Bas Volkers

Ik werk aan een natuurinclusieve samenleving
Bas Volkers

Bas Volkers
Coördinator cluster Natuur en Samenleving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen. Begon na zijn studie als Rijkstrainee. Werkt naast zijn baan als professioneel zanger en behoort tot de vaste kern van het Rotterdam Symphony Chorus en het Laurens Collegium Rotterdam.

Natuur is belangrijk voor onze samenleving. Op het platteland, maar ook in de stad. Bas Volkers is coördinator van het cluster Natuur en Samenleving bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en organisaties zich meer bewust zijn van de waarde van natuur.


Biodiversiteit

‘De landbouwsector heeft de natuur hard nodig voor biodiversiteit: de verscheidenheid aan leven. Daarom stimuleren we natuurinclusieve landbouw. Ik ga graag het land in om inspirerende natuurinclusieve projecten te bekijken. En ik haal ervaringen en behoeften op bij boeren. Die breng ik in de Haagse discussie in. Zodat we bij LNV beslissingen nemen die ook echt een positief effect hebben op de mensen die ons voedsel produceren.

Groene schoolpleinen

Behalve de landbouw hebben ook steden de natuur nodig. Bijvoorbeeld om wateroverlast aan te kunnen en hittestress tegen te gaan. Groen is ook belangrijk voor het welzijn van mensen. Zo blijkt dat kinderen op groene schoolpleinen minder ruzie maken dan op grijze. Wij maken deze voordelen inzichtelijk zodat steden en gemeenten die kunnen meenemen in hun beleid.

Hackaton

Meer dan in regels maken, geloof ik erin dat je partijen enthousiast moet maken voor een natuurinclusieve omslag. Dat doe je door ze te inspireren met goede voorbeelden. Komend jaar organiseert het ministerie van LNV een hackaton over groen in de stad. Doel is om ideeën te genereren. Knappe koppen verzinnen in 1 dag een groene oplossing voor een probleem in de stad. Zo is vorig jaar een app ontwikkeld om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen.

Mooier maken

Naast mijn werk bij LNV ben ik professioneel zanger. Ik ben heel dankbaar dat ik die twee beroepen kan combineren. De gemene deler van werken aan de natuur en aan muziek is schoonheid. Dat is de belangrijkste drijfveer voor mij: ik wil mooie dingen maken. Het moet er door mijn werk altijd mooier op worden.’

Ik werk voor Nederland

Ik krijg energie van hectiek en werk wat ertoe doet

Frank Kooiman


Manager bij directie plantaardige agroketens en voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde bestuurskunde in Tilburg en Budapest. Volgde het Rijkstraineeprogramma bij het ministerie van Economische Zaken (EZK).

Lees meer over Frank Kooiman
Ik maak graag verschil voor de samenleving

Huriye Akdemir


Beleidsondersteuner Programma Stikstof
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Haalde hbo human resource management in Amsterdam. Deed vervolgens ervaring op in verschillende hr-functies bij diverse internationale organisaties.

Lees meer over Huriye Akdemir
Internationaal is zo gaaf, en bij de Rijksoverheid kan het.

Sascha Bollerman


Clustercoördinator team internationaal en onderwijs, directie Strategie, Kennis en Innovatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde internationale economie in Nijmegen. Begon als rijkstrainee op het ministerie van EZK, directie Innovatie.

Lees meer over Sascha Bollerman
Brussel voelt ondertussen als een tweede thuis

Ata Vahdatzade


Coördinator Landbouw en Visserij Raad
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behaalde een master international and european public law aan de Erasmus Universiteit.

Lees meer over Ata Vahdatzade
De goede intentie is er beslist. Nu is het de tijd om door te pakken

Hamza Kacha


Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde international business aan de Hogeschool Amsterdam en haalde vervolgens de master bestuurskunde in Leiden. Liep stage bij het Nederlands consulaat in Dubai.

Lees meer over Hamza Kacha
We verspillen bijna 30% minder dan in 2010

Daniëlle Kretz


Teamcoördinator Duurzaam Voedsel
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde bestuurskunde in Rotterdam en daarna – postdoctoraal - milieukunde. Speelt toneel in het toneelgezelschap dat ze zelf heeft opgericht.

Lees meer over Daniëlle Kretz
Ik geef een stem aan dieren, ook bij LNV

Henny van Rij


Coördinerend beleidsmedewerker Duurzame Veehouderij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde beleidsgerichte milieukunde aan de Universiteit van Nijmegen. Werkte 11 jaar op het toenmalige ministerie van VROM en maakte toen de overstap naar het ministerie van LNV.

Lees meer over Henny van Rij
Begrotingskwesties oplossen, dat doe ik het liefst

Coen Bot


Beleidscontroller
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde fiscaal recht in Leiden en behaalde daarna een master financieel recht aan de Erasmus Universiteit. Startte bij het Rijk met een Financial Traineeship.

Lees meer over Coen Bot
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon