Over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werken bij VWS is betekenisvol. Wat we doen, doet ertoe. De context waarin we werken is complex en dat eist een grote betrokkenheid, creativiteit en veerkracht van onze mensen. Dat vraagt  ook om een diversiteit aan perspectieven, talenten en competenties. Wij geloven dat we sterker zijn als iedereen meedoet, als iedereen gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Doe je mee?

De organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omvat (staf)directies, directoraten-generaal en een aantal grote diensten en instellingen. Ieder van hen draagt vanuit hun specifieke aandachtsgebied bij aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland.

Tot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport behoren onder andere:

Agentschap CIBG
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Sociaal en Cultureel Planbureau

Secretariaten van raden en commissies

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
Gezondheidsraad (GR)
Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Uit de praktijk bij VWS

Vind jouw baan bij VWS

Bekijk ook andere organisaties bij VWS

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon