Hamza Kacha

De goede intentie is er beslist. Nu is het de tijd om door te pakken
Portret van Hamza Kacha staand met zijn handen in zijn zakken

Hamza Kacha
Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde international business aan de Hogeschool Amsterdam en haalde vervolgens de master bestuurskunde in Leiden. Liep stage bij het Nederlands consulaat in Dubai. Startte in 2015 zijn loopbaan bij de RIjksoverheid als beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Is lid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West in Amsterdam.
 

Hamza Kacha is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Toen hij in 2015 startte was er weinig culturele diversiteit op de werkvloer. Inmiddels is de geleidelijke toename van diversiteit en inclusiviteit bij de Rijksoverheid onmiskenbaar. Een proces dat Hamza, voorzitter van de klankbordgroep Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) bij LNV, graag wil bevorderen en een boost wil geven.


Concrete stappen

‘Zowel bij het ministerie van LNV als Economische Zaken en Klimaat (EZK) voelt de bestuursraad de noodzaak en urgentie van meer diversiteit en inclusie in de organisatie. Men wil snel concrete stappen zien en daar ben ik heel blij mee. Er is in de organisatie een groeiend bewustzijn van de meerwaarde van een divers personeelsbestand. LNV is bijvoorbeeld sterk gericht op de versterking van de internationale positie van onze agrarische sector. Diversiteit draagt bij aan de waarde die LNV voor de agrarische sector wil realiseren.

Doorstroom naar managementfuncties

De klankbordgroep Diversiteit & Inclusiviteit vraagt vooral ook aandacht voor de doorstroom van medewerkers naar managementfuncties. In deze laag zien we nog te weinig diversiteit. Meer diversiteit in managementfuncties geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar deze functies kunnen vinden.

Tijd om door te pakken

Ik verwacht dat Nederland tussen 2020 en 2030 een flinke stap vooruit heeft gezet met diversiteit in de top. Onlangs heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld besloten dat minimaal 30 procent van het management een afspiegeling van de stad moet zijn. De goede intentie is er beslist. Nu is het de tijd om door te pakken.

Grote gelijkmakers

Wat mij van het hart moet, is dat ik vaker zie en hoor dat je huidskleur, achtergrond of seksuele geaardheid je kansen bepalen in het leven. Een onaanvaardbare realiteit, omdat ik vind dat dat niet mag uitmaken. Maar ook omdat kansenongelijkheid slecht is voor de samenleving. Meer diversiteit en inclusiviteit moeten hierin de grote gelijkmakers zijn.’
 

Ik werk voor Nederland

Begrotingskwesties oplossen, dat doe ik het liefst
Coen Bot
Beleidscontroller
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde fiscaal recht in Leiden en behaalde daarna een master financieel recht aan de Erasmus Universiteit. Startte bij het Rijk met een Financial Traineeship.

Lees meer over Coen Bot
Ik maak graag verschil voor de samenleving
Huriye Akdemir
Beleidsondersteuner Programma Stikstof
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Haalde hbo human resource management in Amsterdam. Deed vervolgens ervaring op in verschillende hr-functies bij diverse internationale organisaties.

Lees meer over Huriye Akdemir
Internationaal is zo gaaf, en bij de Rijksoverheid kan het.
Sascha Bollerman
Clustercoördinator team internationaal en onderwijs, directie Strategie, Kennis en Innovatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde internationale economie in Nijmegen. Begon als rijkstrainee op het ministerie van EZK, directie Innovatie.

Lees meer over Sascha Bollerman
We verspillen bijna 30% minder dan in 2010
Daniëlle Kretz
Teamcoördinator Duurzaam Voedsel
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde bestuurskunde in Rotterdam en daarna – postdoctoraal - milieukunde. Speelt toneel in het toneelgezelschap dat ze zelf heeft opgericht.

Lees meer over Daniëlle Kretz
Ik geef een stem aan dieren, ook bij LNV
Henny van Rij
Coördinerend beleidsmedewerker Duurzame Veehouderij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde beleidsgerichte milieukunde aan de Universiteit van Nijmegen. Werkte 11 jaar op het toenmalige ministerie van VROM en maakte toen de overstap naar het ministerie van LNV.

Lees meer over Henny van Rij
Brussel voelt ondertussen als een tweede thuis
Ata Vahdatzade
Coördinator Landbouw en Visserij Raad
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behaalde een master international and european public law aan de Erasmus Universiteit.

Lees meer over Ata Vahdatzade
Ik krijg energie van hectiek en werk wat ertoe doet
Frank Kooiman
Manager bij directie plantaardige agroketens en voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde bestuurskunde in Tilburg en Budapest. Volgde het Rijkstraineeprogramma bij het ministerie van Economische Zaken (EZK).

Lees meer over Frank Kooiman
Ik werk aan een natuurinclusieve samenleving
Bas Volkers
Coördinator cluster Natuur en Samenleving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen. Begon na zijn studie als Rijkstrainee.

Lees meer over Bas Volkers
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon