Jan Kolvoort

Met de zonnepanelen op het middenterrein wekt het knooppunt zijn eigen stroom op
Jan Kolvoort

Jan Kolvoort
Omgevingsmanager wegverbreding A6
Rijkswaterstaat

  • Studeerde civiele techniek aan de TU Delft, richting verkeersbouwkunde. Begon in 1980 bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die 10 jaar later opging in Rijkswaterstaat. Sinds 2008 is Jan omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland.
  • Behalve van snelwegen houdt Jan van fietspaden: hij is regelmatig te vinden op de racefiets. Jan heeft jarenlang een jeugdorkest begeleid, en zou graag zijn dwarsfluit weer eens oppakken. Ook leest hij graag historische boeken, romans en non-fictie.

Binnen Rijkswaterstaat is omgevingsmanager Jan Kolvoort de intermediair tussen het projectteam dat de A6 verbreedt en de vele omgevingspartijen. Hij heeft een breed werkpakket: het coördineren van grondaankoop, het bewaken van de geluidssituatie en de luchtkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook de zorg voor een schone bodem.


Duurzame aanleg

‘Rijkswaterstaat breidt het wegennet uit tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het is een omvangrijk project dat jarenlang loopt, en bestaat uit afzonderlijke deelprojecten rond de A1, de A6, de A9 en de A10. Bij de A6 gaat het om een verbreding van de bestaande weg, van 2 keer 2 naar 2 keer 4 stroken. Het is een langgekoesterde wens van Almere, dat hierdoor beter bereikbaar zal worden. Deze gemeente heeft ons gevraagd om een stuk van de A6 duurzaam aan te leggen. We gaan de aannemer stimuleren met financiële prikkels: hoe meer hij het grondstoffentransport beperkt, hoe hoger het kostenvoordeel dat hij heeft. Zo bevorder je het hergebruik van zand en grond op locatie. Daarnaast betekent minder transport ook minder CO2-uitstoot.

Zonnepanelen in een verkeersknooppunt

Dit voorjaar selecteren we de aannemer voor het hele traject, en in 2017 beginnen de werkzaamheden. Behalve duurzaam aangelegd, moet het traject ook deels energieneutraal in het gebruik worden. Na brainstormsessies met marktpartijen en onderzoekers bedachten we dat dit kon met behulp van zonne-energie. Het grasland tussen de verschillende wegen binnen een knooppunt is eigendom van Rijkswaterstaat. Zulke stukken zijn verder ontoegankelijk, dus perfecte plekken voor zonnepanelen.

De keuze viel op het grasland binnen het knooppunt A6/A27. Met het formaat van een bescheiden voetbalveld is het groot genoeg om alle stroom op te wekken voor verlichting, matrixborden en dergelijke.

Terug waar het ooit begon

Ik werk niet voor het eerst aan het wegennet bij Almere. Dat deed ik aan het begin van mijn carrière ook al, toen ik bij de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders projectleider was bij de aanleg van de stedelijke hoofdwegen in Almere en Zeewolde. Flevoland zou pas 5 jaar later een provincie worden, en het wegennet was nog lang niet af. De Rijksdienst ging in 1989 op in Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, en ik werd vervolgens afdelingshoofd natte-planstudies in Lelystad. Hierop volgde een aantal jaren als afdelingshoofd Wegen en Verkeer in dezelfde regio. Altijd bleef ik in Flevoland werken, vanaf 2008 in de rol van omgevingsmanager. In die tijd was ook net de planstudie voor de verbreding van onder andere de A6 gestart, en keerde ik terug naar de plek waar het allemaal ooit begon. Het is erg leuk om de wegen van toen terug te zien, en me tegelijk bezig te houden met de snelweg van de toekomst.’

Ik werk voor Nederland

Ik fungeer als brug tussen civiele techniek en de wereld van ICT

Jan Hordijk

Servicemanager
Rijkswaterstaat

Het succes van een tunnel ligt in het samenspel van techniek, processen en organisatie

Fred Bouwmeester

Coördinerend / Specialistisch Adviseur
Rijkswaterstaat

Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.

Arie Meijwaard

Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

Kantoorinrichting circulair maken is mijn missie

Sabien van der Leij

Categoriemanager Rijksoverheid
Rijkswaterstaat

Als technisch manager ben je soms net een tolk, die de verschillende talen bij elkaar brengt

Marieke Plegt

Technisch manager
Rijkswaterstaat

Tussen Rijkswaterstaat en de samenleving in.

Giel Haarsman

(senior) adviseur assetmanagement
Rijkswaterstaat

Op ons Big Data platform landt veel data die Rijkswaterstaat verzamelt

Jeroen Paalman

Technisch Specialist
Rijkswaterstaat

Met mooi weer zien we zeehonden. Bij storm vliegen de computers door de stuurhut.

Florus Noordhoek

Kapitein
Rijkswaterstaat

ICT speelt een steeds groter wordende rol in het verduurzamen van onze samenleving

Eefje Smetsers

Rijks ICT-trainee
Rijkswaterstaat

Ik help de top om problemen in de toekomst te voorkomen

Ingje van Blitterswijk

Business controller
Rijkswaterstaat

We hebben de markt keihard nodig voor onze ICT

Ton van der Veen

Directeur Bedrijfsvoering en Inkoop Informatievoorzieining
Rijkswaterstaat

Een sluis is een complexe machine waar civiel, werktuigbouw en ICT feilloos moeten samenwerken

Leon Wijnker

Technisch Manager
Rijkswaterstaat

Als Rijkswaterstaattrainee kan ik mij verdiepen in de combinatie water en conflict

Robert-Jan Ruifrok

Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Nieuwe Waterveiligheidsnormen vragen om nieuwe kennis, zoals technische modellen en formules

Vera Konings

Adviseur
Rijkswaterstaat

Door het gebruik van drones, wordt onze verkeersinformatie actueler

Cees van der Pligt

Senior adviseur industriële automatisering
Rijkswaterstaat

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon