Leidinggeven bij de Rijksoverheid, past dat bij jou?

Energietransitie, gezondheidszorg, digitalisering, emancipatiebeleid: zie jij jezelf op hoog (politiek-bestuurlijk) niveau werken aan uitdagingen die iedereen raken? Dan is een managementpositie, oftewel een ABD-functie, bij de Rijksoverheid misschien iets voor jou.

Wie zoeken we?

Je bent een ervaren manager, directeur of bestuurder en je hebt op diverse gebieden expertise opgedaan. In verschillende organisaties, binnen of buiten het Rijk. Je kiest bewust voor een overstap naar de Rijksoverheid, omdat je het verschil wil maken voor Nederland.

Welke hogere managementfuncties zijn er voor jou?

Denk aan functies zoals afdelingshoofd, directeur, directeur-generaal of de hoogste ambtenaar van een ministerie, de secretaris-generaal. Zo’n 45% van alle leidinggevenden op hogere posities is vrouw. Ongeveer 20% van de vacatures wordt jaarlijks gevuld door mensen van buiten de Rijksoverheid.

Wat bieden we?

  • Mooi werk met maatschappelijke impact.
  • De kans om leiding te geven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
  • Werken met divers samengestelde teams, waarin diverse perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis samenkomen.
  • Volop ruimte voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Bekijk de vacatures voor leidinggevenden bij de Rijksoverheid

Meer leidinggevende vacatures

Wie doet de werving en selectie?

De hoogste functies bij de Rijksoverheid vormen samen de Algemene Bestuursdienst (ABD). Het is de verzamelnaam voor de ruim 1900 managementfuncties in de schalen 15 en hoger bij de Rijksoverheid. Wie op zo’n functie zit, noemen we een ABD’er. Directoraat-generaal ABD verricht de werving voor deze functies en ondersteunt de ministeries bij de selectie.

Hoe selecteren we?

Voor elke functie wordt bij de werving en selectie van een geschikte kandidaat gekeken welke kennis, ervaring en vaardigheden nodig zijn om de functie succesvol te vervullen. Voor sommige functies ligt het accent op vakinhoudelijke kennis, voor andere functies wegen andere eisen zwaarder.

Weten of een hogere managementfunctie iets voor jou is?

Zie je niet direct een interessante vacature, maar wil je toch graag weten of een overstap kansrijk voor jou is? Neem dan contact op met onze research consultants. Zij kunnen op basis van je LinkedIn-profiel snel een inschatting maken of er voldoende raakvlakken zijn.

E-mail je naam, telefoonnummer, en (eventueel) een link naar je LinkedInprofiel, naar [email protected]. Onze research-consultants nemen dan contact met je op. 

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon