samenwerking centraal: met collega’s, maar ook met onze partners zoals politie, OM en de instellingen voor jeugdhulpverlening.

Zinvol werk

Als professional van de Raad voor de Kinderbescherming bied je geen directe hulp, maar doe je onderzoek en geef je advies. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen, het gaat tenslotte om de toekomst van kinderen. Werken voor de RvdK is zinvol werk.

Arbeidsvoorwaarden

De RvdK is de werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen, maar waar je ook de kans krijgt om te groeien. De RvdK biedt hiervoor veel mogelijkheden, onder andere in de vorm van opleidingen, deskundigheidsbevordering en intervisie.

Verspreid over het land

De RvdK is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als medewerker van de RvdK ben je dus in dienst van het ministerie. De RvdK is een landelijke organisatie met zelforganiserende gebiedsteams verspreid over het land. Medewerkers werken bij een van onze regiolocaties of bij de landelijke staforganisatie in Den Haag.

Stages en afstudeerplaatsen

De RvdK heeft regelmatig stage- en afstudeerplaatsen voor mbo-, hbo- en wo-studenten. De RvdK verwelkomt studenten van de volgende opleidingen:

  • administratie (mbo-niveau)
  • maatschappelijk werk en dienstverlening (hbo-niveau)
  • sociaal pedagogische hulpverlening (hbo-niveau)
  • psychologie (wo-niveau)
  • pedagogiek (wo-niveau)
  • rechten (wo-niveau), bij voorkeur met het specialisme familie-, jeugd- en strafrecht

De Raad voor de Kinderbescherming is er voor de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. In alles dat we denken, adviseren of verzoeken, staat het kind centraal. Altijd. Het zijn de ouders die hun kinderen verzorgen, opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. Dat is hun recht �n hun plicht. Als gemeenten of andere instanties ons benaderen, vragen we ons altijd af of het noodzakelijk is dat we worden ingeschakeld. - Is het risico voor het kind hoog of laag? - Is er wel of geen vertrouwen dat de ouders de opvoeding aankunnen? [matrix] Als de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd is het de taak van de overheid om op te treden, waar bij de rechten van het kind en de ouders worden gewaarborgd. Misschien kan een gezin met hulp uit hun omgeving of van professionele instanties de situatie van hun kind zelf verbeteren. Dat is beter voor het kind en de ouders. We zijn terughoudend waar het kan en doortastend waar nodig. Want soms komt de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar. In dat geval doet de Raad een onafhankelijk onderzoek. Als blijkt dat het voor het kind thuis niet meer veilig is, verzoeken wij de rechter om in te grijpen. Naast onze rol in de jeugdbescherming, hebben wij ook een rol in het Jeugdstrafrecht. Wij worden ingeschakeld als een jongere vanaf 12 jaar verdacht wordt van een strafbaar feit of omdat er sprake is van schoolverzuim. Dan doen we onderzoek en adviseren we over hulp of straf die het beste past bij de jongere en het delict. Licht waar het kan, zwaar als het moet. Altijd met het doel om herhaling te voorkomen. De Raad is ook actief op het gebied van Gezag en Omgang. Als ouders scheiden, kan het zijn dat zij er samen niet uitkomen over wat het beste is voor het kind. Als een rechter zich ernstig zorgen maakt over het kind kan de Raad om advies gevraagd worden. Ook doen we onafhankelijk onderzoek en adviseren de rechter over het gezag van de ouders, de omgang met het kind en de verblijfplaats. Tenslotte heeft de Raad ook een rol als ouders een kind willen afstaan, de zorg van een kind willen overnemen of willen adopteren. Kinderen, ouders, gemeenten, en rechters kunnen vertrouwen op de Raad voor de kinderbescherming. Wij zijn een onafhankelijke instantie. Iedere zaak staat voor ons op zichzelf en wordt ook zo onderzocht. In ons werk staan rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voorop. Dit betekent dat iedere burger dezelfde behandeling krijgt bij hetzelfde probleem ..en houdt in dat iedereen het recht heeft te weten wat hij kan verwachten. Wij zijn transparant en controleerbaar in wat we doen. De Raad voor de kinderbescherming. Voor het kind. Al meer dan 100 jaar. De Raad voor de kinderbescherming maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon