Arie Meijwaard

Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien.
Arie Meijwaard

Arie Meijwaard
Coördinator Verkeer- en Wegmanagement Randstad
Rijkswaterstaat

  • Studeerde mbo Civiele Techniek. Opgeleid tot machinist wegenbouw asfalt.
  • Begonnen in de wegenbouw als machinist. Toen daar eind jaren’70 ontslagen vielen, ben ik gaan werken bij Rijkswaterstaat als kantonnier. Later als coördinator met de rol van Officier van Dienst. Heeft ook de rol Coördinator Gladheidbestrijding. Is tevens intern docent voor de tunnels en is vertrouwenspersoon.

Snel handelen in belang van bereikbaarheid

Arie Meijwaard is aan zet als er files ontstaan op de Nederlandse wegen. Hij stuurt de weginspecteur aan op de plaats van het incident om vervolgens de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Heeft ook contact met de regionale Verkeerscentrale om omleidingen in te stellen. Dit alles om Nederland optimaal bereikbaar te houden.


Veiligheid en doorstroming

‘Onze afdeling zorgt voor veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet. Ook zijn wij verantwoordelijk voor gladheidbestrijding. Bij sneeuwval proberen we zo snel mogelijk de sneeuw weg te schuiven en te strooien. Met als doel: zoveel mogelijk bereikbaarheid realiseren. Weginspecteurs kijken of dit goed verloopt. Een file geeft economische schade en hoe langer een file staat hoe meer schade we hebben. Veiligheid is ook een belangrijk aandachtspunt bij filevorming.

Als eerste ter plekke

Bij grote incidenten, zoals bijvoorbeeld kettingbotsingen met een totale wegblokkade, is de Officier van Dienst degene die snel en oplossingsgericht handelt. De politie, brandweer, ambulance en bergers verwachten dat ook van ons. Wij zijn met onze weginspecteurs vaak als eerste ter plekke. Bij gladheid bepaal ik wanneer we gaan strooien. Gladheidbestrijding is echter meer dan alleen zout strooien. Dat maakt het ook zo boeiend.

Officier van Dienst nieuwe functie

Ik ben als één van de eersten door de Politie Academie opgeleid tot Officier van Dienst. Deze rol is nieuw en zo groei je mee met je organisatie. Mijn naaste collega’s zijn onder andere oud -medewerkers van aannemersbedrijven en ex-politieagenten.

Inheemse vogels

Ik ben dit jaar ook opgeleid tot intern docent voor het landelijke tunnelprogramma. Geef les aan operationele collega’s en neem examens af. Op deze wijze borgen we kennis en kunde.

In mijn vrije tijd sport ik. Ik voetbal en loop hard. Ook wandelen in de polder of het bos doe ik graag. Even uit de drukte en genieten van de stilte. Ik ken veel inheemse vogelsoorten.’

Gerelateerde artikelen

Ik werk voor Nederland

Ik was vaak onderweg om gesprekken te voeren in België en Duitsland
Steven Smit
Afstudeerstagiair
Rijkswaterstaat

Volgde de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement aan Avans Hogeschool Den Bosch. Liep stage bij Rijkswaterstaat van januari tot juli 2014.

Lees meer over Steven Smit
Ik maak deel uit van een internationale vertegenwoordiging van solution architecten
Therry van der Burgt
Solution architect
Rijkswaterstaat

Studeerde informatica en werkte 11 jaar bij een commerciële dienstverlener voordat hij in 2006 de overstap maakte naar Rijkswaterstaat.

Lees meer over Therry van der Burgt
Op ons Big Data platform landt veel data die Rijkswaterstaat verzamelt
Jeroen Paalman
Technisch Specialist
Rijkswaterstaat

Studeerde, na zijn mbo-opleiding netwerkbeheer, technische informatica aan de Haagse Hogeschool. Knutselde vroeger op zijn zolderkamertje met hardware.

Lees meer over Jeroen Paalman
Ik geef leiding aan een team van 36 weginspecteurs en officieren van dienst
Rianne van Houten
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Volgde de master environmental en infrastructure planning aan de universiteit van Groningen. Politiek maakt een belangrijk deel uit van haar leven.

Lees meer over Rianne van Houten
Ik onderzoek de keuze voor een facility management sourcing model bij Rijkwaterstaat
Suzanne van der Plas
Stagiair
Rijkswaterstaat

Behaalde haar bachelordiploma in internationale ontwikkelingsstudies aan de Wageningen University. Doet hier nu ook haar masteropleiding Management and Economics.

Lees meer over Suzanne van der Plas
Met slim waterbeheer maken we Nederland veerkrachtiger
Defne Osmanoglou
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de TU Delft. Richtte zich al snel op watervraagstukken en deed vervolgens de master waterbouwkunde.

Lees meer over Defne Osmanoglou
ICT speelt een steeds groter wordende rol in het verduurzamen van onze samenleving
Eefje Smetsers
Rijks ICT-trainee
Rijkswaterstaat

Voltooide haar master Sustainabe Business and Innovation aan de Universiteit Utrecht nadat zij een bachelor behaalde in Future Planet Studies.

Lees meer over Eefje Smetsers
Ik werk aan een nieuwe methode voor de beoordeling van de sterkte van dijken
Rinse Wilmink
Rijkswaterstaattrainee
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek aan de Universiteit Twente, met als specialisatie Water Engineering and Management. Houdt van voetballen en squashen. Gaat graag met vrienden op stap.

Lees meer over Rinse Wilmink
De juiste 10.000 punten uit de miljarden metingen in de database halen: dat is mooi werk
Roel van Endhoven
Data-engineer
Rijkswaterstaat

Raakte op jonge leeftijd gefascineerd door data. Volgde op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen de studie ICT.

Lees meer over Roel van Endhoven
Ik wil standaardiseren om te kunnen innoveren
Henk Kroeskamp
Afdelingshoofd
Rijkswaterstaat

Studeerde civiele techniek in Delft. Werkte als interim manager voor overheden en bedrijfsleven voordat hij de overstap naar de Rijksoverheid maakte.

Lees meer over Henk Kroeskamp
Ik maak een prototype catalogus waarin alle diensten van de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat staan
Jim Schoorl
Stagiair
Rijkswaterstaat

Zat tijdens zijn middelbare school op de Engelstalige International School of the Hague. Doet nu de opleiding mediatechnologie aan de Hogeschool Leiden.

Lees meer over Jim Schoorl
Door het gebruik van drones, wordt onze verkeersinformatie actueler
Cees van der Pligt
Senior adviseur industriële automatisering
Rijkswaterstaat

Begon in 1986 als tunnelwachter bij Rijkswaterstaat. Deed meerdere gespecialiseerde opleidingen op het gebied van ICT, advisering en contractmanagement.

Lees meer over Cees van der Pligt
Zorgen voor technische systemen in 2 tunnels achter elkaar, dat is echt een mooie puzzel
André Ploeg
Senior adviseur
Rijkswaterstaat

André Ploeg studeerde hbo elektrotechniek en is sinds 2002 in dienst bij Rijkswaterstaat.

Lees meer over André Ploeg
Bij het berekenen van snelweggeluid, raken techniek en beleid elkaar
Anne Dijkstra
Adviseur
Rijkswaterstaat

Deed de Bacheloropleiding Civiele Techniek. Haalde daarna de master Transport, Infrastructure & Logistics. Beiden aan de TU in Delft.

Lees meer over Anne Dijkstra
Wij monitoren 24/7 alle kritieke ICT-systemen in objecten van Rijkswaterstaat
Floris van der Bas
Directeur IV RWS Netwerken
Rijkswaterstaat

Studeerde organisatiesociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees meer over Floris van der Bas
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon