Arie Meijwaard

Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard

Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

  • Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt.
  • Begonnen in de wegenbouw als machinist. Toen daar eind jaren’70 ontslagen vielen, ben ik gaan werken bij Rijkswaterstaat als kantonnier. Later als coördinator met de rol van Officier van Dienst. Heeft ook de rol Coördinator Gladheidbestrijding. Is tevens intern docent voor de tunnels en is vertrouwenspersoon.

Snel handelen in belang van bereikbaarheid

Arie Meijwaard is aan zet als er files ontstaan op de Nederlandse wegen. Hij stuurt de weginspecteur aan op de plaats van het incident om vervolgens de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Heeft ook contact met de regionale Verkeerscentrale om omleidingen in te stellen. Dit alles om Nederland optimaal bereikbaar te houden.


Veiligheid en doorstroming

‘Onze afdeling zorgt voor veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet. Ook zijn wij verantwoordelijk voor gladheidbestrijding. Bij sneeuwval proberen we zo snel mogelijk de sneeuw weg te schuiven en te strooien. Met als doel: zoveel mogelijk bereikbaarheid realiseren. Weginspecteurs kijken of dit goed verloopt. Een file geeft economische schade en hoe langer een file staat hoe meer schade we hebben. Veiligheid is ook een belangrijk aandachtspunt bij filevorming.

Als eerste ter plekke

Bij grote incidenten, zoals bijvoorbeeld kettingbotsingen met een totale wegblokkade, is de Officier van Dienst degene die snel en oplossingsgericht handelt. De politie, brandweer, ambulance en bergers verwachten dat ook van ons. Wij zijn met onze weginspecteurs vaak als eerste ter plekke. Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien. Gladheidbestrijding is echter meer dan alleen zout strooien. Dat maakt het ook zo boeiend.

Officier van Dienst nieuwe functie

Ik ben als één van de eersten door de Politie Academie opgeleid tot Officier van Dienst. Deze rol is nieuw en zo groei je mee met je organisatie. Mijn naaste collega’s zijn onder andere oud -medewerkers van aannemersbedrijven en ex-politieagenten.

Inheemse vogels

Ik ben dit jaar ook opgeleid tot intern docent voor het landelijke tunnelprogramma. Geef les aan operationele collega’s en neem examens af. Op deze wijze borgen we kennis en kunde.

In mijn vrije tijd sport ik. Ik voetbal en loop hard. Ook wandelen in de polder of het bos doe ik graag. Even uit de drukte en genieten van de stilte. Ik ken veel inheemse vogelsoorten.’

Gerelateerde artikelen

Ik werk voor Nederland

Een sluis is een complexe machine waar civiel, werktuigbouw en ICT feilloos moeten samenwerken
Leon Wijnker
Technisch Manager
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Werkte jarenlang als projectleider bij een ingenieursbureau.

Lees meer over Leon Wijnker
In de toekomst kunnen automatische waarschuwingen verkeersborden vervangen
Gerard Avontuur
Programmamanager verkeersmanagementontwikkeling
Rijkswaterstaat

Studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft en schreef een proefschrift over de betrouwbaarheid van werktuigbouwkundige installaties voor civiele constructies in het ontwerpproces.

Lees meer over Gerard Avontuur
De innovatie bij Rijkswaterstaat zit ook in nieuwe manieren van aanbesteden
Koen van der Kroon
Contractmanager
Rijkswaterstaat

Studeerde milieutechnologie aan de Saxion Hogeschool in Deventer.

Lees meer over Koen van der Kroon
Tussen Rijkswaterstaat en de samenleving in.
Giel Haarsman
(senior) adviseur assetmanagement
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de universiteit Twente; deed afstudeeronderzoek bij NS; schreef een scriptie over factoren die reizigers prettig en minder prettig vinden tijdens het

Lees meer over Giel Haarsman
Het lukte ons regelmatig om eerder klaar te zijn met de werkzaamheden dan gedacht
Jeroen Maas
Omgevingsmanager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft, met de specialisatie gecombineerd goederenvervoer.

Lees meer over Jeroen Maas
Geen schermen voor de nieuwe A16, maar omgevingsvriendelijke groene geluidswallen
Esther Hemel
Adviseur Programmabureau Verkenning en Planuitwerking
Rijkswaterstaat

Studeerde bouwkunde met specialisaties stedenbouw en gedragsonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Lees meer over Esther Hemel
Als inkoper bij het Rijk speel je Champions League
Tamara van Vastenhoven
Categoriemanager kantoorinrichting
Rijkswaterstaat

Ging na de havo werken, onder andere bij een bedrijf in inkoopsoftware. Studeerde naast haar werk hbo commerciële economie en daarna bedrijfskunde aan de UvA.

Lees meer over Tamara van Vastenhoven
Ik maak deel uit van een internationale vertegenwoordiging van solution architecten
Therry van der Burgt
Solution architect
Rijkswaterstaat

Studeerde informatica en werkte 11 jaar bij een commerciële dienstverlener voordat hij in 2006 de overstap maakte naar Rijkswaterstaat.

Lees meer over Therry van der Burgt
Het succes van een tunnel ligt in het samenspel van techniek, processen en organisatie
Fred Bouwmeester
Coördinerend / Specialistisch Adviseur
Rijkswaterstaat

Studeerde Elektrotechniek en Informatietechniek aan de HTS in Rijswijk.

Lees meer over Fred Bouwmeester
Ik bekijk hoe zout en zoet water bij de Krammersluizen zoveel mogelijk gescheiden blijft
René Boeters
Technisch manager
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft.

Lees meer over René Boeters
C-ITS maakt het verschil tussen wel of geen files
Ido Vlaminckx
Programmadirecteur Smart Mobility
Rijkswaterstaat

Studeerde kerninformatica, waar het volgens Ido bij Rijkswaterstaat 'vol van zit'. Vindt het leuk thuis software en apps te ontwikkelen.

Lees meer over Ido Vlaminckx
Op ons Big Data platform landt veel data die Rijkswaterstaat verzamelt
Jeroen Paalman
Technisch Specialist
Rijkswaterstaat

Studeerde, na zijn mbo-opleiding netwerkbeheer, technische informatica aan de Haagse Hogeschool. Knutselde vroeger op zijn zolderkamertje met hardware.

Lees meer over Jeroen Paalman
Van glasvezel tot software applicatie: ons team is ervan
Liesbeth Bijtenhoorn
Teamleider servicemanagement
Rijkswaterstaat

Studeerde voeding & diëtetiek, maar besloot een heel andere richting te kiezen.

Lees meer over Liesbeth Bijtenhoorn
30 kilometer techniek dwars door de weilanden
Jasper Middelkamp
Adviseur Systeemontwikkeling
Rijkswaterstaat

Studeerde Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en voltooide deze opleiding in 2011. Werkte na zijn afstuderen een tijdje bij een inspectiebureau.

Lees meer over Jasper Middelkamp
In andere landen hebben ze soms nét andere sociale gebruiken
Kenneth Triest
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland van januari tot juli 2014.

Lees meer over Kenneth Triest
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon