Dit zijn de 5 taakgebieden van het Financial Traineeship

Bij het Financial Traineeship duik je in de wereld van de Nederlandse overheidsfinanciën. Je leert om met een financiële bril te kijken naar de beleids- en uitvoeringsvraagstukken van de Nederlandse overheid. Dit doe je bij verschillende rijksorganisaties. Daar ga je aan de slag met 5 taakgebieden binnen het Financial Traineeship. Welke dat zijn? We zetten ze voor je op een rij.

5 taakgebieden

Het Financial Traineeship kent 5 taakgebieden: de begrotings- en verantwoordingscyclus, financiële dienstverlening, planning en controlcyclus, toezicht op zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en agentschappen, en administratieve organisatie en interne controle. Als financial trainee leer je ze alle 5 kennen, want je draait op elk taakgebied volwaardig mee.

‘Ik bereken meerjarig wat de AOW ons gaat kosten - Kimberly, oud-trainee’

Begrotings- en verantwoordingscyclus

Binnen het taakgebied van de begrotings- en verantwoordingscyclus stel je de begroting en het jaarverslag op, reken je toekomstige kosten van grote investeringen uit, en ontwikkel je ramingsmodellen en macro-economische ramingen. Ook werk je aan de financiële onderbouwing van overheidsbegrotingen. Zo werk je rechtstreeks mee aan de Rijksbegroting van wel 400 miljard euro. 

Ook stuur je nota's aan de minister over de dekking van beleidsplannen. En bereken je de financiële consequenties van aangenomen moties in de Tweede Kamer.

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening is de basis van de begrotings- en verantwoordingscyclus. Datagedreven werken is een steeds groter onderdeel van onze financiële dienstverlening. Datagedreven werken begint bij een goede informatiehuishouding en boekhouding en hoogwaardig databeheer: 3 taakgebieden waarbinnen je kunt werken als financial trainee. Je maakt soepel betalingsverkeer en beheer van onze administratieve systemen mede mogelijk.

‘Als trainee werk je rechtstreeks mee aan de Rijksbegroting van meer dan 400 miljard euro en krijg je al meteen veel verantwoordelijkheden - Gijs, oud-trainee’

Planning en control

Ben je betrokken bij planning en control? Dan krijg je te maken met data-analyse, beleidscontrol, managementinformatie, de jaarplancyclus en bedrijfsvoeringsinstrumenten. Ook ontwikkel je expertise in bedrijfsvoering en werk je aan processen met een financieel aspect, zoals publiek-private samenwerking (pps), inkoop en subsidies.

In de praktijk betekent dit dat je bijvoorbeeld onderwijsorganisaties informeert over te besteden geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. Of je onderzoekt wat de totale kosten van de AOW zijn. 

Financieel toezicht

Financieel specialisten houden toezicht op alle organisatieonderdelen van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor uitvoeringsorganisaties van het Rijk, zelfstandige bestuursorganen en agentschappen. Als je hieraan meewerkt, duik je onder andere in het toetsen van investeringen, het evalueren van beleid, het beoordelen van de begroting en verantwoording van rijksorganisaties, en het vaststellen van tarieven. 

Nederlandse zbo's waarop je toezicht kunt houden, zijn bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, Kamer van Koophandel, Autoriteit Consument & Markt of de Huurcommissie.

‘Het was wel even wennen om in miljarden te praten - Anniek, oud-trainee’

Administratieve organisatie

Wordt administratieve organisatie en interne controle jouw taakgebied? Dan verdiep je je bijvoorbeeld in de vertaling van rijksbrede regelgeving naar departementale regelgeving. Of je houdt toezicht op de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van rijksonderdelen. 

Vragen?

Heb je verdere vragen over de vakgebieden van het Financial Traineeship? Neem dan contact op met onze coördinator Dimitri ([email protected] of 06-21254057). Wij helpen je graag verder.

Meer informatie

Neem contact op met Dimitri.

[email protected] 

06-21254057

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon