Ido Vlaminckx

C-ITS maakt het verschil tussen wel of geen files
Ido Vlaminckx

Ido Vlaminckx
Programmadirecteur Smart Mobility
Rijkswaterstaat

  • Studeerde kerninformatica, waar het volgens Ido bij Rijkswaterstaat 'vol van zit'. Vindt het leuk thuis software en apps te ontwikkelen. Leest graag over ICT om ontwikkelingen bij te houden. Loopt ook hard, 'maar geen marathons', om in conditie te blijven.

Ido Vlaminckx is infrastructuurarchitect verkeersmanagement bij het onderdeel Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat. Hij ontwikkelt en bewaakt de technische infrastructuur van bijvoorbeeld tunnels, bruggen en dynamisch verkeersmanagement systemen (DVM); de systemen die zorgdragen voor goede doorstroming op de weg, te zien als signaalgevers aan portalen en camera’s langs de weg. Ook is Ido betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe diensten op het gebied van C-ITS: cooperative intelligent transport systems.


ICT en Datamanagement

'De Centrale Informatievoorziening (CIV) is verantwoordelijk voor alle ICT en Datamanagement van Rijkswaterstaat. Ook ontwikkelt CIV, vaak in samenwerking met de markt en onderzoeksinstituten, innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement. Zoals communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de wegkant. Dit noemen we C-ITS: cooperative intelligence transport systems. We passen informatie- en communicatietechnologieën toe om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken.

Weersomstandigheden opvangen met wifi-p

Zo'n ontwikkeling is de invoering van 2 C-ITS-diensten op een corridor van Rotterdam naar Wenen. Met de 1e dienst, 'Road Works Warnings', krijgen automobilisten via wifi-p een waarschuwing als er wegwerkzaamheden zijn. Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland zijn hier regelmatig aanrijdingen mee, vandaar dat er ook een 2e dienst wordt uitgewerkt; Collision Risk Warning, een bericht dat er gevaar is voor aanrijdend verkeer. De andere dienst, Probe Vehicle Data, is nog prematuur. Daarmee is het de bedoeling dat informatie uit auto's, zoals remkracht en weersomstandigheden, via wifi-p wordt opgevangen.

Als wegbeheerder krijgen wij, maar ook andere wegbeheerders en belanghebbenden, zo een beter beeld van de situatie op de weg en kunnen we eventueel maatregelen nemen. De komende jaren worden auto's zo toegerust dat ze actuele informatie en waarschuwingen op hun dashboard ontvangen. Een ander voorbeeld is Beter Benutten: een programma van innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Een van de C-ITS-maatregelen is de invoering van 1.600 verkeerslichten die met elkaar en met auto's kunnen communiceren. Door data uit stoplichten te onttrekken, kun je verkeer optimaliseren.

Tastbare resultaten op weg

Voor al deze initiatieven is samenwerking tussen overheid, markt en onderzoek nodig. Wij hebben niet de pretentie om zelf een architectuur neer te zetten en te zeggen: dit is het, alstublieft. We moeten dit samen organiseren: met internationale stakeholders, commerciële stakeholders, wetenschappers. Het is de kunst al die partijen bij elkaar te brengen en samen tot een implementeerbaar ontwerp te komen. Die samenwerking is complex, maar ook heel leuk. Als ik op de weg rijd, zie ik tastbare resultaten van mijn werk. Wij houden geen administratief systeem in de lucht of iets dergelijks. In een datacenter zie je servers en hoor je een hoop geluid, maar je ziet geen resultaat. Rijkswaterstaat raakt de maatschappij. Wij maken het verschil tussen files of geen files, tussen een ophaalbrug die werkt of die niet werkt.'

Ik werk voor Nederland

Ik ben de schakel tussen ICT’ers en professionals met een andere functie
Giovanni Eersteling
Senior adviseur bedrijfsvoering
Rijkswaterstaat

Werkt als senior adviseur bedrijfsvoering van de afdeling Informatievoorziening beheer bij de corporate dienst van Rijkswaterstaat.

Lees meer over Giovanni Eersteling
ICT speelt een steeds groter wordende rol in het verduurzamen van onze samenleving
Eefje Smetsers
Rijks ICT-trainee
Rijkswaterstaat

Voltooide haar master Sustainabe Business and Innovation aan de Universiteit Utrecht nadat zij een bachelor behaalde in Future Planet Studies.

Lees meer over Eefje Smetsers
Door het gebruik van drones, wordt onze verkeersinformatie actueler
Cees van der Pligt
Senior adviseur industriële automatisering
Rijkswaterstaat

Begon in 1986 als tunnelwachter bij Rijkswaterstaat. Deed meerdere gespecialiseerde opleidingen op het gebied van ICT, advisering en contractmanagement.

Lees meer over Cees van der Pligt
Ik mag als trainee voor Rijkswaterstaat naar Beijing
Barbara van Gulick
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer en haar master Urban Environmental Management aan de Wageningen University.

Lees meer over Barbara van Gulick
Met de zonnepanelen op het middenterrein wekt het knooppunt zijn eigen stroom op
Jan Kolvoort
Omgevingsmanager wegverbreding A6
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft, richting verkeersbouwkunde. Begon in 1980 bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die 10 jaar later opging in Rijkswaterstaat.

Lees meer over Jan Kolvoort
Ik adviseer over effecten van ingrepen in het watersysteem op voldoende en schoon water
Neeltje Kielen
Senior adviseur water
Rijkswaterstaat

Studeerde Bodem en Waterconservering in Wageningen. Werkte bij verschillende organisaties in onder andere Pakistan, Italië en Engeland.

Lees meer over Neeltje Kielen
Ik maak een prototype catalogus waarin alle diensten van de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat staan
Jim Schoorl
Stagiair
Rijkswaterstaat

Zat tijdens zijn middelbare school op de Engelstalige International School of the Hague. Doet nu de opleiding mediatechnologie aan de Hogeschool Leiden.

Lees meer over Jim Schoorl
De innovatie bij Rijkswaterstaat zit ook in nieuwe manieren van aanbesteden
Koen van der Kroon
Contractmanager
Rijkswaterstaat

Studeerde milieutechnologie aan de Saxion Hogeschool in Deventer.

Lees meer over Koen van der Kroon
Als Rijkswaterstaattrainee kan ik mij verdiepen in de combinatie water en conflict
Robert-Jan Ruifrok
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en volgde vervolgens de bachelor sociale geografie en masterspecialisatie conflictanalyse & management aan de

Lees meer over Robert-Jan Ruifrok
Ik kijk met aannemer, gemeente en ambulancediensten hoe lang de brug dicht kan
Marike Broos
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

Volgde een hbo-opleiding informatiedienstverlening en -management aan de Hanzehogeschool Groningen en studeerde een aantal jaar kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksunive

Lees meer over Marike Broos
Ik onderzoek de keuze voor een facility management sourcing model bij Rijkwaterstaat
Suzanne van der Plas
Stagiair
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelordiploma in internationale ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University. Doet hier nu ook haar masteropleiding Management and Economics.

Lees meer over Suzanne van der Plas
In andere landen hebben ze soms nét andere sociale gebruiken
Kenneth Triest
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland van januari tot juli 2014.

Lees meer over Kenneth Triest
We voorkomen onnodig onderhoud door data slim te combineren
Henk Cox
Hoofd CIV afdeling Platformen
Rijkswaterstaat

Studeerde technische natuurkunde. Stapte na een carrière in de olie- en gaswinning over naar Rijkswaterstaat. Tennist graag op competitief niveau.

Lees meer over Henk Cox
Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt. Begonnen in de wegenbouw als machinist.

Lees meer over Arie Meijwaard
De digitale snelweg is cruciaal voor gewone wegen
Herzo van der Wal
Gegevensmanager
Rijkswaterstaat

Was vroeger boswachter en hovenier. Heeft zich laten omscholen tot specialist in geografische informatiesystemen en werkt nu als gegevensmanager bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over Herzo van der Wal
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon