Traineeprogramma Wetgevingsjurist

Als wetgevingsjurist werk je samen met anderen aan wetten en regels die Nederland eerlijker, rechtvaardiger en mooier moeten maken. Of het nu gaat om de opvang van vluchtelingen, de energietransitie of klimaatadaptatie. Start jouw carrière als wetgevingsjurist bij de Rijksoverheid met dit veelbelovende traineeship.  

 

‘Bij Bureau Wetgeving in de Tweede Kamer werk ik als trainee wetgevingsjurist aan het opstellen van amendementen en het begeleiden van het initiatiefwetstraject. Het ene moment maak ik een amendement over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie, het volgende zit ik met een Kamerlid te sparren over de bedenktijd bij afbreking van een zwangerschap. - Dirk Versluis’

Dit ga je doen

Als trainee wetgevingsjurist word je aangesteld bij een ministerie, de Raad van State, of de Tweede Kamer. Misschien buig jij je straks over de herziening van het wetboek van Strafvordering, de invoering van de nieuwe Omgevingswet, of de implementatie van de Europese Artificial Intelligence (AI) Act. De gemeenschappelijke deler? Je werkt op detailniveau aan de formulering van individuele wetsartikelen, maar steeds met oog voor de juridische systematiek en maatschappelijke context waarin een specifieke wet functioneert. Ook beweeg je je in een politiek-bestuurlijk krachtenveld waarin tal van – vaak tegenstrijdige – belangen spelen. Aan jou de taak om hierbinnen de kwaliteit van de wetgeving te bewaken en juridische argumenten goed over te brengen.

‘Je krijgt als trainee wetgevingsjurist een vaste werkplek, waar je volwaardig meedraait en de daarbij behorende verantwoordelijkheden krijgt’

Dit krijg je van ons

 • Een 2-jarig contract bij de Rijksoverheid.
 • Een combinatie van 3,5 dag werken als wetgevingsjurist en 1,5 dag per week praktijkgericht onderwijs volgen aan de Academie voor Wetgevingsjuristen.
 • Een begeleider die jou snel wegwijs maakt binnen de organisatie waar je terechtkomt en bij wie je altijd kunt aankloppen met al je vragen.
 • Naast je vaste werkplek loop je 1 of 2 stages van maximaal 4 maanden. Bijvoorbeeld bij een gemeente of het College voor de Rechten van de Mens. Zo krijg je een breder beeld van de overheid.
 •  Diverse werkbezoeken: bijvoorbeeld naar Bureau wetgeving van de Tweede Kamer, de rechtbank Den Haag en de Europese Commissie in Brussel.
 • Direct een goed salaris: je start in schaal 10.0 CAO Rijk
 • Een mooi toekomstperspectief, op je werkplek, of elders binnen de Rijksoverhied.

‘De opleidingsdagen zijn interactief, er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. Dat geldt ook voor het intervisietraject dat iedere trainee volgt en dat is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling.’

Dit krijg je aan opleiding en ontwikkeling

Je volgt 1,5 dag per week onderwijs aan de Academie voor Wetgevingsjuristen. Naast juridisch inhoudelijke modules over wetgevingstechniek (hoe schrijf je een wet?) en wetgevingskwaliteit (aan welke voorwaarden moet een goede wet voldoen?), ontwikkel je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je overtuigend schrijft en presenteert voor niet-juristen en oefent met het voeren van lastige onderhandelingen. Zo ontwikkel jij je tot een breed inzetbare wetgevingsjurist die op allerlei plekken binnen de Rijksoverheid aan de slag kan.

 

Deze bagage breng jij mee

 • Je hebt (bijna) een studie rechten afgerond, met civiel effect. We stellen verder geen eisen aan jouw afstudeerrichting of specialisatie.
 • Je bent maximaal 4 jaar afgestudeerd op de dag dat het traineeprogramma start (1-9-2024).
 • Je bent maatschappelijk en politiek betrokken. Dat kan blijken uit vrijwilligers- of bestuurswerk, maar ook uit mantelzorg. Ook heb je belangstelling voor politiek en bestuur. Uiteraard volg jij het nieuws op de voet.
 • Je bent omgevingsbewust en kunt goed samenwerken. Als wetgevingsjurist werk je samen met anderen aan de democratische rechtsstaat. Daarbij functioneer je in een politiek-bestuurlijke omgeving waarbij je soms te maken hebt met gevoelige onderwerpen. Dat vereist inlevingsvermogen, goede sociale en communicatieve vaardigheden, politieke gevoeligheid, en een flinke dosis tact.
 • Je bent analytisch. Je moet juridische problemen snel kunnen doorgronden en op basis van een gedegen analyse een wet(swijziging) kunnen opstellen.
 • Je bent creatief. Als wetgevingsjurist pas je geen bestaande wetten toe, maar maak je nieuw recht. Dat vergt out-of-the-box denken, zonder dat je juridische grenzen overschrijdt.
 • Je kunt jezelf goed uitdrukken en je beschikt over overtuigingskracht. Als wetgevingsjurist heb je veel contact met niet-juristen. Denk aan beleidsmedewerkers, politici, burgers en belangenorganisaties. Je moet daarom in staat zijn juridische argumenten schriftelijk en mondeling in begrijpelijke taal over te brengen en op die manier jouw partners te overtuigen van jouw advies of besluit. 
 • Je bent breed inzetbaar binnen de hele Rijksoverheid
 

Meer weten?

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze trainees op hun werk, tijdens de opleiding, of met de toelatingsprocedure? Neem dan contact met ons op en wij koppelen je aan een enthousiaste (oud-)trainee die graag met je in gesprek gaat. Stuur een mail naar [email protected] met als onderwerp 'Ik kom graag in contact met een trainee' en zet daarin je naam en telefoonnummer. We nemen dan snel contact met je op.

De Academie voor Wetgevingsjuristen heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid de podcast De Wettenfabriek ontwikkeld. Deze podcast geeft je een kijkje in de keuken van de Haagse wettenfabriek en belicht met interviews en fragmenten hoe wetten tot stand komen en werken.

 

Zo ziet je sollicitatieproces eruit

Jouw sollicitatie naar een traineeplek voor wetgevingjurist bestaat uit 3 rondes.  

Andere traineeships

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon