Rini Donker

Winterse omstandigheden kunnen een enorme impact hebben op de veiligheid van onze rijkswegen
Rini Donker

Rini Donker
Senior Adviseur Gladheidbestrijding Afdeling Operationele Taken wegverkeer
Rijkswaterstaat

  • Studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool ‘s- Hertogenbosch
  • Sleutelt en knutselt graag aan Amerikaanse auto’s en in het bijzonder de Jeep. Maakte recent een ‘off the road trip’ door de Verenigde Staten.

Rini is bij toeval terecht gekomen bij Rijkswaterstaat na een succesvolle sollicitatie. Hij was eerder teamleider en projectleider en zit nu tot grote tevredenheid ‘in de gladheidbestrijding’.


De kop op de operatie

‘Ik ben op mijn afdeling verantwoordelijk voor het proces van gladheidbestrijding. Dit is een hele wezenlijke taak voor de samenleving. Winterse omstandigheden kunnen een enorme impact hebben op de doorstroming en veiligheid op onze rijkswegen. Bij Rijkswaterstaat hebben we hier de laatste jaren veel meer aandacht voor. Mijn afdeling stelt kaders en richtlijnen op en ondersteunt en stuurt het operationele bestrijdingsproces. Wij vormen de kop op de operatie.

Hele jaar bezig met gladheid

Op verjaardagen zijn mensen vaak stomverbaasd als ik vertel dat we met een groep mensen het hele jaar door bezig zijn met gladheidbestrijding. Er komt dan ook veel bij kijken en je hebt met veel verschillende partijen van doen. Ook in de voorbereiding en uitvoering zijn er bij Rijkswaterstaat veel mensen mee bezig.

Binnen onze organisatie is gladheidbestrijding klein in vergelijking met al die megaprojecten en budgetten, maar de impact is des te groter. Gladheidbestrijding is daarom ook een kerntaak bij Rijkswaterstaat en belangrijk voor het imago. De manier waarop wij de gladheid aanpakken, bepaalt in hoge mate hoe mensen tegen Rijkswaterstaat aankijken.

Zouttekorten

We hebben veel ‘goodwill ‘ gekweekt door de manier waarop we vorige winter de zouttekorten hebben aangepakt. We zijn zelf zout gaan importeren en konden zo de commerciële zoutleveranciers omzeilen. Deze konden niet meer leveren of tegen belachelijke prijzen. Zo hebben we de markt weer stabiel gekregen. Ook hebben we toen veel collega wegbeheerders de winter door geholpen. We zijn nu voordeliger uit en het risico dat we zonder zout komen te zitten is geminimaliseerd.

Ik werk voor Nederland

Met slim waterbeheer maken we Nederland veerkrachtiger
Defne Osmanoglou
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Richtte zich al snel op watervraagstukken en deed vervolgens de master waterbouwkunde.

Lees meer over Defne Osmanoglou
Ik adviseer over effecten van ingrepen in het watersysteem op voldoende en schoon water
Neeltje Kielen
Senior adviseur water
Rijkswaterstaat

Studeerde Bodem en Waterconservering in Wageningen. Werkte bij verschillende organisaties in onder andere Pakistan, Italië en Engeland.

Lees meer over Neeltje Kielen
Van glasvezel tot software applicatie: ons team is ervan
Liesbeth Bijtenhoorn
Teamleider servicemanagement
Rijkswaterstaat

Studeerde voeding & diëtetiek, maar besloot een heel andere richting te kiezen.

Lees meer over Liesbeth Bijtenhoorn
Ik interviewde de Vlaamse minister van Mobiliteit
Kevin van der Linden
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Behaalde de master Stedenbouwkunde. Werkte daarna een jaar als adviseur projectbeheersing bij een consultancybureau. Zijn passie is reizen.

Lees meer over Kevin van der Linden
Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt. Begonnen in de wegenbouw als machinist.

Lees meer over Arie Meijwaard
Door het gebruik van drones, wordt onze verkeersinformatie actueler
Cees van der Pligt
Senior adviseur industriële automatisering
Rijkswaterstaat

Begon in 1986 als tunnelwachter bij Rijkswaterstaat. Deed meerdere gespecialiseerde opleidingen op het gebied van ICT, advisering en contractmanagement.

Lees meer over Cees van der Pligt
In de toekomst kunnen automatische waarschuwingen verkeersborden vervangen
Gerard Avontuur
Programmamanager verkeersmanagementontwikkeling
Rijkswaterstaat

Studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en schreef een proefschrift over de betrouwbaarheid van werktuigbouwkundige installaties voor civiele constructies in het ontwerpproces.

Lees meer over Gerard Avontuur
Stel je eens voor wat er gebeurt als alle matrixborden boven de weg uitvallen
Christiaan van Es
Servicedeliverymanager
Rijkswaterstaat

Studeerde mediatechnologie aan de Hogeschool Utrecht. Werkte hiervoor bij Achmea en Ordina. Is inmiddels in dienst bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over Christiaan van Es
We hebben al 20 tunnels van andere partijen aangesloten op onze verkeerscentrale
Nico Bukkems
Servicemanager
Rijkswaterstaat

Studeerde hbo-verkeerskunde aan de NHTV in Breda. Begon in 1990 bij RWS als adviseur verkeerskunde.

Lees meer over Nico Bukkems
Als ik de rol van contractmanager heb, weet ik hoe de technisch manager denkt
Koen Wouters
Technisch manager en contractmanager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft, richting constructieve waterbouwkunde.

Lees meer over Koen Wouters
Ik werk aan een nieuwe methode voor de beoordeling van de sterkte van dijken
Rinse Wilmink
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de Universiteit Twente, met als specialisatie Water Engineering and Management. Houdt van voetballen en squashen. Gaat graag met vrienden op stap.

Lees meer over Rinse Wilmink
Ik houd nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in de gaten
Michiel Koolen
Senior netwerkarchitect
Rijkswaterstaat

Studeerde technische natuurkunde in Delft. Werkte als consultant onder meer voor ABN AMRO en het Havenbedrijf Rotterdam. Ging vervolgens aan de slag bij Rijkwaterstaat.

Lees meer over Michiel Koolen
Ik onderzoek de keuze voor een facility management sourcing model bij Rijkwaterstaat
Suzanne van der Plas
Stagiair
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelordiploma in internationale ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University. Doet hier nu ook haar masteropleiding Management and Economics.

Lees meer over Suzanne van der Plas
Ik bekijk hoe zout en zoet water bij de Krammersluizen zoveel mogelijk gescheiden blijft
René Boeters
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft.

Lees meer over René Boeters
Als Rijkswaterstaattrainee kan ik mij verdiepen in de combinatie water en conflict
Robert-Jan Ruifrok
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en volgde vervolgens de bachelor sociale geografie en masterspecialisatie conflictanalyse & management aan de

Lees meer over Robert-Jan Ruifrok
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon