Bestuursstaf

De Bestuursstaf maakt het beleid voor het ministerie van Defensie. Het stuurt het ministerie op hoofdlijnen aan, verdeelt het defensiebudget en controleert de uitgaven. De commandanten van de krijgsmachtdelen zorgen dat dit beleid wordt uitgevoerd.

Over ons

De Bestuursstaf bepaalt dus het beleid van Defensie, maar heeft ook een adviserende taak richting de minister van Defensie als lid van het kabinet. De Commandant der Strijdkrachten is de belangrijkste militaire adviseur van de minister. En stuurt de commandanten van de Koninklijke Marine, -Landmacht, en -Luchtmacht aan. De minister is verantwoordelijk voor het gehele beleid van Defensie. De ambtelijke leiding ligt in handen van de secretaris-generaal. De Bestuursstaf bestaat uit verschillende directies onder leiding van de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van Defensie.

Hoofddirectie Beleid

De Hoofddirectie Beleid zorgt voor samenhang in het Defensiebeleid. Kennis en ervaring binnen en buiten Defensie worden gebruikt om te beoordelen of de plannen passen binnen de begroting, en om te kijken hoe het geld is verdeeld.

Hoofddirectie Financiën en Control

De Hoofddirectie Financiën en Control zorgt dat financiële processen en geldstromen binnen Defensie op de juiste manier verlopen. De directie controleert hoe het ministerie omgaat met het Defensiebudget. Bijvoorbeeld of de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting juist is. Vanuit de Rijksoverheid controleert het ministerie van Financiën hoe Defensie met het Defensiebudget omgaat.

Hoofddirectie Bedrijfsvoering

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering richt de werkprocessen en de organisatie van Defensie zo goed mogelijk in. Daarmee ondersteunt de directie de operationele gereedstelling en inzet.

Hoofddirectie Personeel

De Hoofddirectie Personeel is eindverantwoordelijk voor de wet- en regelgeving van personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. De directie overlegt daarover met de Centrales van Overheidspersoneel. De directie is ook verantwoordelijk voor personeelszorg en opleidingen.

Directie Juridische Zaken

De Directie Juridische Zaken gaat over de juridische, bestuurlijke en wetgevingszaken van het ministerie. Als Defensie bijstand verleent op grond van de Politiewet, adviseert en vertegenwoordigt de directie de Defensieleiding.

Directie Communicatie

De Directie Communicatie is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Defensie. Bijvoorbeeld bij het versterken van het draagvlak voor Defensie in de samenleving. En het beeld van Defensie als aantrekkelijke werkgever. Binnen de organisatie werkt de directie aan betrokkenheid, identificatie en trots. Zodat Defensiemedewerkers als ambassadeurs van de krijgsmacht kunnen optreden.

Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf

De Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de Bestuursstaf en een viertal bijzondere organisatie-eenheden, die hieronder worden toegelicht. Op het gebied van materieel, personeel en organisatie, informatievoorziening en documentaire informatie. Maar ook ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement.

Directie Financiën en Control Bestuursstaf

De Directie Financiën en Control Bestuursstaf houdt de geldstromen van de Bestuursstaf in de gaten. En die van de zogenoemde bijzondere organisatie-eenheden. Ook toetst de directie de betrouwbaarheid van financiële aansturing en verantwoording.

Bureau Secretaris-generaal

Het Bureau Secretaris-generaal ondersteunt en adviseert. Het ziet erop toe dat kamerbrieven en andere documenten van voldoende kwaliteit zijn en afgestemd. Het bureau is het contactpunt met de Staten-Generaal. Ook ondersteunt en adviseert het de secretaris-generaal in zijn functie als korpsbeheerder voor de Koninklijke Marechaussee. En in zijn verantwoordelijkheid voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Bijzondere Organisatie Eenheden

Onder het ministerie van Defensie vallen nog enkele bijzondere organisatie-eenheden. De Bestuursstaf ondersteunt deze bijzondere eenheden in de uitvoering van hun taken:

Ik werk voor Nederland

Van interne bedrijfsvoering tot ICT in onderzeeërs: ik krijg het allemaal mee

Wim de Jong

Rijks I-trainee
Ministerie van Defensie

Lees meer over Wim de Jong
De luchtmacht is mijn 2e thuis

Tonny

Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

Lees meer over Tonny
Nooit gedacht dat het werken als burgermedewerker bij Defensie zo veelzijdig zou zijn

Alex Maas

Directeur Bedrijfsondersteuning
Ministerie van Defensie

Lees meer over Alex Maas
Met één druk op de knop defensievoorraden beheren

Peter Ramaekers

Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

Lees meer over Peter Ramaekers
Ik vertaal beleid naar concrete initiatieven voor alle landmachteenheden in Nederland

Raoul Bessems

Rijkstrainee
Ministerie van Defensie

Lees meer over Raoul Bessems
Ik ga voor de beste deal voor Defensie

Marloes van der Heijden

Contractmanager
Ministerie van Defensie

Lees meer over Marloes van der Heijden
Gaaf dat ik zo'n ruim mandaat krijg om inkoopcontracten af te sluiten

Melanie van der Donck

Senior inkoper
Ministerie van Defensie

Lees meer over Melanie van der Donck
Als burger draag ik bij aan de veiligheid van militairen op missie

Marieke

Adviseur informatiebeveiliging
Ministerie van Defensie

Lees meer over Marieke
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon