Marcel

Iemand kunnen bereiken die zorg mijdt, dat geeft een kick
Portretfoto Marcel

Marcel
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Dienst Justitiële Inrichtingen

Racet graag ‘offroad‘ met zijn radiografisch bestuurbare auto. Houdt van lezen, onder andere thrillers en fantasy. Geniet van lekkere vakanties. Van all inclusive tot culturele uitjes om een land te ontdekken.

Waar je in de ambulante sociaal psychiatrische verpleegkunde de ruimte hebt om buiten een wandeling te maken met een patiënt, gaat dat in het penitentiair psychiatrisch centrum in Den Haag niet op. Binnen de muren van de penitentiaire inrichting je creativiteit gebruiken, daar ligt de uitdaging voor Marcel. Zijn doel? Met de juiste zorg en steun de kans op recidive na detentie verminderen. ‘Dat is waar we het allemaal voor doen. Een unieke uitdaging, omdat je te maken hebt met een bijzondere doelgroep met multiproblematiek.’


Publicatiedatum 10-06-2021

Ultieme combinatie

‘Het ene moment overleg ik met een psycholoog of behandelcoördinator over een behandelplan. Het volgende moment speel ik misschien wel een bordspel met een patiënt om hem beter te leren kennen. De afwisseling in mijn baan spreekt me enorm aan. Ik werkte eerder met mensen met een verstandelijke beperking, in een verpleeghuis en in het ziekenhuis. Vervolgens stapte ik over naar de forensische psychiatrie. De combinatie van somatische zorg en psychiatrie spreekt mij erg aan. Ik ging aan de slag voor de medische dienst van het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) en maakte vervolgens de stap naar sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Hiervoor heb ik 1,5 jaar een post-hbo-opleiding gevolgd. Deze is betaald en gefaciliteerd door justitie. Tijdens deze opleiding heb ik ook stage gelopen in een ambulant team, een verplicht onderdeel van de opleiding.

Verschillende disciplines

In het PPC verblijven mannen die een delict hebben gepleegd of in afwachting zijn van de uitspraak van de rechter én kampen met een of meerdere psychiatrische stoornissen. Ik begin de dag met het doornemen van het ochtendrapport. Na een afdelingsoverleg waarin we de bijzonderheden van de vorige dag bespreken, ga ik meestal naar de afdeling om de sfeer te proeven. Ik heb te maken met veel verschillende disciplines, waaronder casemanagers, vaktherapeuten, behandelcoördinatoren, psychologen en psychiaters. Ook schakel ik regelmatig met veiligheidshuizen, het OM, ggz-instellingen, en familieleden om de situatie van de patiënt te bespreken. Dat mijn werk zo ontzettend breed is, maakt het juist zo leuk.

Zorgmijders bereiken

Regelmatig krijg ik te maken met gedetineerden die zorg mijden. Met hen het gesprek aangaan, zie ik als een uitdaging. Buiten onze muren is het voor deze mannen bijvoorbeeld makkelijk om toe te geven aan verleidingen als drank en drugs. Binnen het PPC zijn die verleidingen er nauwelijks en is er bovendien ook meer structuur. Hier krijgen we de kans om deze groep wél te bereiken en de juiste zorg te bieden. Al vraagt dat soms wel om wat creativiteit. Ik probeer het gesprek altijd aan te gaan met zorgmijders. Zo stel ik bijvoorbeeld de vraag: wat wil je zelf na detentie? Misschien wil iemand wel astronaut worden, bij wijze van spreken. Dan leg ik uit dat het bijvoorbeeld wel lastig wordt om een baan te vinden als je dakloos bent. Vanuit het oogpunt wat iemand wil bereiken, kijken we wat haalbaar is.

Op zoek naar een vertrekpunt

Zo was er een patiënt die helemaal niets wilde. Zijn antwoord was op alles: ‘nee’. Op een dag hoorde hij dat een vriend van hem drugs mocht gebruiken in een psychiatrische instelling. Dat leek hem ook wel wat. Vanuit zijn wens om naar die instelling te gaan, zijn we het gesprek aangegaan. Hij stelde zich open en is uiteindelijk een tijdje naar de instelling gegaan. Helaas is hij toch terug geplaatst in detentie, maar het eerste wat hij zei toen hij weer bij ons kwam, was dat hij geen drugs had gebruikt. En dat klopte! Dat samen voor elkaar krijgen, geeft een enorme kick.

Zorg opstarten na detentie

Ook geeft het een kick als mijn collega’s en ik zorg weten op te starten ná detentie. Het is onze taak om zorg na detentie te organiseren als er vanuit het strafrecht enkel een gevangenisstraf is opgelegd. Zeker als je merkt dat iemand zorgmijdend is, is het goed om ervoor te zorgen dat iemand na detentie de juiste hulp krijgt. Soms lukt dat niet, soms wel. Het spanningsveld tussen justitie en zorg heeft hier ook invloed op, want zodra iemand strafrechtelijk klaar is, kunnen wij niets meer. Daarom is de rol van de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ook belangrijk: wij kunnen het gesprek tijdig initiëren om zorg op te starten.

Werksfeer

De werksfeer is heel prettig en erg ons-kent-ons. We vertrouwen elkaar en kunnen op elkaar rekenen. Geen dag is hier saai, want er is altijd wel een complexe casus of een crisis die opduikt. Die uitdaging, in combinatie met de regelmatige werktijden, spreekt mij aan. Ik kan er veel over vertellen, maar wat ik kandidaten die geïnteresseerd zijn vooral wil voorstellen: loop eens een dagje mee!

Bekijk alle vacatures bij DJI

Ik werk voor Nederland

Ooit rolde ik in dit vak, nu ben ik specialist Europees aanbesteden

Mahena van Vliet

Senior adviseur Europees aanbesteden
Dienst Justitiële Inrichtingen

Veenhuizen zit in mijn DNA

Bob van der Veen

Teammanager Operations
Dienst Justitiële Inrichtingen

Inkoopvak verandert altijd, dat houdt me scherp

Kevin Oosterbaan

Contractmanager
Dienst Justitiële Inrichtingen

Ik wil dat klanten geen zorgen hebben over inkoop

Esther van der Waals

Senior adviseur inkoop
Dienst Justitiële Inrichtingen

Ik wil de maatschappij beschermen én bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de samenleving

Michelle

Behandelcoördinator
Dienst Justitiële Inrichtingen

Het huis van bewaring voelt als een dorp op zich

Wesley

Penitentiair inrichtingswerker
Dienst Justitiële Inrichtingen

Ik doe mijn werk voor de jongens die ik wél kan helpen hun leven op de rit te krijgen

Nicole

Forensisch therapeutisch medewerker
Dienst Justitiële Inrichtingen

Ik kwam binnen met een lege riem en mag daar nu handboeien, pepperspray en een wapenstok aan hangen

Sergio

Complexbeveiliger
Dienst Justitiële Inrichtingen

De uiteenlopende ziektebeelden en ethische dilemma’s maken dit werk uitdagend

Domenique

Basisarts
Dienst Justitiële Inrichtingen

Sparren met andere contractmanagers vind ik enorm leerzaam

Anne Ensing

Contractmanager
Dienst Justitiële Inrichtingen

We hebben flinke stappen gezet op het gebied van diversiteit bij DJI

Öner

Afdelingshoofd
Dienst Justitiële Inrichtingen

Ons hoofddoel is dat gedetineerden niet opnieuw delicten plegen

Niki Kuin

Behandelcoördinator
Dienst Justitiële Inrichtingen

Angst hebben in mijn functie is geen optie

Tommy

Werkmeester PI Ter Apel
Dienst Justitiële Inrichtingen

Iedereen in ons team moet 100% zichzelf kunnen zijn

Mustapha Ahajjam

Directiesecretaris
Dienst Justitiële Inrichtingen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon