Arie Meijwaard

Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard

Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

  • Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt.
  • Begonnen in de wegenbouw als machinist. Toen daar eind jaren’70 ontslagen vielen, ben ik gaan werken bij Rijkswaterstaat als kantonnier. Later als coördinator met de rol van Officier van Dienst. Heeft ook de rol Coördinator Gladheidbestrijding. Is tevens intern docent voor de tunnels en is vertrouwenspersoon.

Snel handelen in belang van bereikbaarheid

Arie Meijwaard is aan zet als er files ontstaan op de Nederlandse wegen. Hij stuurt de weginspecteur aan op de plaats van het incident om vervolgens de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Heeft ook contact met de regionale Verkeerscentrale om omleidingen in te stellen. Dit alles om Nederland optimaal bereikbaar te houden.


Veiligheid en doorstroming

‘Onze afdeling zorgt voor veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet. Ook zijn wij verantwoordelijk voor gladheidbestrijding. Bij sneeuwval proberen we zo snel mogelijk de sneeuw weg te schuiven en te strooien. Met als doel: zoveel mogelijk bereikbaarheid realiseren. Weginspecteurs kijken of dit goed verloopt. Een file geeft economische schade en hoe langer een file staat hoe meer schade we hebben. Veiligheid is ook een belangrijk aandachtspunt bij filevorming.

Als eerste ter plekke

Bij grote incidenten, zoals bijvoorbeeld kettingbotsingen met een totale wegblokkade, is de Officier van Dienst degene die snel en oplossingsgericht handelt. De politie, brandweer, ambulance en bergers verwachten dat ook van ons. Wij zijn met onze weginspecteurs vaak als eerste ter plekke. Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien. Gladheidbestrijding is echter meer dan alleen zout strooien. Dat maakt het ook zo boeiend.

Officier van Dienst nieuwe functie

Ik ben als één van de eersten door de Politie Academie opgeleid tot Officier van Dienst. Deze rol is nieuw en zo groei je mee met je organisatie. Mijn naaste collega’s zijn onder andere oud -medewerkers van aannemersbedrijven en ex-politieagenten.

Inheemse vogels

Ik ben dit jaar ook opgeleid tot intern docent voor het landelijke tunnelprogramma. Geef les aan operationele collega’s en neem examens af. Op deze wijze borgen we kennis en kunde.

In mijn vrije tijd sport ik. Ik voetbal en loop hard. Ook wandelen in de polder of het bos doe ik graag. Even uit de drukte en genieten van de stilte. Ik ken veel inheemse vogelsoorten.’

Gerelateerde artikelen

Ik werk voor Nederland

C-ITS maakt het verschil tussen wel of geen files

Ido Vlaminckx

Programmadirecteur Smart Mobility
Rijkswaterstaat

30 kilometer techniek dwars door de weilanden

Jasper Middelkamp

Adviseur Systeemontwikkeling
Rijkswaterstaat

Als ik de rol van contractmanager heb, weet ik hoe de technisch manager denkt

Koen Wouters

Technisch manager en contractmanager
Rijkswaterstaat

Met mijn frisse blik denk ik mee over beter inkoopproces

Jeffry Pindus

Inkoopadviseur
Rijkswaterstaat

Van seats-to-share tot samenwerken zonder e-mail

Robert Bennis

Domeinarchitect kantoorautomatisering en telefonie
Rijkswaterstaat

Werken met uitzicht over zee is geweldig

Maike Eissfeller

Applicatiemanager
Rijkswaterstaat

Ik maak deel uit van een internationale vertegenwoordiging van solution architecten

Therry van der Burgt

Solution architect
Rijkswaterstaat

Ik houd nieuwe ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in de gaten

Michiel Koolen

Senior netwerkarchitect
Rijkswaterstaat

Ik interviewde de Vlaamse minister van Mobiliteit

Kevin van der Linden

Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Ik wil dingen doen die nuttig zijn voor de mensen om mij heen

Femke Braaksma

Senior adviseur
Rijkswaterstaat

Als technisch manager ben je soms net een tolk, die de verschillende talen bij elkaar brengt

Marieke Plegt

Technisch manager
Rijkswaterstaat

Bij het berekenen van snelweggeluid, raken techniek en beleid elkaar

Anne Dijkstra

Adviseur
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat houdt zo goed mogelijk rekening met je toekomstwensen

Gerald Beekelaar

Technisch manager
Rijkswaterstaat

Geen schermen voor de nieuwe A16, maar omgevingsvriendelijke groene geluidswallen

Esther Hemel

Adviseur Programmabureau Verkenning en Planuitwerking
Rijkswaterstaat

Op ons Big Data platform landt veel data die Rijkswaterstaat verzamelt

Jeroen Paalman

Technisch Specialist
Rijkswaterstaat

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon