Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Traineeship Rijksinkoopprofessionals

Het Traineeship Rijksinkoopprofessionals biedt je de kans om het inkoopvak binnen de Rijksoverheid te leren kennen. Heb jij een (bijna) afgeronde wo-masteropleiding? Meld je dan aan voor het 2-jarig programma waarna je jezelf inkoopprofessional mag noemen.

De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor ongeveer €10 miljard aan goederen en diensten in. Of het nu gaat om de inkoop van medicinale cannabis, de ICT-infrastructuur of duurzame kantoorinrichting voor de gehele Rijksoverheid. Jij overziet het totaalplaatje, bent kritisch, weet mensen te verbinden en doelen te bereiken. Je bent leergierig en nieuwsgierig. Het Traineeship Rijksinkoopprofessionals, stoomt je in 2 jaar tijd klaar voor een mooie carrière binnen het inkoopvak. Om in aanmerking te komen heb je een (bijna) afgeronde wo-masteropleiding. Je bent niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd en je hebt niet meer dan 2 jaar werkervaring (gerekend vanaf de startdatum van het programma). Je kunt je met alle studierichtingen aanmelden.

 • Om in aanmerking te komen voor het Traineeship Rijksinkoopprofessionals heb je een (bijna) afgeronde wo-opleiding nodig. Je bent leergierig en nieuwsgierig, en je kunt je met alle studierichtingen aanmelden. In principe ben je niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd en heb je niet meer dan 2 jaar werkervaring (gerekend vanaf de startdatum van het programma).

 • Als trainee beschik je over een aantal basiscompetenties:

  Analyserend vermogen

  Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens. Je selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen. Je maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie. Je legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken. Je onderscheidt oorzaak en gevolg. Je hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken.

  Creativiteit

  Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën. Je bekijkt een vraagstuk vanuit andere invalshoeken en bedenkt niet-alledaagse oplossingen. Je gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier. Je bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.

  Durf

  Je neemt risico’s indien nodig of gewenst en gaat lastige situaties niet uit de weg. Je wijkt zo nodig af van afspraken, gewoontes of procedures. Je hanteert een aanpak waarmee nog geen of weinig ervaring is opgedaan.

  Organisatiesensitiviteit

  Je houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie. Je kent het beleid, de spelregels, de verhoudingen en belangen in de organisatie. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en bij eventuele ketenpartners. Je herkent gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt daarnaar. Je gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is.

  Overtuigingskracht

  Je spant je in om anderen te winnen voor een idee of standpunt. Je maakt daarbij gebruik van logische en relevante argumenten. Je stemt argumenten en stijl af op de doelgroep. Je brengt op het juiste moment de juiste argumenten naar voren. Je brengt een voorstel of argumenten met stelligheid en enthousiasme.

  Plannen en organiseren

  Je bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Je vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten, voor jezelf of voor anderen. Je stelt prioriteiten, voor jezelf of voor anderen. Je maakt een realistische raming van de tijd, mensen en middelen die voor het werk nodig zijn. Je houdt rekening met de agenda van betrokkenen. Je stemt de planning zo nodig af op lopende processen en ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn. Je organiseert het werk zodanig dat het overdraagbaar is en rapportage mogelijk is.

  Resultaatgericht

  Je richt je op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. Je formuleert concrete doelen en vertaalt doelen in concrete afspraken. Je geeft het behalen van resultaten hoge prioriteit. Je levert de afgesproken resultaten op het afgesproken moment.

  Samenwerken

  Je werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel. Je zoekt de samenwerking op. Je stemt het eigen werk af op anderen. Je deelt kennis, informatie en ideeën met anderen. Je toont belangstelling voor de ideeën van anderen. Je draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie. Je helpt anderen, waar nodig. Je stelt waar nodig het gemeenschappelijke resultaat boven het persoonlijk belang.

  Zelfontwikkeling

  Je werkt actief aan de eigen ontwikkeling. Je werkt je actief in nieuwe materie of een werksituatie in. Je houdt relevante kennis en vaardigheden op peil. Je gaat actief op zoek naar leerervaringen. Je leert van eigen ervaringen en fouten en vraagt om feedback. Je benut feedback en suggesties van anderen. Je past verworven kennis, inzicht en vaardigheden in de praktijk toe. Je laat zien inzicht te hebben in de eigen sterke en zwakke punten.

 • Inkoopprofessionals bij de (Rijk)soverheid leiden de meest complexe inkoopprojecten zodanig dat de overheid het beste van de markt haalt, die markt maximaal laat presteren en tegelijkertijd een maatschappelijk bijdrage laat leveren. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bent betrokken bij grote impactvolle projecten die soms ook in de politieke schijnwerpers staan en voert gesprekken waarin je al je vaardigheden moet aanwenden.

  Werkplek

  Mocht je worden geselecteerd dan start je bij 1 van de Inkoopcentra die veelal zijn ondergebracht bij een ministerie. Deze inkoopcentra bevinden zich verspreid door het land, bijvoorbeeld Apeldoorn, Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Woensdrecht.  Dit betekent dat je bereid moet zijn om (tijdelijk) te reizen.

  In 2 jaar werk je op 3 verschillende werkplekken bij ten minste 2 verschillende inkoopcentra. Waar je gaat werken en wat je gaat doen proberen we zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke affiniteiten en ontwikkelpad. Bij de inkoopcentra maak je kennis met de vele facetten van de rijksinkoop en werk je toe naar steeds complexere inkooptrajecten in multidisciplinaire teams. Omdat de Inkoopcentra verdeeld zijn onder verschillende ministeries en verspreid door het land zijn, krijg je een rijksbreed beeld gedurende de 2 jaar van traineeship.

  Contact met andere trainees

  Tijdens je traineeperiode heb je dankzij een gezamenlijke opleiding veel gelegenheid om de andere trainees te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast worden er regelmatig excursies en bijeenkomsten georganiseerd, zoals een reis naar de Europese Unie in Brussel. Je krijgt de gelegenheid om deze bijeenkomsten en excursies zelf te organiseren. Je ontmoet ook de trainees van andere traineeprogramma’s van de Rijksoverheid bij de Rijksacademie. Zo bouw je een uitgebreid netwerk op waar je veel profijt van hebt.

  • Je hebt een (bijna) afgeronde wo-masteropleiding in een willekeurige studierichting.
  • Je bent niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd, gerekend vanaf de startdatum van het programma.
  • Je hebt maximaal 2 jaar werkervaring, gerekend vanaf de startdatum van het programma.
 • Je krijgt de kans om het inkoopvak binnen de Rijksoverheid te leren en je vaardigheden verder te ontwikkelen. Gedurende 2 jaar maak je kennis met de verschillende aspecten en onderdelen van rijksinkoop. Daarnaast biedt het afronden van het traineeship je een carrière op het gebied van inkoop en uitstekende carrièrekansen op andere vlakken in de bedrijfsvoering.

  Opleiding

  De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) verzorgt het opleidingsprogramma. De docenten zijn meestal vakinhoudelijke rijksmedewerkers en expert op het gebied van een bepaald thema. Zo sluit de opleiding goed aan bij de praktijk. Tijdens je opleiding maak je kennis met het overheidslandschap, het inkoopvak en het inkoopwerkveld. Tijdens het 2e jaar van je traineeship leggen we meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling en vaardigheidstrainingen zoals vergadertechnieken en adviesvaardigheden, om jouw persoonlijke effectiviteit te maximaliseren.

  Arbeidsvoorwaarden

  Als trainee krijg je een tijdelijke aanstelling van 2 jaar voor de duur van je traineeship. De Rijksoverheid werkt met een salarisschalensysteem. Je start in schaal 10.0 op basis van een 36-urige werkweek (38-urige werkweek bij het ministerie van Defensie met bijbehorend salaris). Verder bieden we je een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Meer weten? Kijk dan op de pagina met alles over arbeidsvoorwaarden bij de Rijksoverheid.

  Na je traineeperiode

  Als je het 2-jarige programma succesvol hebt doorlopen, ontvang je een certificaat. Je hebt bovendien een breed netwerk opgebouwd en doordat je tijdens het programma nadrukkelijk hebt gewerkt aan uiteenlopende vaardigheden, zijn je carrièrekansen binnen de rijksinkoop en op andere vlakken binnen de bedrijfsvoering uitstekend.

 • De sollicitatieperiode in 2019 is gesloten.

  De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Solliciteren

   Je kunt alleen solliciteren voor het Traineeship Rijksinkoopprofessionals tijdens de sollicitatieperiode. Dit doe je door het insturen van een motivatiebrief en je cv.

  • Psychologische tests

   Na de sluitingsdatum vindt eerst de briefselectie plaats. Ben je door de briefselectie heen dan vragen we je om online enkele psychologische tests te doen. Het gaat om een capaciteitentest, een persoonlijkheidstest en een drijfverentest.

  • Speeddates

   Zijn de uitkomsten van de psychologische test goed, dan nodigen we je uit voor een aantal speeddates. In 1 uur voer je 4 gesprekken van elk 10 minuten met verschillende betrokkenen binnen het inkoopvak. Daarbij gaan we dieper in op je motivatie en de gevraagde competenties.

  • Gesprek

   Jouw cv in combinatie met de resultaten van je psychologische test en de uitkomsten bij de speeddates, bepalen of we je daadwerkelijk voordragen aan een van de inkoopcentra van de Rijksoverheid. Het betreffende inkoopcentrum voert een selectiegesprek met jou en nog een aantal andere kandidaten.

  • De keuze valt op jou

   Als de keuze op jou valt, krijg je een aanstelling als trainee van het Traineeship Rijksinkoopprofessionals. Vanaf september ga je dan daadwerkelijk aan de slag bij een van de inkoopcentra. Afhankelijk van je werkplek kan een veiligheidsscreening onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

  Planning 2019

  Start sollicitatieperiode 15 april 2019
  Sluiting sollicitatieperiode 19 mei 2019 om 23.59 uur
  Psychologische tests (online) Week 21 en 22
  Speeddates 4 en 5 juni 2019
  Selectiegesprekken Week 25 t/m 27
  Start traineeprogramma 1 september 2019
 • Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het Traineeship Rijksinkoopprofessionals? Stuur dan een e-mail naar TRIP@rijksoverheid.nl.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon