Aldert Hanemaaijer

Afval moet de nieuwe grondstof worden
Aldert Hanemaaijer

Aldert Hanemaaijer
Programmacoördinator Planbureau voor de Leefomgeving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Studeerde (milieu-)economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
  • Speelde jarenlang fanatiek pétanque (jeu de boules). Staat nu regelmatig als scheidsrechter op het hockeyveld van zijn kinderen.

Aldert Hanemaaijer is programmacoördinator vergroening economie, eco-innovatie en circulaire economie bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij adviseert ministeries over milieu en economie en slaat zo de brug tussen wetenschap en beleid.


Hergebruik

‘Eigenlijk is de cirkel weer rond. Zo’n 25 jaar geleden begon ik bij de overheid als deskundige consumentenafval. Afval scheiden, en daarmee grondstoffen sparen, was toen ook al een hot topic. Ook nu houd ik me weer bezig met hergebruik. Grondstoffen worden schaars. Het wordt steeds belangrijker beschikbare grondstoffen optimaal in te zetten. In plaats van een take-make-waste-economie gaan we richting een circulaire economie, waarbij we producten en onderdelen langer en materialen steeds opnieuw gebruiken. Onlangs is een nieuw rijksbreed programma gelanceerd: Nederland circulair 2050. Bedoeling is dat we in 2050 volgens deze nieuwe denkwijze leven: door producten efficiënt te maken en er slimmer mee om te gaan. Wat nu nog afval is, dient dan als grondstof.

Van 23 naar 5 kunststoffen in product

Dit jaar maakte ik samen met mijn collega’s onder andere een webpublicatie over de circulaire economie, waarin we in heel eenvoudige taal en infographics uitleggen wat de circulaire economie inhoudt en waar kansen en belemmeringen liggen. Heel nuttig, ook om zelf weer even terug te gaan naar de essentie. We hebben er net zo lang aan gesleuteld tot we bijna zeker wisten dat iedereen het zou snappen. Daarnaast onderzoeken we hoe we de voortgang van de circulaire economie het beste kunnen meten.

Hoe weten we of we op de juiste weg zijn? Voortgang kun je meten in kilotonnen of euro’s, maar ook in samenwerkingen die pas later tot innovatie leiden. Pas als bedrijven zien welke kansen er zijn, gaan ze lopen. De rol van de overheid is om hen daarin te stimuleren. Door convenanten te sluiten bijvoorbeeld, subsidies te geven of uiteindelijk harde eisen te stellen op het gebied van de herbruikbaarheid van materialen. Een product met 5 kunststoffen is gemakkelijker te hergebruiken dan een product met 23 kunststoffen. Als je circulariteit in het ontwerp goed regelt, kun je er aan de achterkant veel meer mee doen.

Weerbarstigheid maakt werk leuk

Ik ben een a-typische wetenschapper: ik weet van heel veel onderwerpen wel wat in plaats van heel veel van één onderwerp. Dat komt door mijn positie in de beleidsadvisering. Ik moet breed kunnen meedenken met beleidsmakers over milieu en economie. Leuk vind ik dat mijn rapporten of adviezen ook echt worden gebruikt en niet in een bureaula belanden. Circulaire economie is een vrij nieuwe term, toch denken we al 25 jaar na over het sluiten van de kringloop van grondstoffen. Soms is het frustrerend dat we al zolang weten wat nodig is en verandering zo langzaam zichtbaar wordt in de praktijk. Maar die weerbarstigheid maakt mijn werk tegelijkertijd interessant.’

Ik werk voor Nederland

Je wordt uitgedaagd initiatief te nemen

Kiran Kana

Stagiair
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoe diverser de groep die opkomt voor diversiteit en inclusie, hoe overtuigender de boodschap

Suzan Akop

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wij zijn de procesbewaking van de weerkamer

Anecita Kwidama

Functioneel beheerder KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij werken aan waterveiligheid zie je het resultaat direct om je heen

Robert Smaak

Afdelingsmanager Projecten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het KNMI heeft alle kennis in huis over satellietwaarnemingen

Pieternel Levelt

Vakgroepmanager Research & Development Satelliet Waarnemingen KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Er gaat geen dag voorbij dat mensen iets vinden van dat waar jij mee bezig bent. Dat is toch wel erg bijzonder.

Valentijn Holewijn

Beleidsmedewerker DG Ruimte en Water, directie Algemeen waterbeleid en Veiligheid, afdeling Programmering Waterbeleid.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik werd als junior toch aangenomen op een vacature voor senior

Devon Weijse

Informatieadviseur directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelen en proberen het financiële plaatje passend te krijgen, dat is echt leuk

Renée Dubbeldeman

Financial Trainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werken bij het KNMI is werken met een stevige wetenschappelijke basis!

Rob Sluijter

Klimatoloog bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het is fijn om een stabiele basis in Den Haag te hebben

Roald Maris

Informatiemanager directoraat-generaal Mobiliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik adviseer de minister over zichtbare investeringen in een schoon en waterveilig Nederland

Niek Degen

Senior adviseur beleidscontrol
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn afdeling is de spin in het web tussen inspecteurs, de politiek en de buitenwereld

Norika Salih

Rijkstrainee
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het is best spannend als er 3 of 4 verkeersleiders in je nek hijgen

Fons van Loy

Tot september 2014 hoofd weerkamer bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ik krijg veel vrijheid en mag zelf bepalen hoe ik invulling geef aan mijn opdrachten

Stein Grendel

Stagiair bij het KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Met de satellietdata en mijn algoritme brengen we de vervuiling in kaart

Bas Mijling

Wetenschappelijk medewerker KNMI
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon