Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) het kind en de ouders te zoeken naar de beste oplossing. Zo nodig vraagt de RvdK de rechter om in te grijpen en adviseert de RvdK gerechtelijke instanties. De RvdK voorziet betrokken partijen van een onafhankelijk advies. Daarbij draait het altijd om het belang van het kind.

Over ons

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit recht. Soms lukt het ze echter niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de RvdK om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen.

Lees meer over ons

Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming

Bij de RvdK werken mensen die meedenken en geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden belangrijk is, staat samenwerking centraal: met collega’s, maar ook met onze partners zoals politie, OM en de instellingen voor jeugdhulpverlening.

Lees meer over werken bij de Raad voor de Kinderbescherming

Rechten van het kind

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit recht. Soms lukt het ze echter niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de RvdK om maatregelen te vragen om de rechten van het kind te waarborgen.

Beste oplossing

De RvdK wordt geraadpleegd of ingeschakeld wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Transparant

De RvdK werkt aan haar taken vanuit de kernwaarden: betrouwbaar, prudent, vasthoudend, zorgvuldig en trots. We zijn open over onze manier van werken en komen onze afspraken na. Iedereen die met ons te maken krijgt, heeft het recht te weten wat hij kan verwachten. Bij elke situatie vragen we ons af of ouders misschien zelf de situatie van hun kind kunnen verbeteren als ze de juiste hulp krijgen. Dat is beter voor het kind en de ouders.

Voor het kind

We hebben plezier in ons werk en zijn trots op de resultaten en op onze organisatie, omdat de kinderbescherming er in de eerste plaats is voor het kind. Al meer dan 100 jaar.

Bij de RvdK werken mensen die meedenken en geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden belangrijk is, staat samenwerking centraal: met collega’s, maar ook met onze partners zoals politie, OM en de instellingen voor jeugdhulpverlening.

Zinvol werk

Als professional van de Raad voor de Kinderbescherming bied je geen directe hulp, maar doe je onderzoek en geef je advies. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen, het gaat tenslotte om de toekomst van kinderen. Werken voor de RvdK is zinvol werk.

Arbeidsvoorwaarden

De RvdK is de werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen, maar waar je ook de kans krijgt om te groeien. De RvdK biedt hiervoor veel mogelijkheden, onder andere in de vorm van opleidingen, deskundigheidsbevordering en intervisie.

Verspreid over het land

De RvdK is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als medewerker van de RvdK ben je dus in dienst van het ministerie. De RvdK is een landelijke organisatie met zelforganiserende gebiedsteams verspreid over het land. Medewerkers werken bij een van onze regiolocaties of bij de landelijke staforganisatie in Den Haag.

Stages en afstudeerplaatsen

De RvdK heeft regelmatig stage- en afstudeerplaatsen voor mbo-, hbo- en wo-studenten. De RvdK verwelkomt studenten van de volgende opleidingen:

  • administratie (mbo-niveau)
  • maatschappelijk werk en dienstverlening (hbo-niveau)
  • sociaal pedagogische hulpverlening (hbo-niveau)
  • psychologie (wo-niveau)
  • pedagogiek (wo-niveau)
  • rechten (wo-niveau), bij voorkeur met het specialisme familie-, jeugd- en strafrecht
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon