Ilse van Wendel de Joode

Ik werk aan de aanbesteding voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder
Ilse van Wendel de Joode

Ilse van Wendel de Joode
Juridisch adviseur
Rijkswaterstaat

  • Studeerde hbo rechten aan de hogeschool Utrecht. Deed daarna een premaster en master privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Schreef haar scriptie over rechtsonderwerpen waar ze nu nog dagelijks mee bezig is: aanbestedingsrecht en contractenrecht.
  • Volgde een traineeship bij Rijkswaterstaat. Deed toen op verschillende afdelingen werkervaring op als juridisch adviseur.
  • Speelt al sinds haar 6e hockey en doet dat nog steeds met veel plezier.

Ilse van Wendel de Joode werkt als juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Ze is vanaf de voorbereidingen tot aan de exploitatiefase van het contract betrokken bij inkopen als snelwegen, bruggen of sluizen. Ze kent de regels en eisen op juridisch gebied en zorgt ervoor dat aanbestedingen en contracten correct opgesteld zijn.


Grote contracten

‘Tijdens mijn hbo-opleiding rechten liep ik stage op de juridische afdeling van Philips. Hier kwam ik in aanraking met grote contracten waar partijen als ontwikkelaars en leveranciers bij betrokken waren. Daardoor ben ik mij meer en meer gaan interesseren in de onderhandel- en adviesfase die vooraf gaat aan het ondertekenen van contracten. Mijn studie en stages die hierop volgden zocht ik in dezelfde hoek.

Afwisselend traineeship

Na mijn studie begon ik als trainee bij Rijkswaterstaat. Als trainee werk je op verschillende plekken en krijg je een goed en breed beeld van de organisatie. In mijn 1e semester zat ik bij de afdeling Inkoop en Contractmanagement, de 6 maanden erna hield ik me bezig met contractadvies voor de afdeling Inkoop- en Contractadvies en de laatste periode werkte ik bij de Europese Commissie in Brussel. Ik kon tijdens projecten aangeven op welke vlakken ik me nog wilde ontwikkelen. Zo heb ik een studie bouwrecht afgerond.

Schrijven aanbesteding

In mijn huidige functie begeleid ik aanbestedingen en schrijf de bijbehorende documenten. Als er vanuit de Rijksoverheid vraag is naar bijvoorbeeld een snelweg, kunnen we niet een grote bouwpartij aanspreken met de vraag: ‘Kunnen jullie voor 600 miljoen euro 40 kilometer snelweg aanleggen?’

Een dergelijk project is gebonden aan de Europese aanbestedingswet en regelgeving. Samen met een contractteam, omgevingsteam en technisch team wordt de aanbesteding voorbereid. Zo zorgen we er voor dat alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans krijgen en dat ze van te voren weten wat er van hen verwacht wordt.

Samenwerking Denemarken

Momenteel werk ik aan 2 grote projecten. Zo ben ik bezig met de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Naast 40 kilometer extra snelweg zitten er ook 4 bruggen in het project. Het werk bij Rijkswaterstaat is erg uitdagend omdat je vanaf de start van je carrière de mogelijkheid hebt om op de grootste projecten mee te werken waar dit bij andere bedrijven jaren kan duren. Voor mijn andere project kom ik net terug uit Denemarken. In Denemarken, Vlaanderen en Nederland moet een deel van de snelwegverlichting worden vervangen. We zitten nu nog in de voorbereidingsfase. We willen helder krijgen welke voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden er meegenomen moeten worden voor de aanbesteding. Ik wilde graag op internationale projecten werken, die ruimte krijg ik hier ook echt.’

Ik werk voor Nederland

De digitale snelweg is cruciaal voor gewone wegen
Herzo van der Wal
Gegevensmanager
Rijkswaterstaat

Was vroeger boswachter en hovenier. Heeft zich laten omscholen tot specialist in geografische informatiesystemen en werkt nu als gegevensmanager bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over Herzo van der Wal
Ik fungeer als brug tussen civiele techniek en de wereld van ICT
Jan Hordijk
Servicemanager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft en heeft een bijzondere interesse in ICT.

Lees meer over Jan Hordijk
Ik houd nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in de gaten
Michiel Koolen
Senior netwerkarchitect
Rijkswaterstaat

Studeerde technische natuurkunde in Delft. Werkte als consultant onder meer voor ABN AMRO en het Havenbedrijf Rotterdam. Ging vervolgens aan de slag bij Rijkwaterstaat.

Lees meer over Michiel Koolen
Van seats-to-share tot samenwerken zonder e-mail
Robert Bennis
Domeinarchitect kantoorautomatisering en telefonie
Rijkswaterstaat

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool. Volgt de master Business Process Management and IT aan de Open Universiteit. Speelt trombone in een amateurorkest.

Lees meer over Robert Bennis
Ik onderzoek de keuze voor een facility management sourcing model bij Rijkwaterstaat
Suzanne van der Plas
Stagiair
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelordiploma in internationale ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University. Doet hier nu ook haar masteropleiding Management and Economics.

Lees meer over Suzanne van der Plas
Ik kijk met aannemer, gemeente en ambulancediensten hoe lang de brug dicht kan
Marike Broos
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

Volgde een hbo-opleiding informatiedienstverlening en -management aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde een aantal jaar kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksunive

Lees meer over Marike Broos
Stel je eens voor wat er gebeurt als alle matrixborden boven de weg uitvallen
Christiaan van Es
Servicedeliverymanager
Rijkswaterstaat

Studeerde mediatechnologie aan de Hogeschool Utrecht. Werkte hiervoor bij Achmea en Ordina. Is inmiddels in dienst bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over Christiaan van Es
Een sluis is een complexe machine waar civiel, werktuigbouw en ICT feilloos moeten samenwerken
Leon Wijnker
Technisch Manager
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Werkte jarenlang als projectleider bij een ingenieursbureau.

Lees meer over Leon Wijnker
Als technisch manager ben je soms net een tolk, die de verschillende talen bij elkaar brengt
Marieke Plegt
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek en management aan de Universiteit Twente. Is sinds 2010 in dienst bij Rijkswaterstaat na het RWS Traineeship te hebben doorlopen.

Lees meer over Marieke Plegt
We willen niet dat mensen ’s nachts wakker liggen door piepende shovels
Koen Workel
We willen niet dat mensen ’s nachts wakker liggen door piepende shovels
Rijkswaterstaat

Haalde een bachelor Land- en Watermanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en een master Hydrologie en Waterkwaliteit aan de Universiteit Wageningen.

Lees meer over Koen Workel
Met slim waterbeheer maken we Nederland veerkrachtiger
Defne Osmanoglou
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Richtte zich al snel op watervraagstukken en deed vervolgens de master waterbouwkunde.

Lees meer over Defne Osmanoglou
Als inkoper bij het Rijk speel je Champions League
Tamara van Vastenhoven
Categoriemanager kantoorinrichting
Rijkswaterstaat

Ging na de havo werken, onder andere bij een bedrijf in inkoopsoftware. Studeerde naast haar werk hbo commerciële economie en daarna bedrijfskunde aan de UvA.

Lees meer over Tamara van Vastenhoven
Op ons Big Data platform landt veel data die Rijkswaterstaat verzamelt
Jeroen Paalman
Technisch Specialist
Rijkswaterstaat

Studeerde, na zijn mbo-opleiding netwerkbeheer, technische informatica aan de Haagse Hogeschool. Knutselde vroeger op zijn zolderkamertje met hardware.

Lees meer over Jeroen Paalman
Geen schermen voor de nieuwe A16, maar omgevingsvriendelijke groene geluidswallen
Esther Hemel
Adviseur Programmabureau Verkenning en Planuitwerking
Rijkswaterstaat

Studeerde bouwkunde met specialisaties stedenbouw en gedragsonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Lees meer over Esther Hemel
Rijkswaterstaat houdt zo goed mogelijk rekening met je toekomstwensen
Gerald Beekelaar
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de hts in Zwolle. Kwam in 1997 bij Rijkswaterstaat. Startte als projectleider inspectie en onderhoud, en werd daarna technisch manager.

Lees meer over Gerald Beekelaar
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon