Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Bas Volkers

Ik werk aan een natuurinclusieve samenleving
Bas Volkers

Bas Volkers
Coördinator cluster Natuur en Samenleving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde landschapsarchitectuur aan de universiteit van Wageningen. Begon na zijn studie als Rijkstrainee. Werkt naast zijn baan als professioneel zanger en behoort tot de vaste kern van het Rotterdam Symphony Chorus en het Laurens Collegium Rotterdam.

Natuur is belangrijk voor onze samenleving. Op het platteland, maar ook in de stad. Bas Volkers is coördinator van het cluster Natuur en Samenleving bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en organisaties zich meer bewust zijn van de waarde van natuur.


Biodiversiteit

‘De landbouwsector heeft de natuur hard nodig voor biodiversiteit: de verscheidenheid aan leven. Daarom stimuleren we natuurinclusieve landbouw. Ik ga graag het land in om inspirerende natuurinclusieve projecten te bekijken. En ik haal ervaringen en behoeften op bij boeren. Die breng ik in de Haagse discussie in. Zodat we bij LNV beslissingen nemen die ook echt een positief effect hebben op de mensen die ons voedsel produceren.

Groene schoolpleinen

Behalve de landbouw hebben ook steden de natuur nodig. Bijvoorbeeld om wateroverlast aan te kunnen en hittestress tegen te gaan. Groen is ook belangrijk voor het welzijn van mensen. Zo blijkt dat kinderen op groene schoolpleinen minder ruzie maken dan op grijze. Wij maken deze voordelen inzichtelijk zodat steden en gemeenten die kunnen meenemen in hun beleid.

Hackaton

Meer dan in regels maken, geloof ik erin dat je partijen enthousiast moet maken voor een natuurinclusieve omslag. Dat doe je door ze te inspireren met goede voorbeelden. Komend jaar organiseert het ministerie van LNV een hackaton over groen in de stad. Doel is om ideeën te genereren. Knappe koppen verzinnen in 1 dag een groene oplossing voor een probleem in de stad. Zo is vorig jaar een app ontwikkeld om je tuin aantrekkelijker te maken voor bijen.

Mooier maken

Naast mijn werk bij LNV ben ik professioneel zanger. Ik ben heel dankbaar dat ik die twee beroepen kan combineren. De gemene deler van werken aan de natuur en aan muziek is schoonheid. Dat is de belangrijkste drijfveer voor mij: ik wil mooie dingen maken. Het moet er door mijn werk altijd mooier op worden.’

Ik werk voor Nederland

We verspillen bijna 30% minder dan in 2010
Daniëlle Kretz
Teamcoördinator Duurzaam Voedsel
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde bestuurskunde in Rotterdam en daarna – postdoctoraal - milieukunde. Speelt toneel in het toneelgezelschap dat ze zelf heeft opgericht.

Lees meer over Daniëlle Kretz
Ik had behoefte aan regelgeving om dierenwelzijn te borgen
Pauline Vooren
Toezichthoudend dierenarts bij de NVWA
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Beide ouders zijn dierenarts. Werkte 6 jaar lang in verschillende dierenartspraktijken voor gezelschapsdieren.

Lees meer over Pauline Vooren
Brussel voelt ondertussen als een tweede thuis
Ata Vahdatzade
Coördinator Landbouw en Visserij Raad
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behaalde een master international and european public law aan de Erasmus Universiteit.

Lees meer over Ata Vahdatzade
Ik krijg energie van hectiek en werk wat ertoe doet
Frank Kooiman
Manager bij directie plantaardige agroketens en voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde bestuurskunde in Tilburg en Budapest. Volgde het Rijkstraineeprogramma bij het ministerie van Economische Zaken (EZK).

Lees meer over Frank Kooiman
Ik geef een stem aan dieren, ook bij LNV
Henny van Rij
Coördinerend beleidsmedewerker Duurzame Veehouderij
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Studeerde beleidsgerichte milieukunde aan de Universiteit van Nijmegen. Werkte 11 jaar op het toenmalige ministerie van VROM en maakte toen de overstap naar het ministerie van LNV.

Lees meer over Henny van Rij
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon