Zonder mbo'ers hebben we niks aan de ‘denkers’

Publicatiedatum 22-09-2022

Ooit studeerde hij zelf aan het mbo. Nu is Marvin Putuhena juridisch beleidsmedewerker bij de directie MBO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij heeft een missie. ‘Het mbo is een van de mooiste beleidsterreinen van OCW. Met mijn werk hoop ik daar ook anderen van te overtuigen. Want het mbo mist de waardering die het verdient.’

Ambassadeur MBO Raad

Zijn voorliefde voor het mbo komt niet uit de lucht vallen. Niet alleen studeerde Marvin zelf voor juridisch medewerker op een mbo-instelling, hij was ook een tijdje ambassadeur voor het mbo. Dit deed Marvin vanuit ‘Ditismbo’, een initiatief van de MBO Raad. Toen al zette hij zich in om het mbo op de kaart te zetten en vertegenwoordigde hij de belangen van mbo-studenten. Maar zijn plan om voor het ministerie van OCW te werken, kwam pas later. Marvin: ‘Ik ben een zogenoemde ‘stapelaar’. Na mijn mbo-studie volgde ik een hbo-opleiding rechten. Hoewel mijn plan altijd was om de advocatuur in te gaan, besloot ik voor een ministerie te gaan werken. Beleid te maken. Iets doen dat voor een grotere groep impact heeft.’

Eerste ontmoeting OCW

Zodoende solliciteerde Marvin op een stageplek bij het ministerie van OCW. Hij werd de eerste hbo-stagiair ooit bij de directie MBO. ‘Ik ging aan de slag met regels voor een leven lang leren voor volwassenen. Zo moest ik naar het UWV om te praten over hoe volwassenen zich konden bij- of omscholen. Ik leerde ontzettend veel over allerlei verschillende dossiers, en mocht werkbezoeken afleggen. Hier kwamen mijn passies voor recht, politiek en beleid mooi bij elkaar.’

Terugkeer

Na 2 masters - Nederlands recht en International Law and Global Governance - keert Marvin na 6 jaar terug op zijn oude directie. ‘Na mijn stage bij OCW heb ik nog voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het openbaar ministerie (OM) en de rechtspraak gewerkt. Maar toen ik hoorde dat de directie MBO een jurist zocht, heb ik meteen gesolliciteerd. Dat is nu 1,5 jaar geleden.’

Voor de studenten

Bij elk gesprek met collega’s probeert hij vanuit het belang van de student te redeneren. ‘Je bent maker van wet- en regelgeving, en hebt direct impact op anderen. Daarom vind ik het belangrijk om altijd aansluiting te zoeken met het veld. Wat voor invloed heeft dit besluit op een mbo-student en de rest van het veld? Hoe kunnen we de positie van mbo'ers versterken? En hoe zorgen we ervoor dat mbo'ers, voor zover mogelijk, dezelfde startkansen krijgen? Dat zijn vragen die ik altijd stel als beleidscollega’s met nieuwe wetsvoorstellen komen.’

Caribisch Nederland

Een van de dossiers waar Marvin persoonlijk veel voldoening uithaalt, is Caribisch Nederland. ‘Toen de BES-eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2010 bijzondere gemeenten werden, zijn niet alle wetten en regels die in Europees Nederland gelden direct doorgevoerd. Daardoor gelden voor mbo-studenten daar en hier verschillende regels. Dat proberen we nu met collega’s in Caribisch Nederland recht te trekken.’ Je moet niet vergeten dat men daar een andere cultuur heeft, vindt Marvin. ‘Waar men in Europees Nederland streeft naar resultaatgericht werken, werk je in Caribisch Nederland veel meer cultuurgericht. Een goede relatie en wederzijds vertrouwen zijn belangrijk om iets voor elkaar te krijgen. Onlangs ben ik met een aantal collega’s naar Caribisch Nederland geweest, om aan die relatie te werken. Dat was ontzettend waardevol. Uiteindelijk maken we in gezamenlijkheid de wetgeving voor hen.’

Denkers en doeners

Marvin hoopt met zijn werk bij OCW meer waardering en bewustwording te creëren voor en over het mbo. Marvin pleit daarom voor een andere denkwijze. ‘Kijk bijvoorbeeld eens naar een gebouw. Zonder fundering had het gebouw er niet gestaan. En zo moeten we het mbo ook zien. Zonder de mbo'ers, het fundament van de samenleving, hebben we niks aan de ‘denkers’. Ze hebben elkaar nodig. Ze zijn complementair. Het zou daarom mooi zijn als ze elkaar wat vaker zouden tegenkomen. En ik hoop daar een klein beetje aan te kunnen bijdragen.’ Daarbij refereert Marvin graag nog even aan zijn oud-docent Rens Koenraad, van Tilburg University. ‘Hij zei altijd: mbo betekent ‘mooi beroepsonderwijs’. Geef hem maar eens ongelijk.’

Meer over de organisatie

Lees verder

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon