Ido Vlaminckx

C-ITS maakt het verschil tussen wel of geen files
Ido Vlaminckx

Ido Vlaminckx
Programmadirecteur Smart Mobility
Rijkswaterstaat

  • Studeerde kerninformatica, waar het volgens Ido bij Rijkswaterstaat 'vol van zit'. Vindt het leuk thuis software en apps te ontwikkelen. Leest graag over ICT om ontwikkelingen bij te houden. Loopt ook hard, 'maar geen marathons', om in conditie te blijven.

Ido Vlaminckx is infrastructuurarchitect verkeersmanagement bij het onderdeel Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat. Hij ontwikkelt en bewaakt de technische infrastructuur van bijvoorbeeld tunnels, bruggen en dynamisch verkeersmanagement systemen (DVM); de systemen die zorgdragen voor goede doorstroming op de weg, te zien als signaalgevers aan portalen en camera’s langs de weg. Ook is Ido betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe diensten op het gebied van C-ITS: cooperative intelligent transport systems.


ICT en Datamanagement

'De Centrale Informatievoorziening (CIV) is verantwoordelijk voor alle ICT en Datamanagement van Rijkswaterstaat. Ook ontwikkelt CIV, vaak in samenwerking met de markt en onderzoeksinstituten, innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement. Zoals communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de wegkant. Dit noemen we C-ITS: cooperative intelligence transport systems. We passen informatie- en communicatietechnologieën toe om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken.

Weersomstandigheden opvangen met wifi-p

Zo'n ontwikkeling is de invoering van 2 C-ITS-diensten op een corridor van Rotterdam naar Wenen. Met de 1e dienst, 'Road Works Warnings', krijgen automobilisten via wifi-p een waarschuwing als er wegwerkzaamheden zijn. Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland zijn hier regelmatig aanrijdingen mee, vandaar dat er ook een 2e dienst wordt uitgewerkt; Collision Risk Warning, een bericht dat er gevaar is voor aanrijdend verkeer. De andere dienst, Probe Vehicle Data, is nog prematuur. Daarmee is het de bedoeling dat informatie uit auto's, zoals remkracht en weersomstandigheden, via wifi-p wordt opgevangen.

Als wegbeheerder krijgen wij, maar ook andere wegbeheerders en belanghebbenden, zo een beter beeld van de situatie op de weg en kunnen we eventueel maatregelen nemen. De komende jaren worden auto's zo toegerust dat ze actuele informatie en waarschuwingen op hun dashboard ontvangen. Een ander voorbeeld is Beter Benutten: een programma van innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Een van de C-ITS-maatregelen is de invoering van 1.600 verkeerslichten die met elkaar en met auto's kunnen communiceren. Door data uit stoplichten te onttrekken, kun je verkeer optimaliseren.

Tastbare resultaten op weg

Voor al deze initiatieven is samenwerking tussen overheid, markt en onderzoek nodig. Wij hebben niet de pretentie om zelf een architectuur neer te zetten en te zeggen: dit is het, alstublieft. We moeten dit samen organiseren: met internationale stakeholders, commerciële stakeholders, wetenschappers. Het is de kunst al die partijen bij elkaar te brengen en samen tot een implementeerbaar ontwerp te komen. Die samenwerking is complex, maar ook heel leuk. Als ik op de weg rijd, zie ik tastbare resultaten van mijn werk. Wij houden geen administratief systeem in de lucht of iets dergelijks. In een datacenter zie je servers en hoor je een hoop geluid, maar je ziet geen resultaat. Rijkswaterstaat raakt de maatschappij. Wij maken het verschil tussen files of geen files, tussen een ophaalbrug die werkt of die niet werkt.'

Ik werk voor Nederland

Een sluis is een complexe machine waar civiel, werktuigbouw en ICT feilloos moeten samenwerken
Leon Wijnker
Technisch Manager
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Werkte jarenlang als projectleider bij een ingenieursbureau.

Lees meer over Leon Wijnker
Niemand rijdt door een tunnel als de ICT niet werkt
Warsha Koeldiep
Adviseur Informatievoorziening
Rijkswaterstaat

Volgde de master ICT in Business aan de Universiteit van Leiden. Is graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen de innovatie op het gebied van ICT. Houdt van tuinieren en koken.

Lees meer over Warsha Koeldiep
Winterse omstandigheden kunnen een enorme impact hebben op de veiligheid van onze rijkswegen
Rini Donker
Senior Adviseur Gladheidbestrijding Afdeling Operationele Taken wegverkeer
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool ‘s- Hertogenbosch Sleutelt en knutselt graag aan Amerikaanse auto’s en in het bijzonder de Jeep.

Lees meer over Rini Donker
Nieuwe Waterveiligheidsnormen vragen om nieuwe kennis, zoals technische modellen en formules
Vera Konings
Adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde Bouwkunde aan de TU Delft; koos binnen de afstudeerrichting Stedenbouwkunde voor de combinatie van waterveiligheid en ruimtelijke ordening.

Lees meer over Vera Konings
Wij monitoren 24/7 alle kritieke ICT-systemen in objecten van Rijkswaterstaat
Floris van der Bas
Directeur IV RWS Netwerken
Rijkswaterstaat

Studeerde organisatiesociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees meer over Floris van der Bas
Dagelijks houden wij de vitale infrastructuur in de gaten
Fabian Goijers
Cyber security analist
Rijkswaterstaat

Studeerde business IT en management aan de Haagse Hogeschool. Begon in 2017 als technisch specialist bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over Fabian Goijers
Ik was vaak onderweg om gesprekken te voeren in België en Duitsland
Steven Smit
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan Avans Hogeschool Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat van januari tot juli 2014.

Lees meer over Steven Smit
Ik onderzoek de keuze voor een facility management sourcing model bij Rijkwaterstaat
Suzanne van der Plas
Stagiair
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelordiploma in internationale ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University. Doet hier nu ook haar masteropleiding Management and Economics.

Lees meer over Suzanne van der Plas
Als inkoper bij het Rijk speel je Champions League
Tamara van Vastenhoven
Categoriemanager kantoorinrichting
Rijkswaterstaat

Ging na de havo werken, onder andere bij een bedrijf in inkoopsoftware. Studeerde naast haar werk hbo commerciële economie en daarna bedrijfskunde aan de UvA.

Lees meer over Tamara van Vastenhoven
Ik werk aan de aanbesteding voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder
Ilse van Wendel de Joode
Juridisch adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde hbo rechten aan de hogeschool Utrecht. Deed daarna een premaster en master privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Ilse van Wendel de Joode
Tussen de joystick die een wegverkeersleider bestuurt en de camera’s boven de snelweg gaan wel 10 verschillende ICT-systemen schuil
Hans de Knegt
Projectmanager ICT
Rijkswaterstaat

Studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wilde zijn organisatorische expertise graag combineren met zijn interesse in techniek.

Lees meer over Hans de Knegt
We voorkomen onnodig onderhoud door data slim te combineren
Henk Cox
Hoofd CIV afdeling Platformen
Rijkswaterstaat

Studeerde technische natuurkunde. Stapte na een carrière in de olie- en gaswinning over naar Rijkswaterstaat. Tennist graag op competitief niveau.

Lees meer over Henk Cox
Als Rijkswaterstaattrainee kan ik mij verdiepen in de combinatie water en conflict
Robert-Jan Ruifrok
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en volgde vervolgens de bachelor sociale geografie en masterspecialisatie conflictanalyse & management aan de

Lees meer over Robert-Jan Ruifrok
Ik bekijk hoe zout en zoet water bij de Krammersluizen zoveel mogelijk gescheiden blijft
René Boeters
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft.

Lees meer over René Boeters
Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt. Begonnen in de wegenbouw als machinist.

Lees meer over Arie Meijwaard
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon