Suzanne Casander

Kwartje moet vallen bij rijksmedewerkers: sla informatie op de juiste manier op
Suzanne Casander, informatieadviseur bij Doc-Direkt

Suzanne Casander
DIV-adviseur
Doc-Direkt

Behaalde een bachelor in de archeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deed daarna een master in de communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Studeerde af in 2020. Werkt vanaf 2020 als Documentaire informatievoorziening (DIV) adviseur gedetacheerd via Doc-Direkt bij verschillende rijksorganisaties. Schildert en tekent. Spreekt graag af met vrienden.

De Rijksoverheid wil opener en transparanter werken. Dat lukt alleen als de informatievoorziening optimaal is ingericht en rijksmedewerkers zich een nieuwe werkwijze aanmeten. Met dat idee traint Suzanne Casander, Documentaire informatievoorziening (DIV) adviseur bij Doc-Direkt, beleidsmedewerkers bij de rijksorganisaties hoe zij beslisnota’s actief openbaar maken.


Publicatiedatum 27-01-2022

Gedrag beïnvloeden door communicatie

‘Mijn achtergrond in de archeologie en de communicatiewetenschappen roept weleens vraagtekens op. Wat ik dan zeg? Dat ik eerst communicatie in het verleden heb bestudeerd aan de hand van materiële resten in en boven de grond en vervolgens communicatie in de moderne sociale-mediatijd. In mijn huidige werkzaamheden trek ik die lijn door: nu draait het om de vraag hoe je gedragsverandering bereikt met communicatie. Dat vraagstuk fascineert mij. Ook bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar ik als informatieadviseur gedetacheerd ben via Doc-Direkt.

Workshops informatievoorziening

Per 1 juli 2021 moeten alle onderliggende beslisnota’s openbaar gemaakt worden bij Kamerstukken over beleidsvorming en wetgeving. Hierin staat bijvoorbeeld wat ambtenaren hun bewindspersoon hebben geadviseerd. Zo’n nota helpt om te snappen hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Voor beleidsmedewerkers is het actief openbaar maken van zulke nota’s een nieuwe taak. Het betekent ook dat zij zich bij het opstellen van nota’s al bewust moeten zijn van het feit dat de informatie op een gegeven moment openbaar zal worden gemaakt. Ik geef workshops om ze hierbij te begeleiden. Digitoegankelijkheid, regels rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), lakken van documenten, het generen van beslisnota’s met DocGen, onze documentengenerator: alles komt hierin voorbij.

Met iedereen om tafel

De beleidsmedewerkers die ik in de workshops spreek, geven geregeld hun mening over het nieuwe beleid rondom informatievoorziening. Ook delen zij waar ze tegenaan lopen. Handig, want die input neem ik mee als ik bijvoorbeeld aanschuif in een overleg met directeuren. Zo hoop ik eraan bij te dragen dat het gat gedicht wordt tussen de praktijk en wat bedacht is op een hoger niveau. Daarnaast heb ik veel contact met andere Doc-Direkt informatieadviseurs. We weten van elkaar wie op welk project zit. Als ik een vraag heb, dan weet ik dus precies welke collega ik daarvoor het beste kan benaderen. Of het nu gaat om het archiveren van e-mail of paraferen in het documentmanagementsysteem. Ik vind het erg leuk dat ik een schakel ben tussen zoveel partijen.’

Bekijk alle vacatures voor informatieadviseurs

Bekijk alle vacatures

Ik werk voor Nederland

Als informatieadviseur zet ik mij graag in voor een open en transparante overheid

Maurits Post

Informatieadviseur
Doc-Direkt

Lees meer over Maurits Post
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon