Inkoop inzetten als hefboom om mensen aan werk te helpen

Sander Klaver

Sander Klaver

Categoriemanager ICT-inhuur Rijk - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Robert van Keppel

Robert van Keppel

Contractmanager Inspectie van het Onderwijs

Mensen met autisme in je bedrijf laten werken. Daar staan veel organisaties voor open maar in de praktijk kiezen ze toch vaak voor de kandidaat die deze toevoeging niet op zijn cv heeft staan. Hoe kan dit anders? ‘Door samen met je klanten te kijken naar wat bij hun werksituatie past’, zegt Sander Klaver, categoriemanager ICT-inhuur bij de Rijksoverheid. ‘Zo zetten we inkoop in als hefboom.’

Onderwijsverslagen

De Inspectie van het Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houdt toezicht op de kwaliteit van scholen. Door de jaren heen is er niet alleen in de Nederlandse schoolklassen veel veranderd maar ook op het gebied van inspecteren. In de tentoonstellingskasten in de gangen van het kantoorgebouw liggen verschoten schriften met onderwijsverslagen vanaf 1817. Tegenwoordig zijn deze gegevens in de digitale archieven te vinden. Omdat er een nieuw systeem voor document management komt, moet de data overgezet worden.

Inzet van talent

Als Robert van Keppel, contractmanager ICT bij de Inspectie van het Onderwijs een gesprek voert met een aantal leveranciers over social return gaat er in zijn hoofd een belletje rinkelen. Het overzetten van data en het testen daarvan zou weleens een perfect passende opdracht kunnen zijn. Besproken wordt of dit iets zou zijn voor mensen die door hun autisme moeilijk aan een baan kunnen komen. Al gauw volgt op voordracht van de leverancier LINKIT een volgend gesprek met Specialisterren. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het testen van software. Hierbij werken ze met mensen met autisme die hun talenten in dit werk zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Inkoop-maatwerkvoormensen1
Beeld: Specialisterren

‘Je zou kunnen denken dat er meer werk aan vastzit maar dat is zeker niet het geval. Het werkt prima met de coördinerende medewerker als verbindende schakel’

Robert van Keppel

Vormen van autisme

‘In een van de gesprekken kwam heel duidelijk naar voren dat er veel verschillende vormen en gradaties van autisme zijn’, vertelt Robert. ‘Dat wist ik eigenlijk nog niet. Dit bedrijf heeft veel ervaring en zij begeleiden zelf de mensen die ergens aan het werk gaan. Al snel besloten we dat er twee testers voor ons aan de slag konden gaan. Daarnaast is er een coördinerende medewerker die optreedt als intermediair tussen deze mensen en onze organisatie.'

ICT-klus geklaard

Inmiddels is er een maand verstreken sinds de klus is opgepakt. Terugkijkend zijn er geen hindernissen geweest en loopt het goed. Robert: ‘Je zou kunnen denken dat er meer werk aan vastzit maar dat is zeker niet het geval. Het werkt prima met de coördinerende medewerker als verbindende schakel. De migratie en het testen verloopt heel goed en we verwachten dan ook dat deze ICT-klus ruim op tijd geklaard is.’

Verrijking van het werk

Binnen de Inspectie voor het Onderwijs wordt ook op andere plekken gewerkt met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Robert: ‘Het is eerder een verrijking dan dat er nadelen zijn. Iedereen wil toch werk. Het is gewoon fijn dat deze mensen hier zo goed op hun plek zijn en ons zo goed kunnen helpen. Dat dit werkt, daar ben ik zeker trots op. Op ICT-gebied zie ik naast deze proef zeker meer kansen liggen. In vrijwel alle functies kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden. Bijvoorbeeld dove of slechthorende data-analisten die met bepaalde hulpmiddelen prima kunnen functioneren.’

Behoefte aan ICT’ers bij Rijksoverheid

‘En dat sluit mooi aan op de enorme behoefte aan ICT’ers die er op dit moment is’, zegt Sander. Hij zorgt ervoor dat de hele Rijksoverheid externe ICT’ers kan inhuren. ‘Bij deze vorm van social return snijdt het mes aan twee kanten: aan de ene kant help je mensen die daar om een of andere manier moeite mee hebben aan het werk. Aan de andere kant komen we hiermee aan goede ICT-krachten die we binnen de Rijksoverheid hard nodig hebben.’

Inkoop-maatwerkvoormensen2
Beeld: Specialisterren

‘Aan de ene kant help je mensen die daar moeite mee hebben aan het werk. Aan de andere kant komen we hiermee aan goede ICT'ers die we binnen de Rijksoverheid hard nodig hebben’

Sander Klaver

Ideeën van leveranciers

Sander is nauw betrokken bij de aanpak Maatwerk voor mensen, waarover Coördinerend Directeur Inkoop bij de het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) Anike Wildervanck de Blécourt vertelt in het interview Inkopen vanuit je hart. ‘Hierbij is goed te zien wat de toegevoegde waarde is van inkoop. In meer of mindere mate hebben organisaties, en dus ook de Rijksoverheid, altijd marktpartijen nodig om goed of beter kunnen functioneren. Maak slim gebruik van de ander zijn kracht, om jezelf ook beter te maken. Dat geldt voor zowel personen als organisaties. Als inkoper of categoriemanager probeer je ervoor te zorgen dat je met de kracht van de markt tot de beste oplossingen voor je organisatie komt. Zo is ook dit idee bij de Inspectie ontstaan.’

Proeftuinen opgezet

Sander: ‘Omdat het eerdere social return beleid te weinig effectief was, is het beleid verruimd. We gaan meer kijken naar wat wél werkt. Leveranciers kunnen soms meer sociale impact bereiken als je ze wat meer vrijheid geeft. Rekening houden met elkaars behoeften. Als je samen met collega's en leveranciers gaat kijken hoe je mensen echt aan het werk kunt helpen. Daar gaat Maatwerk voor mensen om. Vanuit die gedachte zijn ook de social return proeftuinen gestart. We hebben onze leveranciers die externe ICT’ers aan het ministerie van OCW leveren, gevraagd wat hun ideeën waren. Dat leverde heel wat creatieve voorstellen op. Die zijn afgestemd met diverse klanten binnen het ministerie van OCW.’

Alles draait om samenwerking

Samenwerking blijkt ook bij Maatwerk voor mensen het toverwoord te zijn. Sander: ‘Meer ruimte voor afstemming tussen leveranciers en klanten, dat maakt deze aanpak tot een succes. In het vervolg gaan we er wel beter opletten dat onze klanten in een vroeg stadium kunnen nadenken over de mogelijkheden. Wat past het beste bij hen? Waar hebben zij behoefte aan? Bij de eerste proeftuinen merkten we dat het uitdagend was om al die voorstellen binnen een afzienbare tijd met klanten af te stemmen. Alle neuzen dezelfde richting op krijgen, vraagt gewoon tijd. Wat werkt is goed samenwerken en gebruik maken van het enthousiasme. Niet te lang blijven stilstaan bij een hindernis. Wat nu niet lukt, lukt later misschien wel. Ik vind het stoer van de Inspectie van het Onderwijs dat zij de kansen zag en er zo enthousiast is ingestapt. Dat we hier nu bij elkaar zitten en zien dat het werkt, dat is toch heel mooi.’

Meer over de organisatie

Meer relevante artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon